Aktif Çamur Sisteminde Oksijen İhtiyacı

AKTİF ÇAMUR SİSTEMİNDE OKSİJEN İHTİYACI

 

1) Oksijen ihtiyacı hesabı

R0 = a.E.L5 + kre.M.V + 4,6 LN

R0 :Oksijen ihtiyacı, kg O2/gün a: Katsayı kg O2/kg BOİ5 (0,45-0,65, ort:0,5)
E: Biyolojik tasfiye verimi L5: Havalandırma havuzu BOİ5 yükü, kg BOİ/gün
Kre*: Solunum hızı, kg O2/kg AKM gün M: Havalandırma havuzundaki biyokütle konsantrasyonu, V: Havalandırma havuzu hacmi N: Azot yükü, kg Azot/gün (*Kre, L5’e bağlı olarak değişir. )

 

L5 (kg BOİ/gün)

<0,05

0,1

0,3

0,5

>0,1

Kre (kg O2/kg AKM gün)

0,10

0,13

0,15

0,11

0,20

2) Oksijen kapasitesi

Oc= R0/a.(cs*/cst –cL).k10 / kt

Oc: Standart şartlardaki oksijen ihtiyacı, kg O2/gün c*s: 100C’de çözülmüş O2’nin doygunluk değeri, mg/lt, a: Atıksu katsayısı, 0,3-07 (temiz su için a=1)

Cst: Atıksu TOC’de çözünmüş O2’nin doygunluk değeri, mg/lt,Cst: b.Cs*t Cs*t: Temiz suda T0C’de çözünmüş O2’nin doygunluk değeri, mg/lt, CL: Havalandırma havuzunda çözünmüş O2 konsantrasyonu, mg/lt k10/kt: Sıcaklık düzeltme katsayısı.

 

Sıcaklık (0C) 10 12 14 16 18 20 22 24
k10/kt 1,0 0,961 0,928 0,895 0,861 0,830 0,799 0,770

3) Hava ihtiyacı hesabı

Ar= Oc / (n – C0)

Ar: Hava ihtiyacı, m3 hava/saat Oc: Oksijen kapasitesi, kg O2/saat, C0: 1 m3 havadaki O2 miktarı n: O2 iletim verimi.