Arıtma Çamuruna Solar Sistem

Güneş kurutacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunu “solar” sistemle (güneş enerjisi) kurutacak yeni bir yatırıma hazırlanıyor.

Read More

İnsan Beyni İçin Çip

beyin-insan

İnsan beynini, elektronik devreler yardımıyla taklit edebilen çipler geliştirildi.

İsviçre’nin Zürih Üniversitesi’nden bilim adamları yeni devrelerin, insan beynine büyüklük, hız ve enerji kullanımı bakımından benzer olduğunu belirtti.

Geliştirilen nöromorfik çiplerin, beyin gibi, gerçek zamanlı bilgileri kullanabildiğini ve parçası olan elektronik devrelerin belirli eylemleri gerçekleştirebildiğini belirten araştırmacılardan Giacomo Indiveri, amaçlarının insan beynine en yakın sistemi oluşturmak yani nöronların etkilerini doğrudan çipler yardımıyla taklit etmek olduğunu vurguladı.

Indiveri, h...

Read More

AB’den Arıtmaya Destek

havalandirma-cevre

Avrupa Birliğinin desteklediği yaklaşık 450 milyon avroluk projeyle 21 il ve ilçe belediyesi, AB standartlarında içme suyu ve atık su arıtma tesisine kavuşacak.

Türkiye’nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine 21 il ve ilçenin belediye başkanı, 30 Nisan’da Ankara’da bir araya gelerek “Entegre Su Projelerinin Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak.

Belediyelerin AB standartları...

Read More

Aksaray Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuruları

çevre mühendisliği

Aksaray Üniversitesi Çevre Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları

Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı  için Tıklayınız!

Read More

Kızılırmaktaki Balık Ölümlerinin Nedeni Debi

cevre-kirliligi

Nevşehir Üniversitesi (NEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Çiçek, “Kızılırmak’taki balık ölümleri nehir üzerindeki barajların yeteri miktarda su bırakmamasından kaynaklanıyor” dedi.

Kızılırmak Nehri’nin debisindeki son bir haftadır gözlemlenen düşüş ve balık ölümleriyle iligili araştırma yapan Çiçek, son bir kaç haftadır Kızılırmak’ta balık ölümleri olduğuna ilişkin ihbarlar aldıklarını ve yaptıkları çalışmalar sonucunda nehirdeki su seviyesinde çok büyük miktarda azalma olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Su seviyesinin düşmesine bağl...

Read More

Akkuyu Ekolojik Dengeyi Bozacak mı?

nukleer-enerji

Akkuyu’ya kurulacak nükleer santral deniz suyunu ısıtacak. Şirket yetkilisi ise bunun çevreye zarar vermeyeceği düşüncesinde.

Akkuyu NGS Elektrik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Rauf Gasumov, Mersin’de fay hattı üzerine kurulacak nükleer santralın 9 şiddetinde depreme dayanacak güçte yapılacağını söyledi. Gasumov, santralın deniz suyunda ısınmaya yol açacağı ve bunun da ekolojik dengeyi bozacağının anımsatılması üzerine Deniz suyunda 2 derecelik artıştan bir şey olmaz” diye yanıt verdi.

Türki...

Read More

Çaycuma Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Temeli Atılıyor

arıtma-tesisi

Zonguldak – Çaycuma Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin temel atma töreninin yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İller Bankası İşbirliğiyle yaptırılacak olan Atıksu Arıtma Tesisinin temel atma töreninin Pehlivanlar Mahallesi Kent Ormanı arkasındaki alanda  gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, temel atma töreninin 16 Temmuz’da gerçekleştirileceği ifade edilerek, törene protokol üyelerinin yanı sıra ilçe halkının davetli olduğu kaydedildi.

18.07.2013

Read More

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Amaçları

iş-güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin temel amaçları

Çalışanlara yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği ile yakından ilgili bulunan üç unsur vardır:

1. Çalışanların korunması: İş sağlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının asıl amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

2. Üretim güvenliğinin sağlanması: Meslek hastalıkları ve iş kazaları en az düzeye indirildiğinde işgücü ve işgünü kayıpları azalacaktır. Dolaylı olarak üretim korunacak ve daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında iş verimi de artacaktır.

3. İşletme güvenliğinin sağlanması: İlk 2 maddede belirtilen amaçlara ulaşmak üzere çalışmalar yapılırken işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar da ortadan kaldırılacağı için işletme güvenliği de sağlanmış olacaktır.

Genel Sağlık Kavramı: Önceleri, sağlıklı insan tanımı, İş kazası ve meslek hastalığı geçirmemek ve hasta olmamak ş eklinde ifade edilirdi. Bugün ise, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı; yalnız hastalık ve maluliyetin olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır.

 

 İş ve Sağlık ilişkisini Belirleyen Faktörler:

İş yerlerinde, çalışanların sağlığı üzerinde etkili olan, bir anlamda İş ve Sağlık ilişkisini belirleyen başlıca iki grup faktör vardır;

 • Kişisel bazı özellikler
 • Çevresel faktörlerdir.

Kişisel faktörler olarak;

 • Kişinin yaşı
 • Cinsiyeti
 • Genetik özellikleri
 • Beslenme durumu
 • Sigara, alkol vb. alışkanlıkları
 • Yaşadığı çevrede bulunan bazı faktörler

bir araya gelerek bir insanın sağlık durumunu belirler.

Çevresel faktörler;

 • İşçinin çalıştığı İşyeri ortamında bulunan çeşitli sağlık riskleridir
  • Fiziksel etkenler
  • Kimyasal etkenler
   • Tozlar
   • Buharlar
   • Dumanlar
   • Biyolojik etkenler
   • Ergonomik etkenler
   • Psikososyal etkenler

Olarak gruplandırabiliriz.

Fiziksel Etkenler:

 • Gürültü,
 • Vibrasyon (Titreşim),
 • Aydınlatma,
 • Termal Konfor Şartları,
 • Havalandırma,
 • Radyasyon,
 • Basınç Değişimleri olarak sıralanabilir.

