Çevre Görevlisi Belgesi Nasıl Alınır?

çevre-mühendisi

Çevre Görevlisi Belgesi Nasıl Alabilirim?

Çevre Görevlisi Belgesi için İstenen Evraklar

-Diploma yada Geçici Mezuniyet Belgesi- 
-Vesikalık Fotoğraf
-Dekontu
-Soyadı Değişikliği Belgesi (Evli bayanlar veya soyadını herhangi bir sebepten değiştirmiş olanlar için, bu belge evli bayanlar için nüfus müdürlüklerinden alınabilir yada evlilik cüzdanının ilgili sayfası sisteme yüklenebilir / Mahkeme yoluyla değiştirilmiş ise mahkeme kararının yüklenmesi gerekmektedir.)

Çevre görevlisinde aranılacak nitelikler

Tesis veya faaliyet ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinde aranılacak nitelikler şunlardır;

- En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak veya çevre mühendisliği veya çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak.

 - En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında yapılacak sınavlarda başarılı olmak

 - Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi birimlerinde, yönetmelikte belirtilen görev ve sürelerde çalışmış olmak.

Çevre danışmanlık firmasının nitelikleri

 (1) Çevre danışmanlık firmasında en az 3 (üç) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan;

a) En az 2/3′nün Çevre Mühendisliği bölümünden mezun veya Çevre Mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7. maddenin 2. fıkrası kapsamında belge almış Çevre Görevlisi olması,

b) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre mühendisi veya çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,

c) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 2 (iki) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre görevlisi olması, zorunludur.

(2) Çevre danışmanlık firmasında verilen hizmetin niteliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv odası ve hizmet aracı bulunmak zorundadır.  Hizmet aracının üzerinde dışarıdan görünecek şekilde firma ismi ve logosu, Bakanlık Logosu ile birlikte yer alır.

(3) Çevre danışmanlık ve çevresel etki değerlendirmesi hizmetleri dışında, laboratuvar hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, danışmanlık hizmeti ile ilgili personeli ayrı tanımlamak zorundadır. Bunlar, üstlendikleri danışmanlık işlerine ait izin ve denetime esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapamazlar.

(4) Şahıs şirketlerine Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi verilmez.

 

 Başvuruların Değerlendirilmesi

       (1) Yeterlik Belgesi Tebliğinin ilgili maddesi uyarınca Yeterlik Komisyonu Teşkil edilir.

      (2) İstenen Belgeleri sağlayamayan başvurular bir tutanakla tespit edilir ve eksik belgelerin tamamlanması istenir. Gerekli koşulları sağlayan başvurular Komisyonca incelenir ve puan verilir. Toplam puan rakam ve yazı ile yazılır ve başvuru dosyasına konur.

      (3) Toplam puanı yetmiş beş ve üzeri olan kurum/kuruluşlara yeterlik belgesi verilir. Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlar ÇED Başvuru Dosyası ve/veya ÇED Raporu ve/veya PTD hazırlama yetkisine sahip olurlar.

 

İzlenecek Adımlar

300 TL belge ücretini Ödeme yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, herhangi bir Halk Bankası şubesine giderek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal Tahsilat (KUTA) hesabı 112-ÇED Belge Gelirleri kalemine yatırılması gerekmektedir.

Ücret yatırılırken işletmenin adı ve ne için ücret yatırıldığı (örneğin geçici faaliyet belgesi belge bedeli, çevre izin belgesi belge bedeli vb) tam olarak belirtilecek ve dekontun açıklama kısmına yazılacaktır.

Kurumsal tahsilat hesabı, EFT ve havalelere kapalı olduğundan ödemeler sadece banka şubesine gidilerek yapılabilecektir. EFT ve havale ile tahsilat yapılmayacaktır.

Çevre Kanununca Alınması Gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için ücretler ilgili Çevre ve şehircilik il Müdürlüğü tarafından verilecek hesap numarasına yatırılacaktır.

Fatura talebinde bulunacak kişi/firma/kurum/kuruluşların bu formu doldurarak dekont ile birlikte Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğünün 0.312.2874662 nolu faksına göndermeleri gerekmektedir. )

Para yatıran kişi, kurum yada kuruluşların fatura talep edebilmeleri için bu Fatura Bilgi Formunu eksiksiz bir şekilde doldurup, ekli banka dekontu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 

Çevre Görevlisi başvurusu aşamasında sizden mobil imza istenmektedir. Mobil imza alabilmeniz için aşağıdaki yolu takip edebilirsiniz.

1. Hesabınızın bulunduğu bankanın internet bankacılığı aracılığı ile online mobil imza başvurusu yapmanız gerekmektedir.

2. başvurunuzu yaptıktan 2 gün sonra yetkili GSM firmalarının şubesine (turkcell / avea) gitmeniz ve oradan mobil imza talebinde bulunmanız gerekmektedir.

3. bu işlemi yapabilmeniz için GSM numarınızın konturlu değil faturalı hat olması gerekmektedir.

NOT: Direk GSM firmasına başvurmanız durumunda sizden noter onaylı İmza beyannamesi talep edeceklerdir. Yukardaki yolu izlemeniz durumunda sizden böyle bir talepleri olmayacaktır

E-imza ya da mobil imza aldıktan sonra sisteme kayıt olmak için  BURAYA tıklayıp “Kullanıcı Kayıt” a tıklıyorsunuz.

Daha sonra “Çevre Görevlisi” linkine tıklayıp formu dolduruyorsunuz(mail adresinizle iletişime geçileceği için mail adresinizi doğru yazdığınıza emin olun.) kayıt olduktan sonra  mobil-imza yada  e-imza istenecektir. Mobil-imza yada  e-imza girişi yaptıktan sonra “kişi bilgileri” menüsü altında Kimlik, Meslek, Eğitim ve Sertifika Bilgileri girişlerine yapın ve kaydet tuşuna basın. 

Sonraki aşamada Eğitim Durumu, Okul, Bölüm ve Mezuniyet Yılı seçilir. Diploma yada Çıkış Belgesi “Gözat”a tıklayarak eklenir. “Kaydet”e tıklanır .e-imza/mobil imza yardımıyla eklediğiniz belgeyi imzaladıktan sonra “Kaydet” deyip çıkış yapın  ve birsonraki aşamaya gelin.

Sertifika Bilgileri, Kişinin çevre ile ilgili almış olduğu sertifikalar arasında Gürültü B veya B1 sertifikaları varsa Sertifika Bilgileri sayfasına yüklenmelidir. Alınan bir sertifika yoksa, bu sayfa boş bırakılmalıdır.

Son aşamada belge başvuru kısmı; belge adı olarak  “Çevre Görevlisi Belgesi” girin ve “Başvuru yap” linkine tıklayın.

İşlemleriniz sonunda “Başvuru Durumu” kısmında “Değerlendirmede” -”Beklemede” yada belgeniz onaylandığında “Kabul Edildi”  yazar.