Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Tezli Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların,

Enstitü Anabilim Dalı (EABD) tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması, (mezuniyet koşulları, başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alması, gerekir.

 

Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu:

ALES notunun %50’si,

Lisans mezuniyet notunun %30’u

Yazılı Bilim Sınavının %20’si dikkate alınarak belirlenir.

Programa başvuran adaylar yukarıda belirtilen değerlendirmeye göre sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına alınacak yüksek lisans öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz ve söz konusu sınav sonuçları yüksek lisans eğitimine kabulde değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların,

EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması, (mezuniyet koşulları, başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir) gerekir.

 

Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu:

Sanat Sınavının % 50’si,

Lisans mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak saptanır.

İlgili Enstitü Anasanat Dalı (EASD) Başkanlığınca yapılacak Sanat Sınavı/Dosya Değerlendirmesi notu 100 üzerinden 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

YÜKSEK LİSANS İÇİN;

 

1. ALES* sınavından; en az sayısal 55 veya GRE* en az sayısal 610

 

* ALES sınavı 3 yıl, GRE sınavı 5 yıl süre ile geçerlidir.

 

DEĞERLENDİRME:

ALES sınav puanının %50 si ve Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna –YÖK Çevrim tablosunu ana sayfamızdan görebilirsiniz– göre hesaplanır) %30’u ve mülakat sınavının %20’si dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

 

Aday; 8 yarıyıllık öğrenim gördüğü not sistemindeki mezuniyet notunu ilgili alana yazmak zorundadır. Örnek: 8 yy başardığı derslerin notları 100 lü sistemde ise, mez.notu 100 lük alana girilmelidir, sistem o notu otomatik olarak YÖK çevrim tablosuna göre dönüştürür

 

***Mülakat sınavları Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından yapılır. Mülakat sınavına girmeyen aday SAÜ LEÖY Madde 3a uyarınca başarısız kabul edilir.

 

2- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

 

3- Başvuru Ücreti: 50 TL

 

DOKTORA İÇİN;

 

1. ALES* sınavından; en az sayısal 65 veya GRE* en az sayısal 685

 

* ALES sınavı 3 yıl, GRE sınavı 5 yıl süre ile geçerlidir.

 

Doktora’ya Yüksek Lisansını takiben başlayacak (aralıksız yada en fazla bir yarıyıl ara vererek) adayların LES yada ALES (sayısal en az 65 olmak şartıyla) belgelerinde süreye bakılmaz. ALES sayısal puan karşılığı en az 65 e karşılık gelmek şartıyla süresi geçmiş LES puanları 1.25 ile çarpılarak değerlendirmeye alınır.

 

2. ÜDS** sınavından;en az 55 veya eşdeğer bir sınavlardan en az (KPDS**:55, TOEFL** IBT:55, TOEFL CBT:134, TOEFL PBT:453, IELTS** 5.5detaylı karşılıkları ana sayfamızdan görebilirsiniz) puan almış olmak.

 

** ÜDS ve KPDS sınavları sonsuz, TOEFL, IELTS sınavları 2 yıl süre ile geçerlidir.

 

DEĞERLENDİRME: ALES sınav puanının %50’si, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları notları –YÖK Çevrim tablosunu ana sayfamızdan görebilirsiniz– YÖK çevrim tablosuna göre hesaplanır) %30’u ve Bilimsel Değerlendirme*** sınav notunun %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notu minimum 2.75’dir. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

 

***Aday, ilgili EABD Başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara girmek zorundadır. Sınavlardan birine girmeyen aday SAÜ LEÖY 3d maddesi uyarınca başarısız kabul edilir. Bilimsel değerlendirme sınav notu; yazılı puanının % 10’u, sözlü puanının % 10’u dikkate alınarak saptanır.

 

3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

 

4- Başvuru Ücreti: 50 TL

(Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum (2598 Enstitüler kodu) kodunu vererek işlemlerini gerçekleştirebilirler)

(İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi – Ödemeler – Üniversite/ ÖSYM – Sakarya Üniv. (Enstitüler) işlem basamaklarını takip ederek, TC kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir.)

