Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Programları, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi bünyesinde 14 farklı tezsiz yüksek lisans programı internet üzerinden yürütülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme, Kamu Yönetimi, Mahalli İdareler ve Şehircilik, Maliye, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Middle East Studies, Finans ve İktisat, Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ve Turizm İşletmeciliği;  Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilişim Teknolojileri, Mühendislik Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitim Programları ve Öğretim; programları yürütülmektedir.

Program

Enstitü

İşletme

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Yönetimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mahalli İdareler ve Şehircilik

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Maliye

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Middle East Studies  (YENİ)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Finans ve İktisat  (YENİ)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri  (YENİ) 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği  (YENİ)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Turizm İşletmeciliği  (YENİ)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilişim Teknolojileri

Fen Bilimler Enstitüsü

Mühendislik Yönetimi

Fen Bilimler Enstitüsü

Yönetim Bilişim Sistemleri

Fen Bilimler Enstitüsü

Eğitim Programları ve Öğretim  (YENİ)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Programların Ortak Özellikleri:

Eğitim süresi üç yarıyıldır. Bu süre başarısız olunan derslerin tekrarı ya da bitirme projesinin gecikmesi halinde altı yarıyıla kadar uzayabilir.

Zorunlu Dersler : Programın temeli oluşturan toplam 8 adet zorunlu ders, öğrencilerin, iş dünyasındaki sorunlarını çözmeye yönelik temel bilgileri ve gereksinim duydukları alt yapıyı oluşturma imkanı verir.

Seçmeli Dersler : Öğrenciler, 3. dönem açılacak olan seçmeli derslerden ilgi alanlarına göre 3 ders alacaklardır.

Bitirme Projesi : Öğrenciler, derslerin öğretim üyeleri ile karşılıklı görüşmeleri sonucunda 3. dönem sonunda bitirme projesi hazırlamakla yükümlüdürler.

Her öğrencinin programdan mezun olabilmesi için zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan en az 30 krediyi tamamlaması ve bitirme projesinden başaralı olması gerekir.

PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları haftalık olarak bir dönem boyunca toplam 14 hafta eğitim platformunda yayınlanacaktır. Dersler, öğrencilerin önceki haftalardaki ders notlarının tekrar gözden geçirilmesi için dönem sonuna kadar açık kalacaktır.

Sakarya Üniversitesi AKADEMİKLMS eğitim platformu, öğrencilerin ders notlarına hızlı ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. Ders notları, grafik ve görsel efektlerle desteklenmiştir. Dersler içeriğinde; flash animasyonları gibi hareketli yapılar bulundurarak öğrenci için anlaşılır bir format haline getirilmiştir. Forumlar aracılığı ile derslerde hem öğrencilerin kendi aralarında iletişim kurmaları sağlanacak hem de dersin hocaları ile ders içeriklerinde anlaşılamayan hususların tartışılmasına olanak sağlanacaktır. Canlı ders uygulamaları ile haftalık yayınlanan ders notlarına destek olarak platform üzerinden kamera ve ses ekipmanları ile ders hocaları ile öğrenciler saha önceden duyurulacak süreler içerisinde sanal ders yapacaklardır.

Her hafta işlenen dersin sonunda yer alan kısa sınavlar öğrencinin gelişmesine ve kendi bilgilerini sorgulamasına imkan vermektedir.