 

a) Gürültü; genellikle istenmeyen ve rahatsız edici sesler gurultu olarak tanımlanır. İşçi Sağlığında ise gurultu ‘işitme duyusunun azalmasına veya sağlığının bozulmasına ya da başka

tehlikelerin oluşmasına neden olan seslerdir’. İşyerlerindeki devamlı çalışan makineler (dokuma tezgahları), testere dişli makineler, dizel motorlar, pistonlar vb. gibi gurultu

kaynakları devamlı, ani, kesik kesik gurultu yapabilmektedirler.Gürültüden etkilenen kişilerde, işitmenin azalması veya kaybı dışında kan basıncı artar, sinir

sistemi üzerine olumsuz etkisi vardır, kanda kolesterol, yağlar artar, stres ve hatalar artar,moral bozulur, yorgunluk artar, is kazaları artar ve verimlilik düşer.

b) Titreşim (Vibrasyon); Titreşim ses dalgaları gibi belirli aralıklarla tekrarlayan mekanik bir enerjidir. İletim ve etkileme derecesi, titreşimin frekans ve şiddetine bağlıdır. İşyerlerinde

titreşim kaynakları olarak araç ve makinelerin salınımlı hareketleri, makinelerin bağlantı parçaları arasındaki çarpışma ya da sürtünme, makine gövde ve parçalarının montajında

kullanılan darbeli çekiç, matkaplar gibi araçlardır.Lokal titreşimde (taşınabilir testere, rende makineleri vb) el ve parmaklardan vücuda ulasan titreşim, dolaşım sistemini etkileyerek el, kol ve parmakta ağrı, bükülme zorluğu, aşırı duyarlılıklar meydana getirebilir.

c)Aydınlatma; İyi bir işyeri aydınlatması yapılan ise göre yeterli şiddette, tek düze, iyi yayılmış, gölge vermeyen ve göz kamaştırmayan aydınlatmadır.

Doğal aydınlatma, gündüz aydınlığı, güneş ile olan aydınlatmadır.Yapay aydınlatma, ampul ya da flüoresanlarla direkt, yarı indirekt ve indirekt olarak yapılan

aydınlatmadır.

Yetersiz veya uygunsuz aydınlatma sonucunda, görme fonksiyonunda zorlanmalar, göz yorgunluğu, gözlerde batma, yanma, kızartı olur, ileri derecede etkilenme ile görme bozulur.

Ayrıca, iyi ve yeterli derecede aydınlatılmamış bir ortamda yapılan çalışmalarda (ağaç isleme tezgahları, torna tezgahları gibi tehlikeli makinelerin kullanılması ile) iş kazaları artabilir.

d)Termal Konfor Şartları; (Isı, nem, havalandırma)

Çalışma ortamlarının ısısının ve neminin çalışılan is koluna göre bulunması gereken miktarı değişiktir. Bazı is kollarında belirli ısı ve nem teknolojik bakımdan gerekli olan fiziki

koşullardır. (Tekstil sanayinde pamuk, yun ipliklerin yapımı, elyafın yumuşaklığı, bükülme uygunluğu vb. için)

Bazı is kollarında nem yapılan isin sonunda ortaya çıkar; boyahaneler (kumaş), seker,konserve, kağıt fabrikaları, çamaşırhaneler gibi.

Yüksek fırın, kok fabrikası, kauçuk, cam fabrikaları ve dökümhanelerde ise kuru sıcak vardır.

Vücut ısısını kontrol eden büyük faktör cevre ısısıdır. Isı arttıkça sinir sistemi etkilenir, kas kuvveti düşer, nabız yükselir, yorgunluk artar, ağrılı kas krampları oluşur, bas ağrısı, mide

bozuklukları, iştah azlığı, uykusuzluk vb değişiklikler oluşabilir.

Soğuk, özellikle nemli ortamdaki hareketsizlerde ayaklar ıslak ve sıkı giydirilmişse daha fazla etkili olur.

Isı azaldıkça ayaklarda şişme, kızartı, yanma, eklem romatizması gelişebilir.Uygun olmayan termal konfor şartlarında daha yavaş çalışmayla verimlilik azalır, is

kazalarının oranı artar. Dolaşım bozuklukları, el becerilerinin azalması, soğuk algınlığı,üşüme, kas ve eklem hastalıkları, genel bezginlik ve is hevesi kayıpları oluşabilir.

e) Radyasyon:

Enerjinin elektro manyetik veya parçacık modeliyle taşınması radyasyon olarak tanımlanır.Kısa dalga boylu olan ısınların (mor ötesi ısınlar) deri ve gözde tahriş edici etkisi vardır.

Gözlerde yanma, kasıntı, sulanma, ağrı meydana gelir. (Kaynakçılıkta gözlük kullanmadankaynak yapılması gibi) X ve gama ısınları ise bazı kanserler ve genetik bozukluklara yol acar.

Uzun dalga boylu radyasyonun ise sıcaklık arttırıcı etkisi vardır. Özellikle kızıl ötesi ve mikro dalga ısınlara bağlı olarak sıcaklık artması sonucu bazı bozukluklar ortaya çıkar. Cam üfleyenlerde erken yasta katarakt meydana gelebilir. Ayrıca hematolojik hastalıklar, kalıtsal etkiler, cilt kanserleri, mide bulantısı, iştahsızlık, kusma, sac dökülmesi ortaya çıkar.

f) Basınç Değişimleri:

Alçak basınç ve yüksek basınca altında çalışanlarda birtakım etkilenmeler olur.

Basınç değişikliklerinden etkilenmelerle dalgıçlarda, sünger avcılarında, dağcılarda, uçaklarda çalışanlarda kulak uğultusu, sinüslerde ağrı, duyma bozuklukları, kasıntı belirtileri, karın ağrısı, kemik ağrıları, sarhoşluk hali gibi tüm vücudun etkilenmesiyle çalışma yeteneğinin kaybı ve hatta ölüme varan is kazaları oluşabilmektedir.

Yüksek rakımlı yerlerde düşük atmosfer basıncı nedeniyle oksijen basıncının azalmasına bağlı belirtiler görülebilir

 Kimyasal Etkenler :

Çevrenin normal yasama uygun kimyasal bileşimini az veya çok değiştiren elementlere genel olarak “Kimyasal Etkenler” denir.Endüstrinin her dalında, atölyeler, laboratuarlar, sokaklar hatta evlerde organik ve inorganik bileşiklerle, insektisitler, ilaçlar, gaz, buhar, duman ile insanlar birlikte yasamaktadır. Bu maddelerin çevredeki oranları belirli düzeylerin üzerinde olunca, sağlığa zararlı olurlar.

Bunlar: Metaller; (kursun, cıva, manganez, nikel, magnezyum, selenyum, uranyum gibi)

Solventler; (çözücüler; benzen, tolüen, trikloretilen, karbontetraklorur, alkoller, eterler gibi)

Zehirli Gazlar; (karbonmomoksit, hidrojensulfur, klor, brom, iyot, flor, amonyak,kukurtdioksit gibi)

Asit ve Alkaliler; (nitrik asit, sülfürik asit, formik asit, sodyum ve potasyum hidroksit gibi)

Boyalar; Madeni boyalar (arsenikli, kurşunlu, cıvalı, kromlu vb.), sentetik organik boyalar (azotlu, difenilmetanlı, indigo boyaları gibi)

Pestisitler; Đnsan ya da bitkiler için bazı zararlı canlıları yok etmek icin kullanılan kimyasal

maddeler olarak tanımlanabilir.(fungusitler, rodentisitler, herbisitler, mollusitler olmak üzere 5 gruptur.)

Plastikler; Monovinilklorur gibi sağlığa zararlı olanlar.

Kanserojen Maddeler; Kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir.(katran, zift, mineral yağlar, krom tuzları, nikel, asbest, arsenik, benzen vb.)