 

ÖNEMLİ: Adaylar başvuru ücretini en geç 31 Temmuz 2012 Salı günü saat 12:00’a kadar ilgili bankaya yatırıp, aynı gün saat 23:30’a kadar başvurularını yapabilirler.

 

Lisansüstü programlara başvurular www.fbe.sakarya.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır.

 

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

1. Ön Başvuru Beyanı (imzalı)

2. ALES (veya eşdeğer) Belgesi aslı veya onaylı (noter veya üniversite ) fotokopisi

3. Diploma aslı veya onaylı (noter veya üniversite) fotokopisi

4. Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (noter veya üniversite) fotokopisi

5. ÜDS veya eşdeğer Yabancı Dil Belgesi aslı veya onaylı (noter veya üniversite) fotokopisi (Doktora kayıtları için)

6. 3 adet fotoğraf

7. Nüfus Cüzdan fotokopisi

8. Askerlik Durum Belgesi

9. Özgeçmiş (Doktora kayıtları için)

10. Harç Dekontu

11. 15 TL posta pulu veya ücreti

YÜKSEK LİSANS (TEZLİ)
Başvuru Tarihleri : 02 Temmuz – 31 Temmuz 2012
Mülakat Sınav Tarihi : 03 Ağustos 2012 Saat:10.00
Kazananların ilanı : 13 Ağustos 2012
Kesin kayıt tarihleri : 13-17 Ağustos 2012
Yedek ilanı : 22 Ağustos 2012
Yedeklerden kesin kayıt tarihleri : 22-24 Ağustos 2012
Derse yazılma : 10-12 Eylül 2012
Bilimsel Hazırlık Programı Öğrencileri Derse Yazılma (Enstitüye Gelerek) : 10-11 Eylül 2012
Güz Yarıyılı Başlangıcı : 17 Eylül 2012
DOKTORA
Başvuru Tarihleri : 02 Temmuz – 31 Temmuz 2012
Doktora adayları Bilimsel Değerlendirme Sınavı : 02 Ağustos 2012 Saat:10.00
Kazananların İlanı : 13 Ağustos 2012
Kesin Kayıt Tarihleri : 13-17 Ağustos 2012
Yedek İlanı : 22 Ağustos 2012
Yedeklerden Kesin Kayıt Tarihleri : 22-24 Ağustos 2012
Derse Yazılma : 10-12 Eylül 2012
Bilimsel Hazırlık Programı Öğrencileri Derse Yazılma (Enstitüye Gelerek) : 10-11 Eylül 2012
Güz Yarıyılı Başlangıcı : 17 Eylül 2012
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ/ÖZEL ÖĞRENCİ/ENGELLİ ÖĞRENCİ VE 1. DERECE ŞEHİT YAKINLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Tarihi 02 Temmuz – 31 Temmuz 2012
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 22 Ağustos 2012
Kayıt ve Derse Yazılma (Enstitüye gelerek) 10-12 Eylül 2012

(Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuruları şahsen veya posta ile Özel Öğrenci/Engelli Öğrenci ve 1. Derece Şehit Yakınları başvuruları Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır.)

 

Engelli Öğrenci ve 1. Derece Şehit Yakınları kontenjanları sadece Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için açılır ve tüm programlar için “bir” öğrenci ile sınırlıdır. (Bkz. SAÜ LEÖY Senato Esasları Md.8)

Özel Öğrenci Kontenjanları Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için açılır ve tüm programlar için “iki” öğrenci ile sınırlıdır. (Bkz. SAÜ LEÖY Senato Esasları Md5) Başvuran adayların başvuru puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, Mezuniyet notu ve Yabancı Dil Puanına bakılır.

