ÇEVRE İZİN – ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

ÇEVRE İZİN – ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN

BİLGİ VE BELGELER

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU

İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 İZİN KONULARI

Emisyon   1-  Emisyon Ölçüm Raporu
Gürültü Kontrolü   1-  Akustik Rapor
Atıksu Deşarjı  1-  Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı 1-  Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi 
Derin Deniz Deşarjı 1-  Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

LİSANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık 1-  Teknik Uygunluk Raporu2-  Fizibilite Raporu
Tehlikesiz Atık 1-  Teknik Uygunluk Raporu 
Atık Yağ 1-  Teknik Uygunluk Raporu2-  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı

3-  Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları 

Bitkisel Atık Yağ 1-  Teknik Uygunluk Raporu
Atık Pil ve Akümülatör 1-  Teknik Uygunluk Raporu
Ömrünü Tamamlamış Lastik 1-  Teknik Uygunluk Raporu
Ambalaj Atığı 1-  Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma 1-  Deneme Yakması Planı2-  Deneme Yakması Sonuç Raporu
Düzenli Depolama 1-  İzleme Raporları

Ara Depolama

Tehlikeli Atık 1-  Teknik Uygunluk Raporu2-  Tesise kabul edilen atıkların analizi

3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler 

  İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon 1-  Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor2- Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler

3-  Biyolojik indikatör analiz raporu

Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme 1-  Teknik Uygunluk Raporu
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 1-  Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı
Tanker Temizleme 1-  Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler
Hurda Metal 1-  Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler
Atık Kabul Tesisi 1-  Faaliyet Raporu
Arındırma PCB Arındırma       1-Teknik Uygunluk Raporu