Bakteriyolojik Tayin

Bakteriyolojik Analiz

Mikrobiyolojik Analiz

Bulaşıcı hastalıklar sudaki patojen bakteriler vasıtasıyla yayıldığından, suyun  bakteriyolojik analizi kimyasal analizi kadar önemlidir. Patojen bakterilerin çeşitlerinin fazla olması yanında konsantrasyonları da çok farklıdır. Bazen tayin edilemeyecek kadar  düşük konsantrasyonlardaki bakteriler bile hastalık yaparlar. Bu nedenle sulardaki çeşitli
bakterileri aramak yerine bakterilerin varlığını gösteren koliform bateriler (koliformlar)  aranır. Bu bakterilerin varlığı suyun kanalizasyon suyu ile karıştığını gösterir. Sadece sıcak  kanlı hayvanların sindirim sistemlerinde yaşayan, sayıları fazla olan ve yaşama süreleri de 9 diğer bakterilere göre daha uzun olan koliformlara indikatör bakteriler de denir.
Koliformlar zararsızdırlar. Ancak suda koliform bulunması suyun patojen bakteri içerdiğini gösterir. Bir suyun içilebilmesi için koliform içermeyinceye kadar temizlenmesi gerekir.
Koliform tayini için: Su örneği düz ve steril bir süzgeç kağıdından süzülür. Süzgeç  kağıdı yine steril petri kabında yayılır. Üzerine yeterince agar (jelatinimsi madde) konur ve üzeri kapatılır. 24-48 saatlik inkübasyondan (kuluçka dönemi) sonra agar üzerinde oluşan siyah ve parlak lekeler sayılır. Bu sayı sudaki koliform sayısını verir.
Koliform tayini için diğer bir metot; 1. metottaki agar yerine laktoz (süt şekeri) çözeltisi kullanılır. Böyle bir ortamda koliformlar CO2 açığa çıkarırlar. Oluşan CO2 hacmi ölçülerek koliform sayısı bulunur. Bu işlem 10 defa tekrarlanarak ortalaması alınır.