KONTENJAN VE MEZUNİYET ŞARTLARI
ENSTİTÜ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Doktora MEZUNİYET
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği 6 5 Yüksek Lisans için: Lisans derecesini Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından almış olmak. Doktora için: Lisans ve yüksek lisans (tezli) derecelerini Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanından almış olmak.
4 2 Yüksek Lisans için: Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Kontrol Eğitimi veya Mekatronik Eğitimi bölümleri; Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümleri lisans mezunu olmak. (Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir) Doktora için: Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Kontrol Eğitimi veya Mekatronik Eğitimi bölümleri; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümleri yüksek lisans mezunu olmak.(Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümleri yüksek lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)
Çevre Mühendisliği 20 Yüksek Lisans için: Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Jeofizik Mühendisiliği, Jeoloji Mühendisliği, Fen-Edebiyat Fakülteleri Kimya , Biyoloji ve Fizik Bölümlerinden mezun olmak. ( Çevre Mühendisliği lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)
Elektrik-Elektronik Müh – Elektrik 28 6 Yüksek Lisans için : Mühendislik Fakültesinin, Elektrik-Elektronik Fakültesinin, Mühendislik Mimarlık Fakültesinin: Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği mezunu olmak. Doktora için; Mühendislik Fakültesinin, Elektrik-Elektronik Fakültesinin, Mühendislik Mimarlık Fakültesinin: Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği bölümlerinden lisans ve aynı fakülte ve bölümlerden yüksek lisans mezunu olmak.
Elektrik-Elektronik Müh – Elektronik 13 6 Yüksek Lisans için : Mühendislik Fakültesinin, Elektrik-Elektronik Fakültesinin, Mühendislik Mimarlık Fakültesinin: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Doktora için : Mühendislik Fakültesinin, Elektrik-Elektronik Fakültesinin, Mühendislik Mimarlık Fakültesinin: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği lisans ve aynı fakülte ve bölümlerden yüksek lisans mezunu olmak.
8 2 Yüksek Lisans için: Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Kontrol Eğitimi, Kontrol ve Bilgisayar Eğitimi, Telekomünikasyon Eğitimi veya Mekatronik Eğitimi bölümleri lisans mezunu olmak. (Kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir) Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol, Telekomünikasyon veya Mekatronik Mühendisliği bölümleri lisans mezunu olmak. Doktora için: Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Kontrol Eğitimi, Kontrol ve Bilgisayar Eğitimi, Telekomünikasyon Eğitimi veya Mekatronik Eğitimi bölümleri yüksek lisans mezunu olmak. (Kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir) Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol, Telekomünikasyon veya Mekatronik Mühendisliği bölümleri yüksek lisans mezunu olmak.
Endüstri Mühendisliği 15 2 Yüksek Lisans için: Lisans öğrenimini Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Müh., Bilişim Sist.Müh., İşletme Müh., Sistem Mühendisliğinde yapmış olmak. Doktora için: Yüksek Lisans öğrenimini Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Müh., Bilişim Sist.Müh., İşletme Müh., Sistem Mühendisliğinde yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği -Yöneylem Araş. 15 3 Yüksek Lisans için: Lisans öğrenimini Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Müh., Bilişim Sist.Müh., İşletme Müh., Sistem Mühendisliğinde yapmış olmak Doktora için: Yüksek Lisans öğrenimini Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Müh., Bilişim Sist.Müh., İşletme Müh., Sistem Mühendisliğinde yapmış olmak .
İnşaat Mühendisliği -Yapı 13 6 Yüksek Lisans için : İnşaat Mühendisliği Lisans Bölümünden mezun olmak Doktora için : İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Bölümünden mezun olmak
12 6 Yüksek Lisans için : Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmenliği programları lisans mezunu olmak (Kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir) Doktora için : Yapı Eğitimi Yüksek Lisans mezunu olmak. (Kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)
İnşaat Mühendisliği -Geoteknik 8 4 Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği Lisans Bölümünden mezun olmak Doktora için : İnşaat Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak
İnşaat Mühendisliği -Yapı Malzemesi 2 2 Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği Lisans Bölümünden mezun olmak Doktora için: İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Bölümlerinden Yüksek Lisans mezunu olmak ( İnşaat Mühendisliği yüksek lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir )
İnşaat Mühendisliği -Hidrolik 4 2 Yüksek Lisans için : İnşaat Mühendisliği Lisans Bölümünden mezun olmak Doktora için : İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Bölümünden mezun olmak
İnşaat Mühendisliği -Mekanik 1 1 Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği Lisans, Mimarlık Lisans Bölümlerinden mezun olmak Doktora için : İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Bölümünden mezun olmak
İnşaat Mühendisliği -Ulaştırma 6 4 Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği, Şehir bölge planlama, jeodezi fotogrametri Lisans Bölümünden mezun olmak ( İnşaat Mühendisliği lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir ) Doktora için : İnşaat Mühendisliği, Şehir bölge planlama, jeodezi fotogrametri Lisans Bölümünden mezun olmak ( İnşaat Mühendisliği yüksek lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir )
