Reel Çevre Mühendislik Danışmanlık İş İlanı

Firmamızda istihdam edilmek üzere, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamında ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyaları hazırlanması ve  Çevre Danışmanlık işlemlerinin yürütülmesi işleri için 5a yeterliliği olan Çevre Mühendisi alınacaktır.

  • Üniversite...
Read More

Atıksu Karakterizasyonunda Başlıca Parametreler

Atıksu karakterizasyonunda başlıca parametreler aşağıdaki gibidir;

Toplam Katı Madde

Doğal ve atık sularda bulunan askıda veya çözünmüş haldeki maddeler katı maddeler olarak adlandırılır. Toplam katı madde, filtre edilebilen ve filtre

Read More

Toroslar Atık, Çevre Mühendisi İlanı

Toroslar Atık Depolama Geri Dönüşüm firmasında çalıştırılmak üzere Çevre Mühendisi aranmaktadır.

Read More

Atık Yağım Var Ne Yapmalıyım?

Atık yağınız oluştuysa yapabileceğiniz 3 tane yöntem vardır.

 Bertaraf: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek–2 sinde yer alan işlemlerden herhangi birisi yapabilir.(D1-D15 arası işlemler: derine enjeksiyon, yüzey doldurma, düzenli depolama, yakma)

Read More

Çevre ve Kalite Mühendisi İlanı

Yönetim ve İnsan Kaynakları danışmanlığını yaptığımız ve Biyogaz enerji üretimi alanında , EPC ve İşletici olan firmamız için Çevre ve Kalite Mühendisi aramaktayız.

Read More

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği

R.Gazete No: 30641 (Mük.)

R.G. Tarihi: 30.12.2018

Ticaret Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA

TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/3)

Read More

Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına ilişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik

R.Gazete No: 30632

R.G. Tarihi: 21.12.2018

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK

SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATTA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT

Read More

Obalılar Geri Dönüşüm İlan

Aranan Nitelikler

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun,

Read More

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI

 

(Endüstriyel Atık Üreten Her Sanayi Tesisi Tarafından Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları için Hazırlanması Gerekmektedir.)

Read More

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Esasları

Endüstriyel atık yönetim planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve il müdürlüğü tarafından onay aşaması aşağıda yer almaktadır.

  • Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere atık üreticisi veya atık sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenen formata uygun şekilde atık yönetim planı hazırlanır.
Read More

Çevre Görevlisi Değil Çevre Mühendisi

BAŞARDIK!

ARTIK; ÇEVRE GÖREVLİSİ DEĞİL ÇEVRE MÜHENDİSİ!

Read More

Çevre Görevlisi Eğitim Başvuru Duyurusu

  • 21 Kasım 2018 ile 30 Kasım 2018 tarihleri arasında Çevre Görevlisi Eğitimi başvuruları alınacaktır. Eğitime başlangıç tarihleri başvuruların alınmasını müteakiben e-posta ile bildirilecektir.
Read More

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik

R.Gazete No: 30595

R.G. Tarihi: 14.11.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Am...

Read More

Atmosferdeki Karbondioksit Yoğunluğu Artıyor

Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 2018 yılı Ekim ayı ortalaması406 ppm olarak gerçekleşti.

Aynı değer bir önceki ay için 405,51 ppm, bir yıl öncenin aynı döneminde ise 403,63 ppm olarak ölçülmüştü.

Read More

Gediz Nehrindeki Toplu Balık Ölümlerine İnceleme

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere nehirdeki sudan numune aldı.

Read More

Çevre Görevlisi Vize Yenileme Eğitimi 2018

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında daha önce çevre görevlisi belgesi almış olanlar için uzaktan eğitimle “Çevre Görevlisi Vize Yenileme Eğitimi” düzenlenecektir.

Read More

Çevre Etiketi Yönetmeliği

R.Gazete No: 30570

R.G. Tarihi: 19.10.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE ETİKETİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ama...

Read More

Aymer Çevre İlan

Çevre Danışmanlığı konusunda İstanbul Anadolu Yakası Kartal’da faaliyette bulunan firmamızda aşağıdaki özelliklere sahip Çevre Mühendisi istihdam edilecektir.

Arana...

Read More

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

R.Gazete No: 30560

R.G. Tarihi: 9.10.2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADD...

