Çevre Mühendisleri Odası

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) TMMOB çatısı altında çevre mühendislerinin Mesleki Dayanışma artıtırmak amacıyla kurulmuştur.

Daha önceleri Çevre Mühendisleri İMO büyesinde faaliyet gösteriyorlardı. Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) 1991 sonunda yapılan ÇMO Genel Kurulunda alınan karar gereğince İMO Genel Kurulu’na ÇMO’nun kurulması istemi istenmiştir. İMO Genel Kurulu’nca olumlu bulunan bu istek TMMOB 32. Olağan Genel Kurulu’nda görüşülmüş ve 23.05.1992 günü ÇMO’nun kurulması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Çevre mühendisliği Türkiye’de ilk defa bir meslek disiplini olarak 1980’de tanımlanmıştır.

Türkiye’deki çevre sorunlarının bilimsel bilgi ve teknik ile tespitlerini yapan ve çözüm üreten bir yaklaşıma sahiptir. Çevre mühendislerinin Türkiye’de ve dünyada yaşanan çevre sorunlarının çözümünde kamu yararı gözeten duruşunu kamuoyu ile paylaşır.

Oda Başkanı Baran BOZOĞLU’dur. Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Oda Başkanı: Baran BOZOĞLU Oda II. Başkanı: Mert GÜVENÇ Oda Genel Sekreteri: Hasan Şevki ÇİFÇİ Oda Genel Saymanı: Gökşin TEKİNDOR Oda Yönetim Kurulu Üyeleri: Betül KESKİN, Tuğçe SERÇE ve Yeşer ASLANOĞLU’dur.