Jeofizik Mühendisliği 14 7 Yüksek Lisans için : Dört yıllık lisans veya mühendislik eğitimi veren Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi, Deprem, Maden, Petrol, Çevre, İnşaat, Elektrik/Elektronik, Fizik, Bilgisayar, Matematik bölümlerinin birisinden mezun olmak. ( Jeofizik Müh. dışındaki branşlara sahip olup yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir ) Doktora için : Yüksek lisans öğrenimini Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi, Deprem, Maden, Petrol, Çevre ve İnşaat Mühendisliğinde yapmış olmak.( Jeofizik Müh. dışındaki branşlara sahip olup doktora programına kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir )
Gıda Mühendisliği 9 Yüksek Lisans için : Gıda Mühendisliği bölümü, Ziraat Fak.Gıda Bilim ve Teknoloji Bölümü Mezunu olmak.
Makine Mühendisliği – Makine Tasarım ve İmalat 30 10 Yüksek Lisans için : Makina Eğitimi, Mekatronik Eğitimi, Makina Mühendisliği, Mekatronik Müh., Otomotiv Müh. Tarım Makinaları Müh. Lisans mezunu olmak. (Makine Mühendisliği lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir ) Doktora için: Makina Eğitimi, Mekatronik Eğitimi, Makina Mühendisliği, Mekatronik Müh., Otomotiv Müh. Tarım Makinaları Müh yüksek lisans mezunu olmak (Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir )
35 10 Yüksek Lisans için : Mühendislik Fak.Makina Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora için : Makina Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak
Makine Mühendisliği – Enerji 35 10 Yüksek Lisans için : Mühendislik Fak.Makina Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora için : Makina Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
Metalurji ve Malz.Müh. 40 15 Y.Lisans için : Metalurji ve Malzeme Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., Fizik (Fen-Edebiyat Fakültesi), Fizik Müh., Kimya (Fen-Edebiyat Fakültesi), Kimya Müh., Metal Eğitimi (Teknik Eğitim Fak.), Maden Müh., Seramik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Çevre Müh., lisans mezunu olmak. ( Metalurji ve Malzeme Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., dışındaki branşlara sahip olup yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir ) Doktora için: Metalurji ve Malzeme Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., Fizik (Fen-Edebiyat Fakültesi), Fizik Müh., Kimya (Fen-Edebiyat Fakültesi), Kimya Müh., Metal Eğitimi (Teknik Eğitim Fak.), Maden Müh., Seramik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Çevre Müh., yüksel lisans mezunu olmak. (Metalurji ve Malzeme Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., yüksek lisans mezuniyeti dışındaki branşlara sahip olup doktoraya kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir )
20 10 Yüksek Lisans için: Metal Eğitimi veya Metalurji ve Malz.Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olmak ( Met.ve Malzeme Mühendisliği lisans mezuniyeti dışındaki bölümden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir) Doktora için: Metal Eğitimi veya Metalurji ve Malz.Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu olmak. (Met.ve Malzeme Mühendisliği lisans mezuniyeti dışındaki bölümden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir )
Kimya – Analitik Kimya 10 3 Yüksek Lisans için: Kimya, Kimya Müh., Biyokimya lisans mezunu olmak. Doktora için : Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak.
Kimya – Anorganik Kimya 11 3 Yüksek Lisans için : Kimya, Kimya Müh., Biyokimya lisans mezunu olmak Doktora için : Kimya, Kimya Müh., Biyokimya yüksek lisans mezunu olmak
Kimya – Biyokimya 3 2 Yüksek Lisans için: Kimya, Kimya Müh., Biyokimya lisans mezunu olmak. Doktora için : Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak
Kimya – Fizikokimya 4 1 Yüksek Lisans için: Kimya, Kimya Müh., Biyokimya lisans mezunu olmak. Doktora için : Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinde yüksek lisans yapmış olmak.
Kimya – Organik Kimya 10 2 Yüksek Lisans için: Kimya, Kimya Müh., Biyokimya lisans mezunu olmak. Doktora için : Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak
Matematik – Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz 8 Yüksek Lisans için : Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
Matematik – Cebir ve Sayılar Teorisi 12 3 Yüksek Lisans için : Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Doktora için : Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve ilan edilen bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak
Matematik – Geometri 4 Yüksek Lisans için : Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak
Matematik – Topoloji 3 Yüksek Lisans için : Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak
Matematik – Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik 3 1 Yüksek Lisans / Doktora için : Fen Edebiyat Fakültesi Matematik veya İstatistik Bölümleri veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği lisans mezunu olmak
Matematik – Uygulamalı Matematik 12 Yüksek Lisans için : Fen Edebiyat Fakültesi Matematik veya İstatistik Bölümleri veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği lisans mezunu olmak
Fizik 25 2 Y.Lisans için : . Fizik Lisans, Fizik Mühendisliği , Fen-Edebiyat Matematik, Fakültelerin Bilgisayar ile ilgili bölümleri, Mühendislik Fakültesi bölümleri, Fizik Öğretmenliği lisans mezunu olmak Doktora için: Fizik, Fizik Müh. veya Fizik Eğitimi dallarında tezli yüksek lisans mezunu olmak
Biyoloji 7 3 Yüksek Lisans için : Fen , Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji lisans mezunu olmak Doktora için: Fen , Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji yüksek lisans mezunu olmak

Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Başvuru ücretini yatırmadan önce lütfen dikkatle inceleyiniz. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

-Yüksek Lisans Eğitimine kayıt hakkı kazanan adayların mezun olabilmeleri için SAÜ LEÖY Madde 14–Tezli Yüksek Lisans Yabancı Dil ve Yayın Koşulu Maddesi uyarınca tezini teslim edebilmeleri için yayın koşulunun yanı sıra ÜDS’den en az “50” puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil puan muadili bir puan almış olması gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrenci mezun olamaz.


SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Tezli-Tezsiz- Uzaktan Yüksek Lisans; ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

YÜKSEK LİSANS İÇİN;

 

1. ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 55

– ALES belgesi olmayıp GRE veya GMAT ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak ALES puanına dönüştürülecektir.

2. Başvuru ön koşulu olan yabancı dil şartı iptal değiştirilmiş olup; en geç öğrencinin tez teslim aşamasında ÜDS den en az 50 veya Üniversiteler arası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş (KPDS, TOEFL, IELTS) muadili bir puan almış olması yeterli olacaktır.

 

 

 

DOKTORA İÇİN;

 

1. ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 65

 

– Doktora Programına Yüksek Lisansını takiben başlayacak (aralıksız ya da en fazla bir yarıyıl ara vererek) adayların LES ya da ALES belgelerinde süreye bakılmaz. Süresi geçmiş LES puanları 1.25 ile çarpılarak değerlendirmeye alınır.

 

ALES belgesi olmayıp GRE veya GMAT ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak ALES puanına dönüştürülecektir.

 

2. ÜDS sınavından; en az 55 veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş (KPDS, TOEFL, IELTS) muadili bir puan almış olmak

 

– ÜDS belgesi olmayıp KPDS, TOEFL, IELTS ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak ÜDS puanına dönüştürülecektir.

 

3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

 

4- Başvuru Ücreti: 50-TL

 

(Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum (2598 Enstitüler kodu) kodunu vererek başvuru ücretini ödeyebilirler

 

(İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi – Ödemeler – Üniversite/ ÖSYM – Sakarya Üniv. (Enstitüler) işlem basamaklarını takip ederek, TC kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir.)

