Arsenik Arıtma

Arsenik yeryüzünde geniş dağılımı olan, doğal olarak bulunan bir elementtir. Doğada serbest halde az miktarda olsa da arseniği, arsenit ve arsenat filizleri şeklinde içeren mineraller daha yaygındır.  Doğal yollarla arseniğin, bağlı olduğu kayaçlardan, minerallerden ve maden filizlerinden çözünmesi ile su ortamına geçmesi mümkündür.  Antropojenik olarak ise metal sanayi, cam ve seramik endüstrisi, lastik üretimi, boya sanayi (matbaa mürekkebi, tekstil boyaları), petrol rafinasyonu, organik ve inorganik kimya sektörleri gibi arsenik içeren atıkların çıktığı ve yeterince kontrol edilmediği endüstriler arsenik kirliliğine neden olabilirler.  Ayrıca, bazı deterjanların yapısından da arseniğin özellikle sulara karışması söz konusudur.

Arsenikli suların içilmesi ile hastalık belirtilerinin ne sürede ortaya çıktığına ilişkin tam bir belirleme yoktur, ancak bazı tahminler vardır. Örneğin 10 yılı geçkin süre ile arseniğe maruz kalınması sonucunda ortaya çıkabilecek belirtiler olabileceği gibi, bazı kanser türlerinin gelişebilmesi için 20 yıl gibi bir süre geçmesi gerekebileceği de belirtilmektedir.

Türkiye’de Aksaray, Nevşehir, Niğde, Afyon, İzmir vb. illerde arsenik arıtma tesisleri mevcut olmakla birlikte ve bu tesisler genellikle komple kapalı bir bina içerisinde bulunmakta, ön oksidasyon, basınçlı filtre, son oksidasyon yöntemleri uygulanmakla beraber kimyasal olarak koagülasyon için FeCl3, ön ve son oksidasyon için ise klor kullanılmaktadır..

 

Daha Fazla Bilgi İçin http://cevremuhendisiyim.com/dosya-paylasim