Tozlar :

Tozlar, çapları 0.5-150 mikron büyüklüğünde olup, havada asılı duran katı parçacıklara “toz” denir.

Çalışma ortamında bulunan tozların akciğerlere girip birikerek etki yapması sonucunda oluşan hastalıklara “Pnomokonyoz” denir. Pnomokonyozlar, insanlık tarihinde belirlenen ilk meslek

hastalıklarıdır.

Silisyum, asbest, uranyum, alüminyum, radyum, pamuk, keten, ağaç tozları vb. bu gibi hastalıklara neden olurlar.

 Biyolojik Etkenler:

Çalışma ortamındaki tehlikeli biyolojik etkenler bulaşıcı hastalıklara neden olabilir.

Bunlar mikroorganizmalar, bakteriler, parazitler, mantar ve virüslerdir.(Sarbon, tetanos, viral hepatit, HIV, tüberküloz, tifo, brusellozis gibi)

İşyerleri ve çevresindeki copluk, acık kanalizasyon, bataklık gibi yerlerde, özellikle de hastanelerin belirli bölümlerinde çok yüksek dirençli mikroorganizmaların varlığı bilinmektedir.

 Ergonomik Etkenler:

Çalışma yaşamında ergonomi, çalışma koşullarının insanın niteliklerine uygun hale getirilmesi olarak değerlendirilmektedir.

İşyerlerinde ergonomik kuralların yerine getirilmesi, insanın sağlığı acısından olduğu kadar üretim ve verimlilik acısından da önem taşımaktadır.

Bir başka deyişle ergonomi, çalışmayı insan anatomisine ve fizyolojisine uydurmaktır.

Çalışanların beden, boyut ve özelliklerine uygun olmayan oturma yerleri, tezgah ve makinelerin tasarımında erişim noktaları, kontrol mekanizmalarının yerleşimi ve sinyal

düzeneklerinin ergonomik tasarım hataları nedeni ile eğilme, uzanma ve zorlanmaya bağlı stres, uzun donemde ise devamsızlık ve is kazaları artmakta, ise uyum, is hevesi ve

verimlilik ise azalmaktadır.Makine ve tezgahların çalışana göre ayarlanması, ise uygun fiziksel özellikteki kişilerin çalıştırılması, bu gibi zorlukların önüne geçmeye yardımcı olur. Ergonomi en az yorgunlukla en fazla verimliliği sağlamayı hedefler.

Çalışma esnasındaki duruş bozuklukları, ağır yük kaldırma ve tasıma, sık yer değiştirme, sık eğilme ve çömelme, tekdüze (monoton) ve tekrarlayıcı isler, yorucu is hızı ve düzeni, fiziksel

ve zihinsel yüklenme, görsel zorlanma gibi hususlar ergonominin kapsamı içine girer.Bu olumsuzlukları gidermek üzere ergonomi bilimi aşağıda belirtilen hedefleri kapsar;

-Çalışma surecinin insanın bedensel ve zihinsel (mental) yeteneklerine uygun hale getirilmesi,

-Araç-gereç tasarımını kullanıma daha elverişli hale gelmelerini sağlayacak bicimde geliştirme,

-Çalışma koşullarını, saatlerini, biçimini insana en uygun hale getirme,

-İş temposuna, çalışma saatlerine ve monotonluğa bağlı olarak oluşabilecek zorlanmaların engellenmesi ya da en aza indirilmesi,

-İşyeri ortamının ya da günlük yasama ortamının insana en uygun duruma getirilmesi,

-Gerek is, gerek ev ve gerekse diğer etkinlikler sırasında yasama ve çalışma kalitesini yükseltecek düzenek ve düzeltmeleri yapmak.

Psikolojik Etkenler:

Ruhsal veya fiziksel faktörlere bağlı olarak gelişen ve etkene özgü olmayan, koşullara uyum(adaptasyon) güçlüklerine karsı olan vücut reaksiyonlarına “stres” denilir. Nedenleri ruhsal ve

sosyaldir. Örneğin işyerinde geçimsizlik, isini kaybetme endişesi, ücret azlığı, terfi edememe,vardiyalar, dengesiz ücret sistemi, is değiştirmeler gibi nedenler en çok rastlanılan stres

sebepleridir.

Uygun İşe Yerleştirme:

Kişinin zihinsel, fiziksel ve ruhsal kapasitesine uygun bir meslek seçmesi, en uygun ve verimli bir çalışma hayatını sürdürmesini sağlama bakımından çok önemlidir. Eğer bir kimse,

seçilen mesleğin gerektirdiği zihinsel, fiziksel ve ruhsal istekleri karşılayabilecek bir yapılış ve durumda değilse, kısa veya uzun bir sure sonunda o isi yapamayacak bir hale düşer ve ağır

bedeni ve ruhsal bozukluklar bas gösterir. Keza, kendisinden beklenilenleri kısmen karşılama halinde de, basta isinden memnun olmama psikolojisi olmak üzere, bazı bozukluklar görülür.

İşte, bu nedenlerle, mesleğe yöneltme hizmeti, bu gibi yanlış yollara sapılmasını önlemeye yardım eder.

Erişkinlerde, uygun is tavsiyeleri yapılırken, müracaat edenin geçmişte çalıştığı islerdeki durumu ve sağlık hikayesi tespit edilebilirse sorunun çözümlenmesi çok daha kolaylaşır.

Mesleğe yöneltme hizmetinin çok önemli bir dalı, bir hastalık veya kaza geçirmiş olanlara (arızalılara) eski islerinin veya ona çok yakın islerin ya da son durumlarına en uygun düşecek

yeni bir isin mesleki eğitim yoluyla verilmesi, onların üretici hayata yerleştirilmelerinin sağlanmasıdır.(Readaptasyon çalışmaları) Bu gibi çalışmalara hekim de katılmalıdır.

İşletmelerde çalıştırılan ağır arızalılarda, normal denilen kişilere nazaran çoğunlukla, ise gidememezlik (absenteism) oranının daha düşük olması ilgi çekici bir gözlemdir ve daha cok

psikolojik nedenlerden ileri gelmektedir.

Mesleğe yöneltme, herhangi bir kişinin bedeni, fikri ve ruhsal niteliklerine ve kapasitelerine göre ona en uyg...

Read More

Malatya’da 72 İçme Suyuna Uygun Değil Raporu

icme-suyu

Malatya’da 72 içme suyu numunesine uygun değil raporu verildiği bildirildi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Haziran ayında Malatya’nın ilçe ve köyleri ile merkezde değişik yerlerde içme suyu numuneleri alınıp tahlil edildi. Tahlil sonucunda, 72 adet içme suyu numunesine uygun değil raporu verildiği belirtildi.

