Çevre Görevlisi Belgesi Nasıl Alınır?

Çevre Görevlisi Belgesi Nasıl Alabilirim?

Çevre Görevlisi Belgesi için İstenen Evraklar

-Diploma yada Geçici Mezuniyet Belgesi- 
-Vesikalık Fotoğraf
-Dekont

-Soyadı Değişikliği Belgesi (Evli bayanlar veya soyadını herhangi bir sebepten değiştirmiş olanlar için, bu belge evli bayanlar için nüfus müdürlüklerinden alınabilir yada evlilik cüzdanının ilgili sayfası sisteme yüklenebilir / Mahkeme yoluyla değiştirilmiş ise mahkeme kararının yüklenmesi gerekmektedir.)

Çevre görevlisi eğitimi artık e-eğitim şeklinde düzenlenmektedir.

Çevre görevlisinde aranılacak nitelikler

Tesis veya faaliyet ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinde aranılacak nitelikler şunlardır;

– En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak veya çevre mühendisliği veya çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak.
– En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında yapılacak sınavlarda başarılı olmak

– Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi birimlerinde, yönetmelikte belirtilen görev ve sürelerde çalışmış olmak.

Çevre danışmanlık firmasının nitelikleri

(1) Çevre danışmanlık firmasında en az 3 (üç) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan;

a) En az 2/3’nün Çevre Mühendisliği bölümünden mezun veya Çevre Mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7. maddenin 2. fıkrası kapsamında belge almış Çevre Görevlisi olması,

b) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre mühendisi veya çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,

c) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 2 (iki) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre görevlisi olması, zorunludur.

(2) Çevre danışmanlık firmasında verilen hizmetin niteliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv odası ve hizmet aracı bulunmak zorundadır.  Hizmet aracının üzerinde dışarıdan görünecek şekilde firma ismi ve logosu, Bakanlık Logosu ile birlikte yer alır.

(3) Çevre danışmanlık ve çevresel etki değerlendirmesi hizmetleri dışında, laboratuvar hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, danışmanlık hizmeti ile ilgili personeli ayrı tanımlamak zorundadır. Bunlar, üstlendikleri danışmanlık işlerine ait izin ve denetime esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapamazlar.

(4) Şahıs şirketlerine Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi verilmez.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

(1) Yeterlik Belgesi Tebliğinin ilgili maddesi uyarınca Yeterlik Komisyonu Teşkil edilir.

(2) İstenen Belgeleri sağlayamayan başvurular bir tutanakla tespit edilir ve eksik belgelerin tamamlanması istenir. Gerekli koşulları sağlayan başvurular Komisyonca incelenir ve puan verilir. Toplam puan rakam ve yazı ile yazılır ve başvuru dosyasına konur.

(3) Toplam puanı yetmiş beş ve üzeri olan kurum/kuruluşlara yeterlik belgesi verilir. Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlar ÇED Başvuru Dosyası ve/veya ÇED Raporu ve/veya PTD hazırlama yetkisine sahip olurlar.

 

İzlenecek Adımlar

Çevre Görevlisi Belgesi Nasıl Alınır? (Çevre Mühendisleri İçin Geçerlidir.)

1. Öncelikle başvuruda istenen belgeleri ( Diploma yada Geçici Mezuniyet Belgesi , Vesikalık Fotoğraf ve Dekontu )hazırlayıp bilgisayar ortamında hazır bulunduralım;

Belge ücretini yatırın

Para yatıran kişi, kurum yada kuruluşların fatura talep edebilmeleri için bu Fatura Bilgi Formunu eksiksiz bir şekilde doldurup, ekli banka dekontu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Fatura bilgi formuna EKTEN ulaşabilirsiniz.

2. Tüm çevre görevlisi işlemlerinde kullanılmak üzere E-İmza yada Mobil İmza zorunluluğu bulunmaktadır.

E-imza ve mobil imza tercihi kişinin kendi seçimine kalmıştır. E-imza ile mobil imza arasındaki en belirgin fark, mobil imzanın ekonomik açıdan daha cazip geldiği ama pratiklik bakımından da e-imza’nın daha cazip geldiğidir. Mobil imza hizmeti ilkemizde sadece Turkcell ve AVEA adlı firmalarda bulunmaktadır. Mobil İmzayı an itibariyle sadece Turkcell verebiliyor. AVEA daki bir problem nedeniyle mobil imza hizmeti aktif durumda değildir.

