İş Güvenliğini Sağlamak İçin Alınacak Önlemler

 

İŞ KANUNU GEREĞİ İŞ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINACAK GENEL ÖNLEMLER

1- İşçilere ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait örneğe uygun sağlık raporu alınmalıdır. İşçilerin yılda bir kez periyodik sağlık muayeneleri yapılmalıdır.

 

2- Yemek, çay servisi vb. gıda işlerinde çalışanların periyodik olarak portör raporları alınmalıdır.

 

3- İşyerinde, işçilerin nüfus kimlik cüzdanlarının birer onaylı örnekleri bulunmalıdır.

 

4- Gece çalışmalarında işçilere 7.5 saatten fazla çalışma yaptırılmamalıdır.

 

5- İşçilere iş elbisesi, iş ayakkabıları giydirilmelidir.

 

6- Uygun soyunma mahalli ve yeterli elbise dolabı bulundurulmalıdır.

 

7- Uygun wc-lavabo, duş tesisleri, yemek yeme yeri bulunmalıdır.

 

8- Akaryakıt depolama tankları, pompa adaları, nefeslikler vb. yerlerde akaryakıt buharı birikebilecek boş ve kapalı alanlar bulunmamalıdır.

 

9- Elektrik tesisatı uygun durumda bulundurulmalı ve yılda bir kez yetkili elemanlara kontrol ettirilerek kontrol raporu düzenlenmelidir.

 

10- Tehlikeli alanda çıplak hava hattı olmamalıdır.

 

11- Aydınlatma tesisatı expruf armatürlerle yapılmalıdır.

 

12- Topraklama sistemi uygun olmalı ve direnç ölçümleri ile uygunlukları belgelendirilmelidir.

 

13- Yıldırımlık tesisatı yapılarak yılda bir kontrol ettirilmelidir.

 

14- Isınma sistemi açık alevli olmamalıdır.

 

15- İşçilerin işyeri dosyalarına iş güvenliği yönünden eğitildiklerine ve yeterli görüldüklerine dair belge konulmalıdır.

 

16- Altı ayda bir yangın söndürme ve alarm denemeleri yapılmalıdır.

 

17- İşyerinde yeteri kadar yangın söndürme cihazı, yanmaz örtü, kum kovası, yangın hortumu, yangın alarm sistemi, ikaz levhaları vb. bulunmalıdır. Seyyar yangın söndürme cihazlarının altı ayda bir kez kontrolleri yaptırılmalıdır. Personele yangın söndürme eğitimi verilmelidir.

 

18- Yeteri kadar ilkyardım ve tedavi levazımatı bulundurulmalıdır.

 

19- Akaryakıt depolama tankları ve tesisatı uygun tesis edilmelidir.

 

20- Akaryakıt depolama tanklarının meskun binalara, yola, komşu araziye ve birbirlerine olan mesafeleri tüzükte belirtilen uygun mesafelerde olmalıdır.

 

21- Depoların birbirleriyle boru bağlantıları olmamalıdır.

 

22- Havalandırma boruları uygun tesis edilmeli ve ağzı en az2.5 metreyükseklikte olmalıdır.

 

23- Kompresör ve kalorifer kazanları yılda bir kez, liftler üç ayda bir kez yetkili teknik elemanlara test ve kontrol ettirilerek kontrol raporları düzenlenmelidir.