İş Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı Hakkında
İş sağlığı ve güvenliğinde gerçekleştirilecek projelere toplam 6 milyon avro destek sağlanacaktır. 3 milyon avro madencilik, 3 milyon madencilik dışı diğer çok tehlikeli sınıfta yer alan sektörlere ülke genelinde hibe desteği verilecektir.Hibeye başvuru sağlayacak uygun nitelikteki kuruluşlar;
 Sivil Toplum Kuruluşları (STK),
 Mesleki örgütler
o Sanayi ve ticaret odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları,
o İşçi, işveren ve memur sendikaları/konfederasyonları
o Sektör temsilcisi kuruluşlar, ihracatçı birlikleri, işveren sendikaları
o Organize sanayi bölgeleri (OSB),
o KOBİ temsilcisi kuruluşları vb.
 Üniversiteler,
 Madencilik, makine, metal, metalurji, elektrik ve elektronik, kimya, inşaat, ziraat, denizcilik ile ilgili teknolojileri alanlarındaki mesleki ve teknik liseler,
 Avrupa Birliği Finansman Antlaşması 43. maddesinde tanımlanan uluslararası (hükümetler arası) kuruluşlar. 

olarak belirlenmiştir.

Alt limit 75.000 üst limit 200.000 avro olmak üzere hazırlanacak projeler 12-18 ay arası sürecek şekilde planlanmalıdır. Hibe rehberi kapsamında detaylı olarak başvuru bilgileri, uygun faaliyetler, başvuru sahiplerine dair detaylı bilgi alınabilir.
Ön başvuru son tarih 4 Mart 2018 olarak belirlenmiştir.
https://birim.ailevecalisma.gov.tr/isggm/news/170/ veya http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=148 linklerinde yer alan ve “Duyuru olarak” ifade edilen ilk dört sunum Türkçe kılavuz ve eğitim sunumlarını içermektedir. Son üç bölümde de Hibe Rehberi ve başvuru formları yer almaktadır.
4 Mart 2019 ön başvuru son tarihidir. Ön başvuruyu geçen proje sahibi kuruluşların detaylı başvuru aşaması için tarafımızca düzenlenecek eğitimlere katılımları sağlanacaktır.
Tasarlanana aktivitelerin çok tehlikeli sınıfta yer alan sektörlere yönelik olması önemlidir.
Linklerde yer alan sunumlarda hangi projelerin uygun olduğu, başvuru sahibi kuruluşların niteliği vb. her türlü detaylı bilgi yer almaktadır.