Kişisel Koruyucu Donanımlar Tebliğinde Değişiklik

R.Gazete No: 30049

                                                 R.G. Tarihi: 26.4.2017

     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ

ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

     MADDE 1 – 11/6/2015 tarihli ve 29383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

     MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

“EK – 1