 

ÖNEMLİ: Adaylar başvuru ücretini en geç 31 Temmuz 2012 Salı günü saat 12:00’a kadar ilgili bankaya yatırıp, aynı gün saat 23:30’a kadar başvurularını yapabilirler.

 

 

Başvurular www.egitim@.sakarya .edu.tr adresinden alınacaktır.

 

 

Özel Şartlı Öğrenci Alımı: Engelli Öğrenci ve 1. Derece Şehit Yakınları başvuruları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Kontenjan her program için 1 öğrenci ile sınırlıdır.

 

Özel Öğrenci Alımı: Özel öğrenci kontenjanı, tezli yüksek lisans ve doktora programları için her yarıyıl iki öğrenci ile sınırlıdır. Başvuruları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

 

Tezli Yüksek Lisans Programları: ALES sınav puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %50’si (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

 

Doktora Programları: ALES sınav puanının % 50’si, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) % 30’u ve Bilimsel Değerlendirme sınav notunun % 20’si (yazılı puanının % 10’u, sözlü puanının % 10’u) dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu minimum 2.75’dir. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOEFL ve IELTS) bir sınavdan en az 55 puan almış olmak başvuru koşuludur değerlendirmeye alınmaz.

 

 

Özel öğrenci kontenjanı, tezli yüksek lisans ve doktora programları için her yarıyıl iki öğrenci ile sınırlıdır. Özel öğrencilik statüsü dört yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel Öğrenci Statüsünde öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu: ALES notunun %50’si, Mezuniyet notunun %50’si. dikkate alınarak hesaplanır.

Özel öğrenci Öğrencilerinin Başvuru sırasında fotokopisi, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar:

Diploma veya mezuniyet belgesi

Not Döküm belgesi

ALES belgesi,

 

 

Özel Şartlı Öğrenci (engelli öğrenci ve 1. derece şehit yakınları) kontenjanı sadece Tezli Yüksek Lisans için açılır ve tüm programlar için “bir” öğrenci ile sınırlıdır. (Bkz. SAÜ LEÖY Senato Esasları Md.8) Başvuran adayların ALES sınav puanının %50’si ve Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %50’si dikkate alınarak saptanır. Başvuru puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, Mezuniyet notuna bakılır.

 

 

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ALES yada eşdeğer sayılan sınav belgesi şartı aranmaz. Lisans veya yüksek lisans not ortalaması “4”lük not sisteminde en az “2.50” başvuru şartı olup, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Başvuru sırasında fotokopisi, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar:

 

§ Diploma veya mezuniyet belgesi (Tercüme edilmiş)

Not Döküm belgesi (Tercüme edilmiş)

§ Yabanci dil belgesi sureti (Yüksek lisans öğrencileri hariç)

§ Pasaport (Başvuruda) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (kesin kayıtta)

§ Doktora öğrencileri için yabancı dil belgesi

§ Türkçe yeterlik belgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

 

1) Ön Başvuru Beyanı(imzalı)

2) ALES (veya eşdeğer) Belgesi aslı veya ÖSYM çıktısı (ÖSYM Şifresini yanınızda getirmeniz şartıyla) Enstitü tarafından onaylanır

3) Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)

4) Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)

5) Doktora Öğrencileri için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ile başvuran adaylardan belgenin aslı veya ÖSYM çıktısı (ÖSYM şifresini yanınızda getirmeniz şartıyla) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)

6) 3 adet fotoğraf

7) Nüfus Cüzdan fotokopisi

8) Askerlik Son Durum Belgesi (son 1 ay içerisinde )

9) Özgeçmiş (Doktora kayıtları için)

10) Harç Dekontu

11) Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman kadrosunda olanlar kadrolarının bulunduğu üniversitelerinden yazılı izin belgesi getirmeleri gerekmektedir.