E-imza hizmeti için Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş firmalar aşağıdaki gibidir;

  • TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
  • EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra)
  • Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven)
  • TUBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi)


Burada kamu kurum kuruluşları için e-imza hizmetini TUBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi) vermektedir. Özel sektörde iseniz, diğer 3 firmadan birisinden e-imza hizmeti alabilirsiniz.
 E-imza hizmeti için ücret, ne kadar sürede alındığı, gereken evraklar vs. detaylı bilgiler için firmalarla görüşüp teklif isteyebilirsiniz. Size tavsiyem bütün firmalardan teklif alıp ona göre karar vermenizdir.

3. E-imza ya da mobil imza aldıktan sonra sisteme kayıt olmak için BURAYA giriniz.

Buradan “Kullanıcı Kayıt” butonuna tıklayın.

Sonra “Çevre Görevlisi (veya Eğiticisi)” butonuna tıklayın, normal bir forum sitesine kayıt olur gibi formu doldurun. Mail adresinizle iletişime geçilecektir, mail adresinizi doğru yazdığınıza emin olun.

Formu doldurduktan sonra “Kayıt Ol” dediğinizde sizden e-imza yada mobil imzanızla imzalamanızı isteyecektir. Hangisi mevcutsa onu tıklayarak imzalama işleminizi yaparak sisteme kaydınız yapılacaktır.

4. Kişi Bilgileri menüsü altında Kimlik, Meslek, Eğitim ve Sertifika Bilgileri sayfaları vardır.

Kimlik Bilgileri sayfasında TC Kimlik No girilip, Ara tuşuna basıldığında kayıtlı olan kimlik bilgileri Mernis Sisteminden otomatik olarak çekilir. Eksik kalan kutucuklardaki tüm bilgiler doldurulmalıdır.

Eğer Ara tuşuna basıldığında kimlik bilgileri otomatik olarak yüklenmezse, tüm bilgiler doğru ve eksiksiz şekilde elle girilmelidir.

Tüm bilgiler doldurulduktan sonra KAYDET deyip 5. aşamaya geçin.

5. Eğitim Bilgileri sayfasında sırasıyla Eğitim Durumu, Okul, Bölüm ve Mezuniyet Yılı seçilir. Diploma yada Çıkış Belgesi “Gözat”a tıklayarak eklenir. “Kaydet”e tıklanır.

e-imza/mobil imza yardımıyla eklediğiniz belgeyi imzaladıktan sonra “Kaydet” deyip çıkın.

6. Sertifika Bilgileri, Kişinin çevre ile ilgili almış olduğu sertifikalar arasında Gürültü B veya B1 sertifikaları varsa Sertifika Bilgileri sayfasında yüklemelidir. Alınan bir sertifika yoksa, bu sayfa boş bırakılmalıdır. Bu adımda da eklerseniz, e-imza/mobil imzayla imzalayıp “kaydet” deyip 7. aşamaya geçin.

7. Son olarak; Belge Başvurusu’na gelin. Belge Adı olarak, “Çevre Görevlisi Belgesi”ni tıklayın.Başvuru yap deyin.

Sonrasında;
* Dekont “Gözat” ekleyip mobil imza/e-imza ile imzalayıp kaydedin.
* Fotoğraf “Gözat” ekleyip mobil imza/e-imza ile imzalayıp kaydedin.

Kaydet deyin. Şayet tüm işlemleri eksiksiz yaptıysanız “Başvuru Durumu” olarak “Değerlendirmede” yazması gerekmektedir.

Belgeniz onaylandığında “Başvuru Durumu” olarak “Kabul edildi” yazıcaktır.

Belge kısmından “Çevre Görevlisi Belgesi”ne ulaşabilirsiniz.