Read More

Tıbbi Atık Eğitim Programları Genelgesi Yürürlüğe Girmiştir

25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, tıbbi atık yönetiminde görevlendirilen/ görevlendirilecek tüm personelin, tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması ile sterilizasyona tabi tutulması ve bertaraf edilmesi

Read More

Kaza Sıklık Oranı ve Kaza Ağırlık Oranı Hesaplama

Kaza sıklık oranı nasıl hesaplanır;

İngiltere Sağlık ve Güvenlik İdaresi (HSE)’nin 1999 yılında hazırladığı terimler sözlüğünde; kaza sıklık oranı hesaplaması, bir çalışma yılı içerisinde oluşan iş kazalarında ölümlü ve/veya ölüm gerçekleşmeyen yaralanmaların toplam sayısının, bu çalışma yılı içerisinde inceleme yapılan çalışanların çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.106 katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır.

Read More

Eskişehirde Atık Getirme Merkezi

Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Atık Getirme Merkezi’nde 14 çeşit atık toplanıyor. Atık Getirme Merkezi’nde şimdiye kadar 475 litre bitkisel atık yağ, bin 570 kilo atık elektrikli ve elektronik eşya, 3 bin 400 kilo atık pil ve batarya  ile 120 kilo floresan lamba toplandı.

75’inci Yıl...

Read More

Serra Mühendislik İlan

Serra Mühendislik İstanbul / Silivri de çalıştırılmak üzere iş güvenliği uzmanı arıyor.

Read More

Çevre Görevlisi Vize Eğitimi Başvuru Süresi Uzatılmıştır

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında daha önce çevre görevlisi belgesi almış olanlar için uzaktan eğitimle “Çevre Görevlisi Vize Yenileme Eğitimi” düzenlenecektir.

Read More

Sarıkaya Geri Dönüşüm İlan

Geri Kazanım sektöründe hizmet vermekte olan firmamızda görevlendirmek üzere “ÇEVRE MÜHENDİSİ ” aramaktayız.

Aranan Ni...

Read More

Hatay Atıksu Arıtma Tesisi Devreye Girdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) KüçükdalyanNarlıca MBR (Membran Biyoreaktör) Teknolojili Atıksu Arıtma Tesisi’nin atıksu alımına başlandı.

Read More

ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik

R.Gazete No: 30451

R.G. Tarihi: 14.6.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MA...

Read More

Van Arıtma Tesisi İçin Gün Sayıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Van Merkez İleri Biyoljik Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar kesintisiz sürüyor.

Read More

Ertunç Geri Kazanım İlan

Ertunç geri kazanım çevre mühendisi arıyor.

Aranan Nitelikler;

Read More

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

R.Gazete No: 30430

 R.G. Tarihi: 24.5.2018

     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Read More

Çevre Mühendisleri İçin Çevre Görevlisi Uzaktan Eğitim Başvurusu

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında uzaktan eğitimle “Çevre Görevlisi Eğitimi” düzenlenecektir.

Read More

Gaziantep Valiliğinden Kimyasal Atık Açıklaması

Gaziantep Valiliği, dün Nurdağı ilçesindeki boş araziye dökülen atıkta insan sağlığına zararlı herhangi bir madde tespit edilemediğini, alınan numunelerin ileri tetkikler için TÜBİTAK’a gönderildiğini bildirdi.

Valil...

Read More

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

R.Gazete No: 30398

R.G. Tarihi: 21.4.2018

     Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Read More

İstanbul’da boş arazide Kimyasal Madde

Büyükçekmece’de 9 koyun ve 10’dan fazla tavuğun boş araziye dökülen kimyasal madde nedeniyle telef olduğu öne sürüldü.

İstanbul B...

Read More

TMMOB Nükleer Enerji Santrali Hakkındaki Açıklaması

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ÇED raporuna ilişkin karara karşı açılan davanın hala devam etmesine rağmen bugün gerçekleştirilecek temel atma törenine ilişkin 3 Nisan 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Read More

Özkan Demir Çelik Çevre Mühendisi İlanı

Özkan Demir Çelik İzmir fabrikasında görevlendirilmek üzere çevre mühendisi aranmaktadır.

Read More

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik

R.Gazete No: 30332

 R.G. Tarihi: 14.2.2018

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Read More

Onsan TMGD Arıyor

1-) Çevre Görevlisi / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı belgesine sahip
2-) 0-2 yıl tecrübeli

Read More

Tekirdağ Termik Santral İstemiyor

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, , kurulmak istenen termik santrale karşı çıkılarak, “Termik santrallerin kurulması onarılamayacak çevre tahribatlarına yol açacaktır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak biz yerli kömür dahil hiçbir ekonomik getirinin, hiçbir gerekçenin halkımızın sağlığından daha önemli olmadığını savunuyoruz” denildi.

Tekirdağ Büyükşeh...

Read More

Atık Bertaraf Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik

R.Gazete No: 30312

 R.G. Tarihi: 25.1.2018

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN

BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 

Read More