Geçici Depolama Alanlarının Özellikleri

Tehkeli atıklar için geçici depolama alanlarının özellikleri

– Geçici depolama alanlarının tesis ve binalardan ayrı olması, insan trafiğinden uzak, tehlikeli atıkları alacak lisanslı araçların yanaşmasına uygın bir yerde olacak.

– Geçici depolama alanında depolanan atıkların maksimum 180 gün bekletilmesi. Atık sahasının bu durum göz önüne alınarak boyutlandırılması.

– Oluşabilecek yangınlara karşı her türlü tedbirin alınması.

– Tehlikeli atıkların depolandığı bölümün girişinde “Dikkat! Tehlikeli Atık” ibaresinin bulunması.

– Etrafının kapalı giriş kapısının kilitlenebilir olması, anahtarların sadece yetkili personelde bulunması.

– Tehlikeli atık depolama alanında meydana gelebilecek dökülmelere karşı drenaj kanalı bulunması. Zeminin eğiminin bu kanala yönlendirilmesi.

– Zeminin beton ile kaplı olması.

– Atıkların birbirlerinden ayrı olarak tank ve konteynırlar içerisinde depolanması.

– Tehlikeli atıkların depolanacağı bölümlerin yağışlardan korunması amacıyla üzerinin ve dört tarafının kapalı olarak inşaa edilmesi gerekir.