Mercedes-Benz Türk’de Çevre

Kalite ilkelerimizin önemli maddelerinden biri olan “Çevre Koruma” kapsamında ürünümüzün tasarımından başlamak üzere üretimimiz ve satış sonrası faaliyetlerimizin tüm aşamalarında çevreye karşı sorumluluğumuzun bilinci ile hareket etmekteyiz.

Mercedes-Benz Türk olarak kalite ve teknolojide üstlendiğimiz liderliği çevre koruma konusunda da sağlamak ve sürdürmek öncelikli hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda sürekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Atık yönetimi

 Atık yönetim sistemimiz kapsamında tehlikeli atıklarımızın ayrı toplanması, lisanslı araçlarla taşınması ve lisanslı firmalarda bertarafı/geri kazanımı sağlanmaktadır.

Metal artıkları, ahşap atıkları, atık naylonlar, plastikler, kablolar, karton ve mukavvalar geri kazanımı kolaylaştırmak üzere ayrıştırılarak toplanmaktadır. Ofis kaynaklı kağıtlar ÇEKÜL Vakfına iletilerek geri kazanımları sağlanmaktadır.

Hava emisyonları

 Hoşdere boyahane tesisinde solvent emisyonlarının azaltılmasına yönelik TNV (Termik Sonradan Yakma) ünitesi, tesisin 1995 yılında işletmeye alınmasından önce kurulmuş bir sistemdir. RNV (Rejeneratif Sonradan Yakma) tesisi ise 1999 yılında 500.000 DM’lik yatırım ile ilk olarak Davutpaşa Fabrikamızda işletmeye alınmış ancak daha sonra buradaki boyahanenin taşınması ile birlikte Hoşdere Boyahanesine entegre edilmiştir. Her yıl yapılan ölçümler sonucu hazırlatılan emisyon raporu yasal mercilere sunularak yönetmeliklerde verilen sınır değerleri sağladığımız beyan edilmektedir.

 Atık sular

 Fabrikamızdan kaynaklanan atıksular 2006’da gerçekleştirilen yatırımlar sonucu işletmeye alınan arıtma tesisimizde Türkiye’de ki yönetmeliklerde verilen sınır değerlerin de ötesinde Avrupa birliği normlarını karşılayacak şekilde arıtılmaktadır. İzleme ve ölçme MBT Çevre Laboratuarının yanı sıra akredite olmuş fabrika harici kurum ve kuruluşlar tarafından da gerçekleştirilmektedir.

 Acil durumlar

 ISO 14001 kapsamında hazırlanan detaylı Acil Durum Planları’nın uygulanmasına yönelik aşağıdaki eğitimler düzenlenmektedir:

-Yangın eğitimleri
-Kimyasal malzeme dökülmelerinde müdahale eğitimleri
-Kurtarma eğitimleri

Tesislerimizde belli aralıklarla tüm elemanların katılımı ile tahliye tatbikatları gerçekleştirilmektedir.

 Kimyasal malzeme yönetimi

 MBT tesislerinde kullanılan tüm kimyasal malzemeler Kimyasal Malzeme Takip listeleri ile takip edilmektedir. Depolama ve/veya kullanım alanlarında kimyasal malzemelere yönelik MBT Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını bulundurulmakta, bu formlar yardımı ile çalışanlar kullandıkları malzemeler hakkında bilgilendirilmektedir.