Category Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans

Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği


R.Gazete No: 29690

                                                  R.G. Tarihi: 20.4.2016

     Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Read More

Aksaray Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları

Aksaray Üniversitesi Çevre Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları

Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı  için Tıklayınız!

Read More

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Programları, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi bünyesinde 14 farklı tezsiz yüksek lisans programı internet üzerinden yürütülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme, Kamu Yönetimi, Mahalli İdareler ve Şehircilik, Maliye, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Middle East Studies, Finans ve İktisat, Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ve Turizm İşletmeciliği;  Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilişim Teknolojileri, Mühendislik Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitim Programları ve Öğretim; programları yürütülmektedir.

Read More

Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Hakkında Bilgi

Yüksek Lisans Süresi

 

Yüksek Lisansı tamamlayabilmek için bir öğrenci 60 Kredisi Ders olmak üzere toplam 90 kredi almak zorundadır. Ders dönemi iki yarıyıldan oluşmakta olup bu süreçte öğrenci seminer ve Uzmanlık alan dersleri dâhil 60 krediyi (Her bir dönem de 30 kredi olduğu hesaba katıldığında 30 +30=60 kredi) başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır. (danışman gerekli gördüğü takdirde bir dönemde 42 kredilik ders de verebilir. 60 kredi asgari koşuldur)Tez Dönemi ise en az 30 kredi olmak durumundadır 90 kredi’ye (60+30=90) ulaştıktan sonra Tez dönemi sona erebilir. Bunlar yasanın ön gördüğü asgari süredir. Dolayısıyla YL öğrencisi 1,5 yılın sonunda YL’sını tamamlayabilir.

 

Doktora Süresi

 

6111 Sayılı yasa doktora süresini şu şekilde tanımlanmıştır: Doktora sürecince öğrenci 180 kredi almak zorundadır. Ders Döneminde asgari (iki dönem 30+30= 60) 60 kredi almak durumundadır; Ders dönemini tamamladıktan sonra geriye 120 kredi kalmaktadır. Bu 120 krediyi de tez döneminde almak zorundadır. Tez 30 kredi olduğundan ve her bir dönemde de 30 kredi alabildiğinden 120 krediyi tamamlamak adına öğrenci Tez Dönemini 4 (dört) yarıyılda tamamlayabilmektedir (30+30+30+30=120 Kredi). 2 Dönem Ders ve 4 Dönem Tezini tamamlayan ve bu süreçte 4 başarılı Tez İzleme Komitesi (TİK) alan bir öğrenci Tez savunmasına girebilir.

Read More