Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Yayyımlandı

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


1991 yılında taraf olduğumuz Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü yükümlülükleri ve ulusal düzenlemeler kapsamında aşamalı olarak sonlandırılan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin yerini alternatifi olarak kullanılan, Ozon Tabakasını İnceltme Potansiyeli olmayan ancak Küresel Isınma Potansiyeli yüksek Florlu Sera Gazları (F-Gazlar) almaya başlamıştır.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri (SEİ) Projesi süresince gerçekleştirilen çalıştaylardan alınan görüşler kapsamında değerlendirmeler yapılarak Bakanlığımızca 517/2014 Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün bir bölümüne uyumlu olan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hazırlanmıştır.

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin amacı; florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonları kontrol altına almak ve ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolünde listelenen florlu sera gazları ile florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın kullanımına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında getirilen düzenlemelerde; iklimlendirme ve soğutma sektörü, yangından koruma sektörü, elektrikli şalt cihazı sektörü ve solvent bazlı çözücü sektörüne yönelik olup, ilgili sektörlere yönelik; etiketleme, sızıntı kontrolü, raporlama, eğitim ve belgelendirme, piyasaya arz ve ithalat kısıtlamalarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Türkiye’nin 470 milyon ton CO2 salınımının yaklaşık 5 milyon tonu yani % 1’i Florlu Sera Gazlarından kaynaklanmaktadır. Bu yönetmelik ile Florlu Sera Gazlarından kaynaklı olan CO2 salınımlarının kontrol altına alınma çalışmaları başlamış olacaktır.

517/2014 Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün tam uyum kapsamında 29 Mayıs 2017’de başlayan ve 3 yıl sürecek olan F- Gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı Projesi (IPA) ile Florlu sera gazlarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

10.01.2018