Atıksuların Genel Özellikleri

Renk, bulanıklık, koku, sıcaklık, çökebilen maddeler, pH çözünen ve çözünmeyen maddeler, organik ve inorganik maddeler (mineral maddeler), durabilirlik, iletkenlik, toksik maddeler, sıvıyağ ve katı yağlar, yanabilen ve patlayıcı maddeler, deterjanlar, infeksiyoz maddeler.

Bazı atıksuların menşei kokusundan tanınabilir. Örneğin; tarımsal atıksular sık sık tipik sıvı
gübre veya silo kokar, malt sanayi atıksuları maya ve mandra suları ahır kokar.
Diğer atıksular bazen tehlikeli madde içerirler. Örneğin; galvanik atıksular gözle ve koku ile
tanınamayabilir. Bunlara klorlanmış karbon halojenleri, poli klorlanmış bifeniller organik
halojen bileşikleri girer.

Her tabi suda bulunan tuzlar atıksuya da geçer. 300 mg/lt’nin üzerinde sülfat olursa betonu
aşındırır. Tuz miktarı elektriksel iletkenlikle ölçülür.
Deterjanlar atıksuya çamaşır ve bulaşık yıkama maddelerinden gelir ve suda köpük
teşekkülüne neden olur. Fosfatların bir kısmı da çamaşır yıkama maddelerinden
kaynaklanmaktadır. Atıksular bir besin maddesi olan nitratla da yüklenebilir.
Birçok organik madde kolayca parçalanarak çürüme esnasında O2 yetersizliğine neden olur.
Atıksuların kokmuşluğu veya dayanıklılığının kriteri olan kurşun asetat deneyi ile hidrojen
sülfür tayini veya dayanıklılık için metilen mavisi deneyi yapılır. Normal şartlar altında şehir
sularında metilen mavisi birkaç saat içerisinde renksizleşir. Eğer atıksu rengini kaybetmezse
ekseriya toksik maddeye neden olur.
Şehir atıksularında daima hastalık etkenlerinin (bakteriler, virüsler, parazitler ve solucan
yumurtaları) göz önüne alınması gerekir. Eğer arıtılmış su iyi dezenfekte edilmemiş ise iyi
arıtılmış sularda dahi patojen mikroorganizmalardan bir kısmı kalmış olabilir.
Yanabilen maddeler (benzin, benzol veya diğer seyrelticiler) kanala bırakılmış ise patlama
tehlikesi söz konusudur.
Evsel atıksular bozulmadığı sürece ekseriya açık gri, bulanık ve küf kokuludur. Koyu gri renk ve H2S kokusu bozulmuşluğu gösterir. Kanalda çok uzun süreli akış ve atık
çöplerle bekleme kokuşmaya ve bozulmaya neden olur. Diğer renk ve kokular işletme
sularında görülebilir. Yağmur durumunda ve yılın mevsimlerine göre suyun sıcaklığı 10-
20°C’dir.
Arıtma tesisinin girişimde çökebilen maddelerin miktarı günün saatlerine göre farklılık
gösterir. Litrede 20 mg’a kadar çıkabilir.
Evsel atıksuların pH’ı 6,5-7,5 arasındadır. Çamurun çürütülmesi için ideal pH aralığı 7-8
arasıdır.

Evsel atıksularında ki kirliliğin yaklaşık 2/3’ü çözünmüş veya yan çözünmüş, 1/3’ü çökebilen
maddelerden teşekkül etmektedir.
İyi temizlenmiş atıksu, oldukça kokusuz olup, çökebilen madde içermez ve berraklığı en az
50 cm’dir. Bazen humik asitlerden ileri gelen hafif sari renkli olabilir. Suyun pH’ı 7 civarında
olup, artık kokuşmaya meyilli olmayan bir haldedir.
Atıksuyun Karakteri: Dört önemli parametre ile atıksuyun karakteri hakkında karar
verilebilir. BOI, KOI, NH4-N, PToplam