Read More

Atıksu Arıtma Çamuru Karakterizasyonu

Atıksu Arıtma Tesisi

ATIKSU ARITMA ÇAMURUNUN KARAKTERİZASYONU

             

Arıtma çamuru kaynağına ve önceden geçtiği işlemlere bağlı olarak büyük değişiklikler gösterebilmektedir. Ancak bu çamurların geçmişine bakarak tanımlanması sadece kalitatif bilgi vermektedir. Bu nedenle, pek çok parametre geliştirilmiş ve  arıtma çamurunun spesifik özelliklerini, bu çamurun meydana geldiği arıtma metoduna bağlı olarak, ölçmek gayesi ile testler geliştirilmiştir.

 

Bu metotlardan bazıları ulusal standart metotlar olarak, bazıları ise uluslar arası standart metotlar olarak kabul edilmiştir. Ancak uygulanan metotlar arasında önemli farklılıklar vardır. Bu nedenle günümüzde, Avrupa’da uygulanacak standart metotları ortaya koymak amacını hedeflemiş CEN/ TC308/WGI adlı bir çalışma sürdürülmektedir.

 

Arıtma çamurlarının sınıflandırılmasında kullanılan parametreler arasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler bulunmaktadır:

 

·      Fiziksel parametreler, arıtma çamuru hakkındaki işlenebilirlik ve ellenebilirlilik bilgilerini vermektedir;

 

·      Kimyasal parametreler, çamurun içinde bulunan besinlerin (nutrient) ve toksik / tehlikeli maddelerin varlığını ve dolayısıyla tarım için kullanılıp kullanılamayacağını belirlemekte yardımcı olur;

 

·      Biyolojik parametreler atık su çamuru içindeki mikrobik faaliyetleri ve organik madde / patojenlerin varlığı ve böylelikle çamurun emniyetli bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağını belirler.

 

Tablo 4.1 atık su arıtma tesislerinden çıkan çamurların karakterizasyonunda kullanılabilecek parametreleri ve bunların arıtma ve bertaraf işlemleri ile ilişkilerini vermektedir.

 

Parametrelerin Karakterizasyonu

Arıtma çamurunun karakteristik özellikleri tamamen uygulanan işleme ve bertaraf tekniklerine bağlıdır. Tablo 4.1 de anlatılan işleme ve bertaraf tekniklerine bağlı olarak ortaya çıkan en önemli parametreler aşağıda açıklanmıştır.

 

Zirai Kullanım

Kuru Madde

 Kuru madde, arıtma çamurunun taşınması, zirai olarak kullanılması ve bu gaye için kullanılırken uygulanan yayma işlemleri sırasında önemli bir role sahiptir. Zirai kullanım sırasında uygulanan metotlar ve sistemler çamurun reolojik (akışkanlık) özelliklerine bağlıdır.

 


Uçucu Katı Maddeler (Organik Madde)

 Uçucu katı maddeleri stabilize ederek azaltmak özellikle koku problemlerinin oluşmasını engellemek için önemlidir. Organik maddenin toprak üzerinde olumlu etkisi vardır. Ancak, arıtma çamurunun zirai amaçlarla kullanılabilirliği organik madde yapısındaki değişikliklerden önemli derecede etkilenmez.

Besinler, Ağır Metaller, Organik Mikro- kirleticiler, Patojenler, pH

 Arıtma çamurunun zirai amaçlı olarak kullanılabilirlik miktarları, atık çamur ile uygulama yapılacak  toprağın kendi yapısında bulunan besin, ağır metal ve organik mikro kirletici oranlarına göre değişiklik gösterir ve oluşabilecek olası riskler patojenlerin mevcudiyetine bağlıdır. Yukarıda anlatılan bütün faktörler pH tarafından etkilenir.

 

Kompostlaştırma

 Sıcaklık, Kuru Madde Miktarı ve  Uçucu Katı Maddeler

 Arıtma çamurunun kompostlaştırılması söz konusu ise, bu sürece ait performans doğrudan sıcaklığa, kuru madde miktarına ve uçucu katı madde miktarına bağlıdır. Bu durum, kompostlaştırma sırasında meydana gelen hem biyolojik değişim hem de hijyenizasyon (patojenlerin azaltılması) aşamaları için geçerlidir. Kompostlaştırmanın gerçekleşmesi için genel olarak % 40-60 oranında katı atık konsantrasyonuna ve ortalama 60 C’lik bir sıcaklığa ihtiyaç vardır.

 

Besin Değeri (Nutrients)

 Kompostlaştırma sürecinin uygun olarak gelişmesi ve iyi bir son ürünün elde edilmesi için C/N oranının önemi büyüktür. Bu oran (C/N) için 25-30 arası değerler hedeflenmeli ve süreç boyunca mümkün olduğunca sabit tutulmalıdır.

 

Ağır Metaller ve Organik Mikro-Kirleticiler

 Atık çamur içindeki ağır metaller ve organik mikro-kirleticiler kompostlaştırma prosesi için toksik özellik taşıdıkları gibi elde edilen kompostun da uygulama alanını sınırlarlar.

Yakma

Sıcaklık, Kuru Madde, Uçucu Katı Maddeler, Kalorifik Değer

Yakma işleminin ekonomisi dış kaynaklı yakıt ihtiyacına önemli ölçüde bağlıdır. Bu nedenle yukarıda sıralanan parametreler yanmanın kendiliğinden devam edip etmeyeceği konusunda önemli rol oynamaktadır.

 

Reolojik (akışkanlık) Özellikleri

Çamurun reolojik (akışkanlık) özellikleri yakma tesislerindeki besleme sistemi için önem taşımaktadır.

 

Ağır Metaller, Organik Mikro-Kirleticiler

Yakma tesislerinde ortaya çıkan emisyonların toksik özellikeleri (gaz, sıvı, katı) kaynak olarak kullanılan yakıtta bulunan ağır metal ve organik mikro-kirleticilerin varlığına ve / veya işletme hatalarına bağlıdır.


 Düzenli Depolama

Kuru Madde

Atık çamurlarının yeterince sabit yapıda olup olmadığının bilinmesi depolanma aşamasında önem arz eder. Buna ek olarak arıtma çamurunun reolojik (akışkanlık) özellikleri de depolama sahasının kapasitesinin belirlenebilmesi açısından önem taşır.

 

Uçucu Katı Maddeler

Atık çamur içindeki uçucu katı maddelerin varlığı kötü kokuların oluşmasına ve depolama gazı oluşumu dahil depolama sahasında süre gelen çürüme prosesinin gelişimini olumsuz yönde etkileyen faktörlerdendir.

 

Ağır Metaller

Atık çamur içinde bulunan ağır metaller çürüme prosesini ve sızıntı suyu kalitesini olumsuz yönde etkileyebilirler.

 

Yukarıda anlatıldığı gibi kuru madde ve uçucu katı maddeler tüm uygulama/bertaraf teknikleri için arıtma çamuru tanımlanmasında en önemli parametrelerdir. Bu maddelerin miktarları stabilizasyon ve katı-sıvı ayırma prosesleri ile en aza indirgenebilir. Bu prosesler de nerede ise tüm atık su arıtma tesislerinde ve daima mevcuttur.

