Bekra İçin İlk Toplantı Gerçekleştirildi

“BEKRA Dâhili Acil Durum Planlarına İlişkin Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında 6 bölgede gerçekleştirilmesi planlanan Eğitim ve Pilot Bölge çalışmalarından ilki Ankara ve Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir.

 Eğitim esnasında Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre üst seviyeli kuruluşlar tarafından hazırlanması gereken dâhili acil durum planlarının kontrolü ve denetimine yönelik bilgi verilmiştir. Pilot Bölge çalışmasında ise seçilen büyük kaza senaryosu üzerinden tatbikat gerçekleştirilmiş ve sonrasında tüm katılımcılarla tatbikat ve kaza inceleme üzerine değerlendirme yapılmıştır.

10.09.2019