Coca-Cola İsg ve Çevre Mühendisi Arıyor

Coca-Cola Çevre Mühendisi Arıyor

GENEL NİTELİKLER

Çevre Mühendisi veya Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun adaylar için Çevre Görevlisi Belgesine sahip olmak

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak
En az 1 yıl benzer görevi yürütmüş olmak (Tercihen en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak)
MS Office programlarına hakim olmak
İyi düzeyde İngilizce biliyor olmak
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak
Mersin ilinde ikamet edebilen / edebilecek olmak

İŞ TANIMI

İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunmak, bu husaslarla ilgili işverene rapor vermek,
İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,
İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını sağlamak,
Yangın ve patlamaların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, yangından korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekiplerinin oluşturulması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetmek ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılmak, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,
İşyeri Sağlık Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirmek değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirlemek ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için işverene rapor vermek,
Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında işverene rapor vermek
İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla verilecek eğitimin kimlere verileceği, kapsamı, kimlerin vereceği, süresi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması konusunda işverene önerilerde bulunmak.
İş sağlığı ve güvenliği ve Çevre koordinatörü olarak çalışmak ve Olası İSG/Çevre projelerinde görev almak
KORE gereklilikleri ve yasal mevzuatlara uyum anlamında çalışmalar yapmak
Fabrika Çevre Yönetim Sistemi’nin yerel kanun ve yönetmelikler, Coca-Cola standartları (KORE) ve ISO 14001’ e göre güncelliğini sağlamak
Çevre yönetim sistemini uygulamak, yaygınlaştırmak, etkin bir biçimde yönetilmek, yürütülmek, periyodik çevre kurul toplantılarının düzenlemek ve raporlamak
İç ve dış çevre denetlemelerini değerlendirmek, DÖF düzenleyip takip ederek uygunsuzlukları gidermek
Çevreye ilişkin rutin analizlerin ve resmi kuruluşlardan alınan izin belgelerini takip etmek, resmi kurumlarla yapılan yazışmaları takip etmek
Çevre Yönetim Sistemi’nin performansını periyodik olarak ölçmek ve sonuçları üst yönetime, TCCC BU’ya raporlamak
Atıkların nakliyesi ve imhasının şirket kuralları, çevre yönetim sistemi ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirmek
Çevre faaliyetleri için yapılacak harcamaları belirlemek, bunların yıllık bütçe içine alınmasını ve yatırım planlarına dahil edilmesinin sağlamak

22.07.2016