 

 Stabilizasyon

Stabilizasyon, maddelerin zaman içinde stabil kalma özelliğidir. Bu özellik, fiziksel olmayıp temelde maddenin biyolojik ve kimyasal yapısına bağlıdır. Stabilizasyonu sağlamak için çok sayıda parametre potansiyel olarak mevcuttur (2). Stabilizasyon kavramı genel olarak koku ile ilişkilidir. Çünkü koku, analitik olarak ölçülmesi zor bileşenlerden ortaya çıkar ve bu nedenle de stabilizasyon kavramı ile bir dereceye kadar ilişkilidir.

 

Kokunun kantitatif olarak ölçülmesi ancak seçilmiş bir grup insandan oluşan bir paneldeki her kişiye (kokunun tanımlanamayacak noktaya gelinceye kadar) giderek seyreltilmiş miktarda kokulu gazların koklatılması ile gerçekleştirilmektedir. Ancak bu ölçümler, karmaşık, pahalı ve sahada yapılmaları mümkün olamayan ölçümlerdir.

 

Uçucu (katı) maddelerin /toplam katı maddeler oranı ve/veya yok edilen uçucu katı atık madde yüzdesi stabilite endeksi olarak kullanılabilir.  0.6 oranından düşük oranlar ve %40′tan daha yüksek yüzdeler genel olarak stabilizasyona ulaşıldığının göstergesidir.

 

Stabilite ölçümü, uçucu askıda katı madde miktarı, KOİ, BOİ ve organik karbon, ATP ve enzimatik faaliyet gibi, organik substrat konsantrasyonunu tayin eden ölçümlerin yapılmasını da içerebilir.


    Katı – Sıvı Ayırma

Katı-Sıvı ayırma işlemleri koyulaştırma ve kurutma işlemlerini kapsar. Koyulaştırma, filtrasyon ve gravitasyon / santrifüj gibi prosesler yardımı ile arıtma çamurunun sahip olduğu katı atık konsantrasyonunun (normal olarak 2 – kere) arttırılması olarak tanımlanır. Maddenin koyulaşma kabiliyeti arıtma çamurunun ölçülü bir kap içine (graduated cylinder) konularak bunun içindeki katı atıkların çökelmesini ile is tayin edilir. Bu tayin yöntemi çeşitli hatalara (duvar etkisi, köprü oluşumu, sıvı yüksekliği gibi parametrelere bağlı olarak) açıktır. Ancak bunlar uygun kolon çapı (100 m) ve yüksekliği (500-1000 mm) kullanılarak ve içine de yavaş olarak dönen bir karıştırıcı konularak önlenebilir (1). Diğer bir teknik ise düşük hızda çalıştırılan (stroboskopik) bir santrifüjün kullanılmasıdır. Bu tayin yöntemi (test), çabuk olarak gerçekleştirilebilir ve az miktarda arıtma çamuruna gereksinim duyar(5).

 

Kurutma, atık çamur içindeki katı atık madde miktarını daha da fazla arttırmak işlemidir. Bu da, genellikle bir şartlandırmadan sonra yapılan, filtrasyon veya santrifüjleme ile gerçekleştirilebilir. Kurutma işlemi genel parametrelerle ve spesifik testlerle tayin edilebilir. Spesifik testler, spesifik teknikler olarak da düşünülebilir.

 

Kurutmayı tayin eden klasik parametre, filtrasyona karşı gösterilen Spesifik Dirençtir. Bu da, birim kuru katı ağırlığa sahip olan filtre yüzeyine birikmiş kek tabakasının filtrasyona karşı gösterdiği direnç anlamına gelmektedir. Arıtma çamurunun filtre edilebilme derecesi sıvı maddenin katı maddeden ayrıştırılmasına karşı direnci ile belirlenir. Ortalama spesifik direnç katsayıları arıtma çamurunun belirli basınç ve ısı şartları altında filtreden geçme süresi ile belirlenir. 10-12 m/kg veya daha düşük değerler iyi bir endüstriyel filtrasyonu gösterir  (işlenmemiş/ham atık çamurlar genellikle 10-14 m/ kg değerini aşarlar).Spesifik direnç, arıtma çamurunun bazı kimyasallar (organik /inorganik) kullanılarak şartlandırılması ile azaltılabilir. Direncin değişik basınçlarda ölçülmesi ile, Sıkıştırılma katsayısı elde edilir. Bu da en uygun çalışma basınç seviyesinin ne kadar olması gerektiği hakkında bilgi verir.

 

Kapiler Emme Zamanı (Capillary Suction Time – CST = sıvıların filtre üzerine yerleştirilen kekten belirli bir mesafeyi geçme süresi ) filtrasyon kabiliyetini tayin etmek için kullanılan basit, çabuk ve yararlı bir yöntemdir. Ancak bu yöntem (CST) karşılaştırmalı tayinler için iyidir. Ayrıca çok problu CST cihazları kullanılarak doğrudan, ancak daha az hassas olmak kaydı ile, spesifik direnç tayinleri de yapılabilmektedir.

 

Vakum filtreleri ile pres filtrelerin performanslarının tayinleri için spesifik testler mevcuttur. Filtre-yaprak testi vakum filtrelerdeki filtreleme döngüsünü tekrarlayarak bu tür filtrelerin performanslarını tayin ederken, vakum altında veya basınçla drenaj ve flitrasyon işlemi yapan testler de pres filtrelerin performans tayinlerini yapabilmektedir (4, 6).

 

Santrifüjlenebilme kabiliyeti, arıtma çamurun santrifüj kuvvet altında kurutulması olarak tanımlanmaktadır. Bu işlemden sonra çamur, kolaylıkla bir Arşimet vidası vasıtası ile taşınabilir kıvamda olmak zorundadır. Uygulamada kullanılan bir makinenin içinde bulunduğu tüm gerçek çalışma koşullarını laboratuar ölçeğinde gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu nedenle arıtma çamurunun santrifüjlenebilme parametreleri (çökelebilme, dönebilme, floklaşma kuvveti) ayrıca ölçülmelidir. Vesilind (8) tarafından teklif edilen bir yöntem ile çamurun çökelebilme ve dönebilme özellikleri tayin edilebilmektedir. Vesilind ve Zhang (10) arıtma çamurunun, çamur içindeki nihai katı madde konsantrasyonunu uygulanan santrifüj süresi ve gravite adedi ile ilişkilendirerek, tanımlanabileceğini ortaya koymuşlardır. Diğer bir yöntem, Santrifüjlemeye karşı gösterilen Spesifik Direnç indeksinin hesaplanmasını öngörmektedir. Bu yöntemde, farklı sürelerde standart olarak karıştırmanın yapıldığı çamurların CST ölçümleri (7) yapılmakta ve çamurun floklaşma kuvveti ortaya konulmaktadır.

 

              Sonuçlar

Arıtma çamurlarının karakterizasyonunu ortaya koymak için çok sayıda fiziksel,  kimyasal ve biyolojik parametre ve testler mevcuttur. Bunların yardımı ile arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertarafı sırasında çevreye olan etkileri tayin edilebilir.

