CSB Çalıştay Düzenledi

Sağlık Kuruluşlarından kaynaklanan farklı nitelik ve miktarlardaki atıksuların, su kaynaklarına ve doğaya olası olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce başlatılan Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi kapsamında 24.05.2017 tarihinde Gebze’de bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

 TÜBİTAK-MAM’da düzenlenen çalıştayda, sağlık kuruluşlarında kullanılan ve geri kazanım potansiyeli olan, ayrı toplanarak yakmaya gönderilmesi öngörülen ve kanalizasyona deşarj edilmesi öngörülen kimyasallar/çözeltiler ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.

 Söz konusu çalıştaya, Bakanlığımız, projede görevli TÜBİTAK personeli, hastanelerin ilgili birimlerinde görevli personeller, biyokimya uzmanları, akademisyenler, çeşitli hastanelerin çevre görevlileri ve özel sektör temsilcileri katılım sağlamıştır.

02.06.2017