Dünya Elektriğinin Yüzde 30’u Yenilenebilir Enerjiden

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2023 yılı projeksiyonuna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik talebini karşılamadaki payı yüzde 30’a, enerji talebini karşılamadaki payı yüzde 12.4’e ulaşacak.

Elektrik talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük payı yüzde 16 ile hidroelektrik alırken, ikinci payı yüzde 6 ile rüzgar enerjisi, üçüncü payı yüzde 4 ile güneş enerjisi ve dördüncü sırayı yüzde 3 ile biyokütle enerjisi aldı.