 

Yukarıda tartışılan testlerle ilgili bir problem, bunların yapıldığı laboratuarlardaki metodolojilerin ve uygulamaların farklı koşullar altında gerçekleştirilmesi ve bu nedenle de elde edilen sonuçların seyrek olarak birbiri ile mukayese edilebilir sonuçlar vermesidir. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için, Avrupa Standardizasyon Organizasyonu  (CEN-TC308) adı altında bir Teknik Komite oluşturmuş ve arıtma çamurları karakterizasyonu tayininde kullanılan met...

Read More

Aksaray’a Güneş Enerji Santrali Kuruluyor

enerji cevremuhendisiyim.com

Aksaray Belediyesinin Güneş enerji santrali (GES) kurulması amacıyla Mart ayında Ahiler Kalkınma Ajansına sunduğu proje desteklenmeye uygun bulundu. Toplam proje maliyeti 1 milyon 115 bin 296 lira olan GES proje bedelinin yüzde 45′i ahiler kalkınma ajansı tarafından, diğer yüzde 55’lik kısım da Aksaray Belediyesi tarafından karşılanacak.


Aksa...

Read More

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

çevre mühendisliği

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Programları, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi bünyesinde 14 farklı tezsiz yüksek lisans programı internet üzerinden yürütülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme, Kamu Yönetimi, Mahalli İdareler ve Şehircilik, Maliye, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Middle East Studies, Finans ve İktisat, Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ve Turizm İşletmeciliği;  Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilişim Teknolojileri, Mühendislik Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitim Programları ve Öğretim; programları yürütülmektedir.

Read More

ÇMO’dan Basın Açıklaması

çevre mühendisliği

KPSS 2013/1 tercih kılavuzu yayımlanmıştır. 3 İlçe Belediyesi, 2 İl Özel İdaresi, birkaç kamu kurumu dışında Çevre Mühendisi kadrosu açılmadığı, toplamda Türkiye çapında sadece 29 Çevre Mühendisi’nin kamuda istihdam edileceği duyurulmuştur.

Çevre Mühendisi istihdam edecek kamu kurumları arasında ne yazık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bulunmamaktadır.

Read More

Yenilenebilir Enerji Üretimi Artıyor

ruzgar-enerji

Yenilenebilir enerji, 2016′ya kadar en büyük ikinci elektrik kaynağı olabilir. Yenilenebilir enerji üretiminin dünya genelinde hızla arttığı bildirildi.

Uluslararası Enerji Kurumu (IEA), 5 yılı kapsayan tahmin raporunda, gelişmekte olan ülkelerin, artan enerji talebini karşılamak ve yerel kirlililk sorunlarıyla mücadele için daha fazla rüzgar, güneş ve hidroelektrik santralleri inşa ettiğini belirtti.

Yenilenebilir enerjilerin masraflarının kömür, doğalgaz, benzin gibi geleneksel kaynaklarınkinin altında olduğu vurgulandı.

Bu enerjinin, 2016′ya kadar kömürden sonra en büyük ikinci elektrik kaynağı olabileceği açıklandı.

30.03.2013

Read More

İSG Sınavına Gireceklerin Dikkatine!

çevre mühendisliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesi Sınavı

ÇSGB’nın 1 Temmuz 2013 Tarihinde temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim programının yeni içeriğini yayımlayacaktır. Eğitim kurumlarına gönderilen bildirimlerde ise 4857 sayılı kanuna bağlı, yürülükten kalkan yönetmeliklerin yerine, 6331 sayılı kanuna istinaden çıkarılan yönetmliklerin geçerli olduğu söylenmektedir.
Ayrıca 4857 sayılı kanunun yürülükten kalkan 77. maddeden 89. maddeye kadar olan kısmının dışında kalan bütün içerikler sınav konularına dahildir.

4857...

Read More

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

iş-güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesi için Alınması Gereken Eğitim

 İş güvenliği uzmanlarının ve diğer sağlık personelinin eğitimleri, Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan eğitim kurumları tarafından verilmektedir.

Read More

Bursa’da Arıtma Tesislerine Online Takip

çökeltme-havuz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, atık sularını doğaya bırakan işletmeleri ‘Gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme istasyonu’ ile anlık olarak online takibe aldı. Bir işletmenin kullandığı su miktarından, doğaya deşarj ettiği miktara ve deşarj edilen suyun kirlilik parametrelerine kadar tüm değerleri, hem Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anlık olarak izlenebiliyor.

Read More

Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora

çevre mühendisliği

Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Hakkında Bilgi

Yüksek Lisans Süresi

 

Yüksek Lisansı tamamlayabilmek için bir öğrenci 60 Kredisi Ders olmak üzere toplam 90 kredi almak zorundadır. Ders dönemi iki yarıyıldan oluşmakta olup bu süreçte öğrenci seminer ve Uzmanlık alan dersleri dâhil 60 krediyi (Her bir dönem de 30 kredi olduğu hesaba katıldığında 30 +30=60 kredi) başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır. (danışman gerekli gördüğü takdirde bir dönemde 42 kredilik ders de verebilir. 60 kredi asgari koşuldur)Tez Dönemi ise en az 30 kredi olmak durumundadır 90 kredi’ye (60+30=90) ulaştıktan sonra Tez dönemi sona erebilir. Bunlar yasanın ön gördüğü asgari süredir. Dolayısıyla YL öğrencisi 1,5 yılın sonunda YL’sını tamamlayabilir.

 

Doktora Süresi

 

6111 Sayılı yasa doktora süresini şu şekilde tanımlanmıştır: Doktora sürecince öğrenci 180 kredi almak zorundadır. Ders Döneminde asgari (iki dönem 30+30= 60) 60 kredi almak durumundadır; Ders dönemini tamamladıktan sonra geriye 120 kredi kalmaktadır. Bu 120 krediyi de tez döneminde almak zorundadır. Tez 30 kredi olduğundan ve her bir dönemde de 30 kredi alabildiğinden 120 krediyi tamamlamak adına öğrenci Tez Dönemini 4 (dört) yarıyılda tamamlayabilmektedir (30+30+30+30=120 Kredi). 2 Dönem Ders ve 4 Dönem Tezini tamamlayan ve bu süreçte 4 başarılı Tez İzleme Komitesi (TİK) alan bir öğrenci Tez savunmasına girebilir.

Read More

Gaziantep Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans

çevre mühendisliği

Gaziantep Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Harç Ücretleri

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin almaları gereken dersler,

- Eğitim yönetimi  teftişi planlaması ve ekonomisi programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin;

EB 561 Araştırma Yön.
EB 583 Top.Kal. Yön.
EB 567 Eğitim Denetimi
EB 582 Örg.Yönt. Kur.

