Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açılmıştır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Duyurusu

Atık yağlardan baz yağ üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, az atıklı, yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılması, güncel mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacı ile “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

Taslak Yönetmeliğe sol menüde yer alan Mevzuat > Taslaklar başlığı altından ulaşılabilir. Söz konusu taslağa son görüş verilme tarihi 06 Eylül 2017’dir. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerinvolkan.yanmaz@csb.gov.tr adresine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.

11.08.2017