Tema Vakfı

Vizyon (TEMA’nın Geleceğe Bakışı)

Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle doğal varlıkların korunmasında; ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan topraktan gelen toplumsal barışı sağlayan, bilinçli, halkla bütünleşen, öncü bir STK olmaktır.

Misyon (TEMA’nın Varoluş Nedenimiz)

Kaybolan geleceği kurtarmak, açlık ve yoksulluğu gidererek topraktan gelen toplumsal barışı sağlamak için;

 • Erozyon, çoraklaşma, çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek;
 • Doğal varlıkların tahribine yönelik, ulusal ve uluslararası her türlü idari, siyasi ve ekonomik baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlaraçözüm üretmek,
 • Biyolojik çeşitlilik, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması, verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmek;
 • Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların, hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, uygulanmasını ve uluslararası anlaşmalara uyulmasını sağlayacak,

bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak.

TEMA’nın Temel Değerleri

 • Güvenirlilik ve Saygınlık
 • Şeffaflık
 • Gönüllülük
 • Yaratıcı Katılımcılık
 • Siyasi Tarafsızlık
 • Herkesi Kucaklama
 • Bilimsellik

Türkiye’nin geleceğini tehdit eden “Erozyonla” mücadeleyi amaçlayan TEMA Vakfı sizleri bu harekete destek vermeye davet ediyor.