Read More

Ormanlarımızı Bor Koruyacak

Bartın Üniversitesince geliştirilen projeyle,kağıt üretiminde ilk etapta yüzde 3 artış sağlayan borun sektörde verimliliği önemli oranda yükseltmesi planlanıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği organizsasyonu kapsamında Bartın Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünce, “Kraft Kağıt Hamuru Üretiminde Bazı Bor Bileşiklerinin Kağıt Hamuru Verimine Etkileri” konulu proje geliştirdi.

İki yıl içi...

Read More

Facebook’ta “Hashtag” Dönemi

facebook-picture
Facebook yeni hashtag sistemini resmi sitesinden duyurdu.
Yeni hashtag sistemini resmi sitesi üzerinden duyuran Facebook, üyelerin metin, fotoğraf ya davideo paylaşımlarında bundan böyle hashtag’leri kullanabileceklerini açıkladı.Bilindiği gibi hashtag’ler özellikle büyük organizasyon ve toplumsal olaylarda kullanıcılara düşüncelerini daha geniş kitlelere ulaştırma konusunda önemli bir kolaylık sağlıyor.Facebook ise yeni hashtag sistemiyle çoktan 1 milyarın üzerine çıkan kullanıcı sayısını artırmak ve pazarlama şirketlerine daha geniş reklam seçenekleri sunmayı hedefliyor.

Kullanıcılar artık Facebook üzerinde “#” işareti hashtag araması gerçekleştirebilecek, söz konusu etiketler üzerinden etkinlikleri, olayları ya da herhangi bir kampanya hakkında diğer üyelerin yazdıkları yorumları görebilecek. Bununla birlikte arkadaşlarınız ya da beğendiğiniz Facebook sayfalarının yaptığı paylaşımlardaki etiketlere tıklayabilecek, Instagram gibi diğer sosyal ağlarda kullanılan hashtag’lere de yine aynı şekilde ulaşılabilecek.

15.06.2013

Read More

Gazi Mühendislik Çevre Mühendisi İlanı

çevre mühendisliği

Gazi Mühendislik ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti Çevre Mühendisi Arıyor.

ARANAN NİTELİKLER;

     Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümünden Mezun,

          Gaziantep’te ikamet eden / edebilecek

          Çevre Görevlisi Belgesine Sahip olmak

Read More

Günçev Çevre Mühendisi Arıyor

çevre mühendisliği

GÜNÇEV MÜHENDİSLİK VE ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Firmamız için;

Çalışma arkadaşları aramaktayız. (1 BAY + 1 BAYAN )

Aranan Nitelikler;

v  Gaziantep’te ikamet eden veya edebilecek,

v  Çevre Mühendisi Diploması veya Çevre Görevlisi Belgesi olan,

v  E...

Read More

Avrupa’nın En Çevreci 12. Havalimanı Türkiye’de

kuraklık

ICF Airports Antalya Havalimanı, Avrupa Havalimanları Birliği’nin (ACI Europe) “Karbon Akreditasyon” programında üçüncü etap olan “optimizasyon” seviyesine ikinci kez ulaştı. ICF Airports tarafından yapılan yazılı açıklamada, ICF Airport Antalya Havalimanı’nın Türkiye’de bu seviyeye ulaşan tek havalimanı olma özelliğinin yanı sıra Avrupa’da ise 12 havalimanından biri olarak Türkiye‘yi temsil ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, 2009 yılından beri Avrupa Havaalanla...

Read More

Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisine Kavuşuyor

arıtma-tesisi

Adıyaman Atık Su Arıtma Tesisinin yapımıyla ilgili müteahhit firmaya yer tahsisi yapıldı.

İhaleyi alan Alman Firması Passovent-Roedier Firması Genel Müdürü Hasan Taşkın ve Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, meclis salonunda basın toplantısı düzenledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, çevre kirliliğine neden olan kanalizasyon atıklarının arıtılacağını belirterek, projenin finansmanını İPA’nın karşıladığını söyledi.

Necip...

Read More

Tuz Gölü Dünya Mirası Oluyor

tuz-gölü-lake-300x214

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Tuz Gölü ve çevresini Özel Çevre Koruma Bölgesi geçici aday listesine dahil etti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun, Tuz Gölü ve çevresini özel Çevre Koruma Bölgesi geçici aday listesine dahil ettiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından Birleşmiş Milletler’e yapılan resmi başvuruda Tuz Gölü, Akyaka (Gökova) ve Köyceğiz-Dalyan özel çevre koruma bölgelerinin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması talep edildi.

Bakanlığın başvur...

Read More

Manavgat’ın İçme Suyu Sorunu Çözülüyor

çevre kirliliği

Ortasından asırladır ırmak geçen Antalya’nın Manavgat ilçesinin içme suyu sorununun Avrupa Birliği (AB) destek kredisiyle çözüleceği belirtildi.

Ortasından asırladır ırmak geçen Antalya‘nın Manavgat ilçesinin içme suyu sorununun Avrupa Birliği (AB) destek kredisiyle çözüleceği belirtildi. Bir dönem Manavgat Çayı Suyu Temin Projesi ile İsrail‘e su satmaya çalışılan ilçede, içme suyu yenileme çalışmaları AB‘den gelecek olan 20 milyon Euro ile çözülmesi bekleniyor.

AB’den alınacak 20 mily...

Read More

Tehlikeli Atık Nedir? Türleri Nelerdir?

tehlike kuru kafa

TEHLİKELİ ATIK NEDİR?

Bileşiminde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan ve zararlılık potansiyeli taşıyan maddeleri  içeren evsel ve endüstriyel kaynaklı olabilen atıklardır.

    Eğer bir katı atık:

   1. Yanıcı ve parlayıcı

   2. Korozif

   3. Reaktif

   4. Toksik özelliğe sahipse bu katı atık tehlikeli atık sayılmaktadır.

YANICI PARLAYICI TEHLİKELİ ATIKLAR

-   Parlama noktası 60 C’den düşük sıvı çözeltiler

-    Normal sıcaklık ve basınç altında

-    Kendiliğinden yanabilen katılar

-    Yanabilir basınçlı gazlar (kısmen dolu sprey kutuları   dahil)

-    Oksitleyiciler

Yanıcı parlayıcı tehlikeli atıklar şunlardır;

  Alkol

—-   Aseton

—-   Asetik asit

—Xylen

—-   Yağlı boya

—Tiner

—-   Çözücüler ve karışımları

   Benzin

—   Kısmen dolu sprey kutuları

Korozif Tehlikeli Atıklar

Depolama tanklarını korozyona uğratır, dokunulması durumunda insan dokusuna zarar verir.

Sıvı çözeltiler: pH ≤ 2.0

                         pH ≥ 12.5

Örnekler:

   Asitler

   Bazlar

   Hidroksitler

  Boyler temizleme kimyasalları

Reaktif Tehlikeli Atıklar

Su ile şiddetli reaksiyona girerler.  Zehirli gaz ve duman oluştururlar aynı zamanda patlayıcıdırlar.

Örnek:

   Siyanür,

   Patlayıcılar,

   Pikrik asit,

   Etil eterler,

   Sülfit içeren atıklar.

