ÇMO Danışmanlık Asgari Fiyat Tarifesi Yayımlandı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

 

EK – 1 TESİSLERİ İÇİN ASGARİ FİYATLAR

 

Aylık Danışmanlık Asgari Ücreti: 1000 TL

 

İZİN KONULARI

Hizmet Konusu

Hizmet Konusuna Özel Ek Ücret

İzin ve Lisans Ücretleri

Emisyon

+150 TL

Gürültü Kontrolü

+150 TL

Atıksu Deşarjı

+150 TL

Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı

+150 TL

Derin Deniz Deşarjı

+150 TL

LİSANS KONULARI

Tehlikeli Atık – Geri Kazanım

+250 TL

5000 TL

Tehlikesiz Atık – Geri Kazanım

+250 TL

5000 TL

Atık Yağ – Geri Kazanım

+250 TL

5000 TL

Bitkisel Atık Yağ – Geri Kazanım

+250 TL

5000 TL

Atık Pil ve Akümülatör – Geri Kazanım

+250 TL

5000 TL

Ömrünü Tamamlamış Lastik – Geri Kazanım

+250 TL

5000 TL

Atık Yakma ve Birlikte Yakma – Bertaraf

+250 TL

10000 TL

Düzenli Depolama – Bertaraf

+250 TL

10000 TL

Tehlikeli Atık – Ara Depolama

+250 TL

10000 TL

Tıbbi Atık Sterilizasyon – İşleme

+250 TL

3000 TL

Ömrünü Tamamlamış Araç – İşleme

+250 TL

5000 TL

Tanker Temizleme – İşleme

+250 TL

2500 TL

Hurda Metal – İşleme

+250 TL

10000 TL

Atık Kabul Tesisi – İşleme

+250 TL

5000 TL

PCB Arındırma – İşleme

+250 TL

5000 TL

 

Ek-1 Tesisleri İçin Açıklamalar:

 

 • Herhangi bir izin konusunda başvurulması durumunda aylık danışmanlık asgari ücretine Hizmet Konusu’na Özel Ek Ücret eklenerek aylık danışmanlık asgari bedeli belirlenir.Örneğin; sadece emisyon konulu çevre iznine başvuracak Ek-1 tesisi için aylık danışmanlık asgari ücreti 1000TL+150TL=1150 TL olarak hesaplanır.

 

 • Birden fazla izin konusunda yapılacak başvurularda, aylık danışmanlık asgari ücretine eklenecek her izin konusunun Hizmet Konusu’na Özel Ek Ücret eklenerek aylık danışmanlık ücreti belirlenir.
  • Örneğin; emisyon ve gürültü kontrolü konularında çevre iznine başvuracak Ek-1 tesisi için aylık danışmanlık asgari ücreti 1000TL+150TL+150TL=1300 TL olarak hesaplanır.

 

 • Çevre lisansı başvurusunda bulunacak işletmeler için aylık danışmanlık ücreti, aylık danışmanlık asgari fiyatı olan 1000 TL’nin üzerine Hizmet Konusu’na Özel Ek Ücret eklenerek bulunur.
  • Örneğin; Tehlikeli Atık Geri Kazanım lisansı konusunda çevre lisansına başvuracak bir tesis için aylık danışmanlık asgari ücreti 1000TL+250TL=1250 TL olarak hesaplanır.

 

 • Birden çok çevre lisansına başvurulması durumunda 1000 TL’nin üzerine, her lisans konusu için Hizmet Konusu’na Özel Ek Ücret eklenerek aylık danışmanlık asgari ücreti hesaplanır.
  • Örneğin; Tehlikeli Atık Geri Kazanım ve Atık Kabul Tesisi İşleme konularında lisansa başvuracak bir Ek-1 tesisi için danışmanlık asgari ücreti 1000TL+250TL+250TL=1500 TL olarak hesaplanır.

 

 • Ek-1 tesislerinin çevre lisansı alınması durumunda firmalar danışmanlık ücretinden bağımsız olarak alınacak lisansa karşılık gelen ücretleri bir defaya mahsus öderler.

 

 • Ek-1 tesisinin çevre lisansı alması durumunda, her bir lisans konusuna karşılık gelen bedeli danışmanlık fiyatından bağımsız olarak ödeyecektir. Örneğin; bir Ek-1 tesisi hem tıbbi atık sterilizasyonu hem de tanker temizleme lisansı almak istediği takdirde bir defaya mahsus olmak üzere 3000TL+2500TL=5500 TL ödeyecektir.

 

 

 

EK – 2 TESİSLERİ İÇİN ASGARİ FİYATLAR

 

Aylık Danışmanlık Asgari Ücreti: 700 TL

İZİN KONULARI

Hizmet Konusu

Hizmet Konusuna Özel Ek Ücret

İzin ve Lisans Ücretleri

Emisyon

+100 TL

Gürültü Kontrolü

+100 TL

Atıksu Deşarjı

+100 TL

Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı

+100 TL

Derin Deniz Deşarjı

+100 TL

LİSANS KONULARI

Ambalaj Atığı Geri Kazanım

+200 TL

2000 TL

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

+200 TL

 

 

 

 

 

Ek-2 Tesisleri İçin Açıklamalar:

 

 • Herhangi bir izin konusunda başvurulması durumunda aylık danışmanlık asgari ücretine her bir izin için Hizmet Konusu’nda özel ek ücret eklenerek aylık danışmanlık asgari bedeli belirlenir.
  • Örneğin; sadece emisyon konulu çevre iznine başvuracak bir Ek-2 tesisi için aylık danışmanlık asgari ücreti 700TL+100TL=800 TL olarak hesaplanır.

 

 • Birden fazla izin konusunda yapılacak başvurularda, aylık danışmanlık asgari ücretine Hizmet Konusu’nda özel ek ücret ayrı ayrı eklenerek aylık danışmanlık asgari ücreti belirlenir.
  • Örneğin; emisyon ve gürültü kontrolü konularında çevre iznine başvuracak Ek-2 tesisi için danışmanlık asgari fiyatı 700TL+100TL+100TL=900 TL olarak hesaplanır.

 

 • Çevre lisansı başvurusunda bulunacak işletmeler için aylık danışmanlık ücreti, aylık asgari fiyat olan 700 TL’nin üzerine Hizmet Konusu’nda özel ek ücret eklenerek aylık danışmanlık asgari bedeli belirlenir.
  • Örneğin; sadece Ambalaj Atığı Geri Kazanım konulu lisansa başvuracak bir Ek-2 tesisi için aylık danışmanlık asgari ücreti 700TL+200TL=900 TL olarak hesaplanır.

 

 • Birden fazla çevre lisansına başvurulması durumunda aylık danışmanlık asgari ücreti olan 700 TL’nin üzerine Hizmet Konusu’nda özel ek ücret eklenerek aylık danışmanlık asgari bedeli belirlenir.
  • Örneğin; iki (2) lisans konusuna başvuracak bir firmanın aylık danışmanlık asgari ücreti 700TL+200TL+200TL=1100 TL olarak hesaplanır.

 

 • Çevre lisansları alınması durumunda firmalar, danışmanlık ücretinden bağımsız olarak her lisans konusu için 2000 TL ödeyecektir.