Kaza Sıklık Oranı ve Kaza Ağırlık Oranı Hesaplama

Kaza sıklık oranı nasıl hesaplanır;

İngiltere Sağlık ve Güvenlik İdaresi (HSE)’nin 1999 yılında hazırladığı terimler sözlüğünde; kaza sıklık oranı hesaplaması, bir çalışma yılı içerisinde oluşan iş kazalarında ölümlü ve/veya ölüm gerçekleşmeyen yaralanmaların toplam sayısının, bu çalışma yılı içerisinde inceleme yapılan çalışanların çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.106 katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır.

KSO = (Toplam Kaza Sayısı / Toplam çalışma saat sayısı) x 1.10

Kaza ağırlık oranı nasıl hesaplanır;

İngiltere Sağlık ve Güvenlik İdaresi (HSE)’nin 1999 yılında hazırladığı terimler sözlüğünde; bir çalışma yılı içerisinde oluşan iş kazalarında ölümlü ve/veya ölümlü olmayan işyeri yaralanmalardan dolayı oluşan kayıp gün
sayısının toplamının, aynı çalışma yılı içerisinde inceleme yapılan çalışanların çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.103 katsayısıyla çarpılmasıyla bulunur. Kaza ağırlık oranı hesaplaması sırasında, sürekli iş göremezlik durumu veya ölümlü iş kazası varsa, kazalar sonucu oluşan toplam kayıp gün sayısına, her bir ölümlü veya iş göremezlik olayı için ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir.

KAO = (Kazalar sonucu oluşan toplam kayıp gün sayısı / Toplam çalışma saat sayısı) x 1.103

Kaza olabilirlik oranı nasıl hesaplanır;

İngiltere Sağlık ve Güvenlik İdaresi (HSE)’nin (1999) yine aynı çalışmasında verilen tanımlamaya göre; bir çalışma yılı içerisinde oluşan iş kazalarında ölümlü ve/veya ölümlü olmayan işyeri yaralanmaların toplam sayısının, aynı çalışma yılı içerisinde, inceleme yapılan çalışanların, çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.105 katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır.

KOO = (Mesleki yaralanmaların toplam sayısı /Referans gruptaki işçi sayısı) x 1.105