Zehirli Tehlikeli Atıklar

Belirli konsantrasyonların aşılması durumunda zehirli özellik sergileyen atıklardır.

Aşağıda en çok rastlanan zehirli maddeler ve sınır konsantrasyonları(ppm) bulunmaktadır;

Arsenik 5.0                                           Tetrakloretilen 0.7

Trikloretilen 0.5                                    Krom 5.0

Kurşun 5.0                                            Gümüş 5.0

Metil etil keton (MEK) 200                  Baryum 100

Benzen 0.5                                            Kloroform 6.0

Selenyum 1.0                                        Kadmiyum 1.0

Vinil Klorür 0.2                                    Cıva 0.2

Read More

Konya’ya Elli Yıl Yetecek Su

icme-suyu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Tünel’den Konya’ya içme suyu getirilmesi ile ilgili ana isale hattının temel atma töreni Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımıyla atılıyor. Törende Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 42 dev tesisinin temel atma ve açılışı da yapılacak.

Read More

Anız Yakmanın Cezası Caydırıcı Değil

anız-yakımı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yakma yasağına uymayanlar hakkında dekar başına 33,83 lira para cezası uygulayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca anız yakma yasağına uymayanlar hakkında dekar başına 33,83 lira para cezası uygulanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü anız yakmanın çevreye verdiği zararları önlemek ve toprağın korunması amacıyla internet sitesinden duyuru yayımladı. Buna göre, Bakanlık, anız yakma yasağına uymayanlar hakkında Çevre Kanunu’nun 20. maddesine dayanarak dekar başına 33,83 lira idari para cezası uygulayacak. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerlerle meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacak. Geçen yıl ise dekar başına 31,39 lira idari para cezası uygulanmıştı. Duyuruda, ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebileceği belirtildi.

29.05.2013

Read More

Aksaray Çevre Mühendisi

çevre mühendisliği

Atasoylar Geri Dönüşüm/ Metal Çevre Mühendisi Arıyor

Aranan Nitelikler

-Çevre Mühendisliği diplomasına sahip

-Aksaray ilinde ikamet eden/ edebilecek olan

-Temsil yeteneğine sahip, insan ilişkileri kuvvetli

-Yeni mezun

Read More

Çevre Görevlilerinin Sorumlulukları

çevre mühendisliği

Çevre Görevlilerinin Görevleri, Sorumlulukları, Yükümlülükleri / Çevre Görevlisi Neyapar?

Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisi;

a) Tesis veya faaliyet bünyesinde;

Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,

Read More

İstanbul’da Atıksu Kongresi

cevre-aritma

Dünyanın en büyük sorunlarından olan ‘atık su’ konusu ve çözümleri İstanbul’da masaya yatırılıyor. Kent Orkestrasının dinletilerinin de olacağı kongre üç gün sürecek.

Uluslararası Katı Atık, Su ve Atık Su Kongresi (Istanbul3WCongress 2013), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ A.Ş. ev sahipliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İSKİ, DSİ  ve Birleşik Şehirler ve UCLG-MEWA, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) nin katıklarıyla başlıyor.  33 ülkeden 36 şehir belediye başkanlarının ve 300 üst düzey yönetici katılacağı Istanbul3WCongress 2013 konferansını çok sayıda yabancı basında takip edecek.

Yerli ve yabancı ...

Read More

Doğa Yok Oluyor

kuraklık

Bitki türlerinin yarısından fazlası ile hayvanların üçte birinin, iklim değişikliği nedeniyle doğal yaşam alanlarının önemli bir kısmını kaybedebileceği belirlendi.

“Nature Climate Change” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hava sıcaklığının 2 dereceden daha fazla artması durumunda yeryüzündeki biyo-çeşitlilik ciddi oranda zarar görecek. Artan hava sıcaklığının 50 binden fazla bitki ve hayvan türü üzerindeki etkilerini inceleyen çeşitli ülkelerden bilim adamları, sera etkisi yapan gazların bir an önce kontrol altına alınması uyarısında bulundu.
Bilim adaml...

Read More

Alınacak 70 bin Memurun Kadro Dağılımı Belli Oldu

çevre-mühendisi

Devlet Personel Başkanlığı 2013 yılında alınacak 70 memur kadrosunun kurumlara göre dağılımını yayımladı.

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin, ek 7 nci maddesinde; bu KanunHükmünde Kararnamenin 2 nci maddesindebelirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu

Read More

Türkiye’nin Hava Kirliliği Haritası Çıkarılıyor

hava kirlilği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, emisyon ve meteoroloji verilerini değerlendirerek Türkiye‘nin hava kirliliği haritasını çıkaracak.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, hava kalitesi mevzuatının Türkiye genelinde uygulanması için bölgesel hava kalitesi değerlendirme ve yönetim sistemi oluşturulacak. Bu çerçevede İstanbul, Samsun, Erzurum, Adana, Diyarbakır, Ankara, İzmir, Konya’da bölgesel temiz hava merkezleri kurularak, hava kalitesi izleme istasyonu sayısı 125′ten 331′e çıkarılacak.Merkezlerde, konumlandık...
Read More

Migros’tan Çevreci Atak

cevre-insan

Migros, organik atıklar ve satış kabiliyetini yitirmiş ürünlerini biogaza çevirerek elektrik ve ısı enerjisine dönüştürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Migros çevre bilinci ve farkındalığının yaratılması için uygulamalarına devam ediyor. Biosun işbirliği ile Migros, organik atıklar ve satış kabiliyetini yitirmiş ürünlerini biogaza çevirerek elektrik ve ısı enerjisine dönüştürüyor.

Read More

ALES Soruları ve Cevapları

çevre mühendisliği

12 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2013-ALESİlkbahar Dönemi Sınavı’nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarına uluşmak için TIKLAYINIZ!

Read More

Yağışlar Barajları Doldurdu

barajlar

İçme suyu barajlarında İstanbul’da yüzde 90, Bursa’da yüzde 98, İzmir’de yüzde 89 ve Ankara’da yüzde 41 doluluk oranına ulaşıldı.

DSİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ekim 2012–10 Mayıs 2013 tarihlerinde Türkiye genelinde kümülatif yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre yaklaşık yaklaşık 12,2, geçen yıla göre ise 6,1 artış görüldü.

İçme suyu maksatlı bara...

Read More

Büyük Projelerde ÇED Aranmayacak

marmara-denizi
Artık 3. Havalimanı, 3. Boğaz Köprüsü, Nükleer Santraller gibi projelerde ÇED aranmayacak.

Hükümet, yaşama geçirmeyi amaçladığı dev projelerin, doğa ve çevreye verecekleri olası olumsuz etki nedeniyle iptal edilme olasılıklarının önüne geçmek için sürpriz bir adım attı. TBMM’ye sunulan Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortasi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı’na, Çevre Kanunu’nda yer almak üzere bir madde eklendi.

TBMM Plan ve Bütç...

Read More