Çevre Görevlisi Belgesi Nasıl Alınır?

Çevre Görevlisi Belgesi Nasıl Alabilirim?

Çevre Görevlisi Belgesi için İstenen Evraklar

-Diploma yada Geçici Mezuniyet Belgesi- 
-Vesikalık Fotoğraf
-Dekont

-Soyadı Değişikliği Belgesi (Evli bayanlar veya soyadını herhangi bir sebepten değiştirmiş olanlar için, bu belge evli bayanlar için nüfus müdürlüklerinden alınabilir yada evlilik cüzdanının ilgili sayfası sisteme yüklenebilir / Mahkeme yoluyla değiştirilmiş ise mahkeme kararının yüklenmesi gerekmektedir.)

Çevre görevlisi eğitimi artık e-eğitim şeklinde düzenlenmektedir.

Çevre görevlisinde aranılacak nitelikler

Tesis veya faaliyet ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinde aranılacak nitelikler şunlardır;

– En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak veya çevre mühendisliği veya çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak.
– En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında yapılacak sınavlarda başarılı olmak

– Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi birimlerinde, yönetmelikte belirtilen görev ve sürelerde çalışmış olmak.

Çevre danışmanlık firmasının nitelikleri

(1) Çevre danışmanlık firmasında en az 3 (üç) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan;

a) En az 2/3’nün Çevre Mühendisliği bölümünden mezun veya Çevre Mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7. maddenin 2. fıkrası kapsamında belge almış Çevre Görevlisi olması,

b) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre mühendisi veya çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,

c) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 2 (iki) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre görevlisi olması, zorunludur.

(2) Çevre danışmanlık firmasında verilen hizmetin niteliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv odası ve hizmet aracı bulunmak zorundadır.  Hizmet aracının üzerinde dışarıdan görünecek şekilde firma ismi ve logosu, Bakanlık Logosu ile birlikte yer alır.

(3) Çevre danışmanlık ve çevresel etki değerlendirmesi hizmetleri dışında, laboratuvar hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, danışmanlık hizmeti ile ilgili personeli ayrı tanımlamak zorundadır. Bunlar, üstlendikleri danışmanlık işlerine ait izin ve denetime esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapamazlar.

(4) Şahıs şirketlerine Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi verilmez.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

(1) Yeterlik Belgesi Tebliğinin ilgili maddesi uyarınca Yeterlik Komisyonu Teşkil edilir.

(2) İstenen Belgeleri sağlayamayan başvurular bir tutanakla tespit edilir ve eksik belgelerin tamamlanması istenir. Gerekli koşulları sağlayan başvurular Komisyonca incelenir ve puan verilir. Toplam puan rakam ve yazı ile yazılır ve başvuru dosyasına konur.

(3) Toplam puanı yetmiş beş ve üzeri olan kurum/kuruluşlara yeterlik belgesi verilir. Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlar ÇED Başvuru Dosyası ve/veya ÇED Raporu ve/veya PTD hazırlama yetkisine sahip olurlar.

 

İzlenecek Adımlar

Çevre Görevlisi Belgesi Nasıl Alınır? (Çevre Mühendisleri İçin Geçerlidir.)

1. Öncelikle başvuruda istenen belgeleri ( Diploma yada Geçici Mezuniyet Belgesi , Vesikalık Fotoğraf ve Dekontu )hazırlayıp bilgisayar ortamında hazır bulunduralım (e-devlet üzerinden doğrulama kodlu mezuniyet belgesi de kabul edilmektedir.) ;

Belge ücretini yatırın

Adaylar, online uzaktan eğitim portalı (http://uzaktanegitimcsb.gov.tr) üzerinden başvuru yapacaklar ve gruplar halinde eğitime alınmaktadır.

2. Çevre görevlisi işlemlerinde kullanılmak üzere E-İmza yada Mobil İmza zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak uzaktan eğitim başvurusu için E-imza/Mobil imzaya gerek yoktur.

E-imza ve mobil imza tercihi kişinin kendi seçimine kalmıştır. E-imza ile mobil imza arasındaki en belirgin fark, mobil imzanın ekonomik açıdan daha cazip geldiği ama pratiklik bakımından da e-imza’nın daha cazip geldiğidir. Mobil imza hizmeti ilkemizde sadece Turkcell ve Turk Telekom adlı firmalarda bulunmaktadır. 

E-imza hizmeti için Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş firmalar aşağıdaki gibidir;

  • TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
  • EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra)
  • Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven)
  • TUBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi)


Burada kamu kurum kuruluşları için e-imza hizmetini TUBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi) vermektedir. Özel sektörde iseniz, diğer 3 firmadan birisinden e-imza hizmeti alabilirsiniz.
E-imza hizmeti için ücret, ne kadar sürede alındığı, gereken evraklar vs. detaylı bilgiler için firmalarla görüşüp teklif isteyebilirsiniz. Size tavsiyem bütün firmalardan teklif alıp ona göre karar vermenizdir.

3. Çevre Görevlisi Adayı Uzaktan Eğitim Ücretini önce http://uzaktanegitimcsb.gov.tr adresinden (yani online uzaktan eğitim portalından) “kaydol” butonuna tıklayarak kayıt yaptırıp bilgilerini yükledikten sonra sistemin vereceği referans numarası ile Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ de açılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına yatıracaklardır. Ödenen ücret Halk Bankasından otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Sisteme ayrıca bir dekont yüklenmeyecektir.

Eğitim için başvuruda istenilen bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir. Eğitim ile ilgili her türlü bilgilendirme (başvuru onay-red, eğitime başlama tarihleri vb.) adaylar tarafından başvuru sırasında verilen e-posta adreslerine yapılmaktadır.

 

4. Eğitimi tamamlayarak sertifikasını alan adaylar,  çevre görevlisi belgesi başvurusu yapmak için Ecbs’ye girip Şahıs uygulamalarından “yeterlilik uygulamaları” na tıklayacak “kişi başvuru” kısmından yada başvurularım kısmından istenen belgeleri yükleyip başvuruda bulunabileceklerdir. Öncesinde vize yenileme bedeli adı altında sertifika ücretini Halk Bankasına yatırmanız gerekiyor. (sistemdeki referans numarasıyla belge ücretini yatıramazsanız ilgili çevre şehircilik il müdürlüğü yada bakanlığa ulaşıp yeni referans numarası talep edebilirsiniz).

Sisteme yüklenmesi istenen belgeler;

  • diploma (zorunlu)
  • dekont (zorunlu)
  • deneyim bilgisi (zorunlu değil)

Sisteme istenen belgeler yüklendikten sonra e-imza yada mobil imza kullanılarak işlemler tamamlanır. Genelde bir hafta içerisinde işlemler sonuçlanıyor.

Sistem üzerinden, belge kısmından “Çevre Görevlisi Belgesi”ne ulaşabilirsiniz.