12) 15 TL. posta pulu

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi ( Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası) 02-31 Temmuz 2012
Doktora Adayları Bilimsel Değerlendirme Sınavı 02 Ağustos 2012 Saat: 10.00
Kazananların İlanı 13 Ağustos 2012
Kesin Kayıt Tarihi 13-17 Ağustos 2012
Yedek Öğrenci İlanı 22 Ağustos 2012
Yedek Öğrenci Kaydı 22-24 Ağustos 2012
Derse Yazılma (internet üzerinden) 10-11-12Eylül 2012
Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma (Enstitüye Gelerek) 10-11 Eylül 2012
Güz Yarıyılı Başlangıcı 17 Eylül 2012
2012-2013EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi ( Eğitim Bilimler Enstitüsü Web Sayfası) 02-31 Temmuz 2012
Sanat Sınavı/ Dosya Değerlendirmesi (/Resim EASD/ Seramik/ Geleneksel Türk El Sanatları EASD) 02 Ağustos 2012 Saat: 10.00
Kesin Kayıt Tarihi 13-17 Ağustos 2012
Yedek Öğrenci İlanı 22 Ağustos 2012
Yedek Öğrenci Kaydı 22-24 Ağustos 2012
Derse Yazılma (internet üzerinden) 10-11-12Eylül 2012
Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma (Enstitüye Gelerek) 10-11 Eylül 2012
Güz Yarıyılı Başlangıcı 17 Eylül 2012

Ö N E M L İ: Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Başvuru ücretini yatırmadan önce lütfen dikkatle inceleyiniz. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

ÖZEL ÖĞRENCİ/ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ/ÖZELŞARTLI ÖĞRENCİ (ENGELLİ ÖĞRENCİ VE 1. DERECE ŞEHİT YAKINLARI) 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi 02-31 Temmuz 2012
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 22 Ağustos 2012
Kayıt ve Derse Yazılma (Enstitüye gelerek) 10-11-12 Eylül 2012

Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuruları şahsen veya posta ile Özel Öğrenci/Özel Statülü Öğrenci başvuruları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONT. ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
EĞİTİM BİLİMLERİ ABD
Eğitim Programları ve Öğretimi 10 SÖZEL SAYISAL EA Herhangi bir örgün lisans programı mezunu olmak.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi 10 SÖZEL SAYISAL EA 1- Eğitim Fakültesi mezunu olmak. 2- MEB’de öğretmenlik yapıyor olmak. 3- Kamu kurumlarının Eğitim birimlerinde görev yapıyor olmak. *Yukarıda sıralanan şartlardan birini sağlamış olmak.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans 20+10(Tezsiz) SÖZEL SAYISAL EA Herhangi bir Li sans programı mezunu olmak. 10 kontenjan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli arasından başvuranlar içindir.
Eğitimde Psikolojik Hizmetler 10 EA SÖZEL Lisans Mezuniyetinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji bölümlerinden mezun olmak.
Yaşam Boyu Öğrenme 10 SÖZEL SAYISAL EA Herhangi bir örgün eğitim lisans programından mezun olmak
Yükseköğretim 10 SÖZEL SAYISAL EA Herhangi bir örgün eğitim lisans programından mezun olmak.
Ruh Sağlığı ve Stres Yönetimi (Tezsiz) 30** EA 4 yıllık yükseköğretim mezunu ve ALES sınavına girmiş Polis, subay-astsubaylar. **YÖK’ten bölümün açılmasının uygun olduğuna dair karar gelmesi halinde öğrenci alımları internet sitemizde ilan edilecektir.
İLKÖĞRETİM ABD
Fen Bilgisi Öğretmenliği 15 SAYISAL – Eğitim Fakültesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği mezunu olmak. -Fen-Edebiyat Fakültesinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü mezunu olmak. *Yukarıda sıralanan şartlardan birini sağlamış olmak
Sınıf Öğretmenliği 15 EA 1- Eğitim Fakültelerinden Sınıf Öğretmenliği Programından mezun olmak 2 -Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumlarda Sınıf Öğretmeni olarak çalışmak. *Yukarıda sıralanan şartlardan birini sağlamış olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi 13 SÖZEL 1- Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği Programından mezun olmak. 2- Fen Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinin Sosyal alanlarından (Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Coğrafya) mezun olmak. 3- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumlarda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak çalışmak. 4- Eğitim Fakültelerinin Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün herhangi bir Anabilim Dalından ( İngilizce, Almanca, Fransızca vs.) veya Fen-Edebiyat Fakültelerine bağlı Yabancı Dil programlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak. *Yukarıda sıralanan şartlardan birini sağlamış olmak.
Matematik Eğitimi 5 SAYISAL 1- Eğitim Fakültelerinden İlköğretim Matematik Öğretmenliği veya Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun olmak. 2- Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik bölümü mezunu olmak. 3- Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. *Yukarıda sıralanan şartlardan birini sağlamış olmak.
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLER ABD
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 15 EA Lisans BÖTE ve/veya TEF Bilgisayar Öğretmenliği mezunu olmak .
TÜRKÇE ABD
Türkçe Eğitimi 15 SÖZEL 1- Türkçe Eğitimi bölümü mezunu olmak. 2- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunu olmak. 3-Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olmak. 4- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü mezunu olmak. *Yukarıda sıralanan şartlardan birini sağlamış olmak
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ABD
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 20+4 SÖZEL SAYISAL EA 1) Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2) Fen Edebiyat Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü. 3) Beden Eğitimi ve Spor yüksek okullarına bağlı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümleri 4) Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü. 5) Tıp Fakültesi. 6) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, 7) Harp Akademileri (2 Kontenjan) 8) Polis Akademisi (2 Kontenjan) . *Yukarıda sıralanan şartlardan birini sağlamış olmak
ORTA ÖĞRETİM VE SOSYAL ALANLAR ABD
Tarih Eğitimi 10 SÖZEL EA Herhangi bir 4 yıllık örgün eğitim mezunu olmak.
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ABD
İngiliz Dili Eğitimi 5 SÖZEL 1- Yabancı Diller Eğitimi 2- Batı Dilleri ve Edebiyatı (Alman Dili ve Edebiyatı , İngiliz Dili Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı) 3- İngiliz Dilbilimi veya Dilbilimi 4- Mütercim Tercümanlık (İngilizce) *Yukarıda sıralanan şartlardan birini sağlamış olmak **YÖK’ten bölümün açılmasının uygun olduğuna dair karar gelmesi halinde öğrenci alımları internet sitemizde ilan edilecektir.
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI
EĞİTİM BİLİMLERİ ABD
Eğitimde Psikolojik Hizmetler 3 EA SÖZEL Lisans veya Yüksek Lisans mezuniyetlerinden birinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya Psikoloji bölümlerinin birinden olmak.
İLKÖĞRETİM ABD
Fen Bilgisi Öğretmenliği 5 SAYISAL EA 1-Eğitim Fakültesinin Fen Bilgisi Eğitimi, Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans mezunu olmak. 2-Fen-Edebiyat Fakültesinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü alanlarından Yüksek Lisans mezunu olmak. Not: Fen- Edebiyat Fakültesi mezunları Bilimsel Hazırlık Dersleri alacaktır. **YÖK’ten bölümün açılmasının uygun olduğuna dair karar gelmesi halinde öğrenci alımları internet sitemizde ilan edilecektir.
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLER ABD
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 5+2 EA Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyetinin BÖTE ve/veya TEF Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak. ÖYP Kapsamında 2 kontenjan ayrılmıştır.
TÜRKÇE ABD
Türkçe Eğitimi 5 SÖZEL Türkçe Eğitimi veya Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak. **YÖK’ten bölümün açılmasının uygun olduğuna dair karar gelmesi halinde öğrenci alımları internet sitemizde ilan edilecektir.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ABD
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 8+2 SÖZEL SAYISAL EA Lisans veya Yüksek Lisansını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği’nde yapmış olmak; ÖYP Kapsamında 2 kontenjan ayrılmıştır

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne 20122013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Aşağıda belirtilen Uzaktan Eğitim Programlarınaöğrenci alınacaktır.

 

UZAKTAN EĞİTİM BAŞVURU ŞARTLARI

 

1-ALES Sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır) en az 55 puan almış olmak

-ALES belgesi olmayıp GRE veya GMAT ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak ALES puanına dönüştürülecektir.(Yabancı Uyruklu öğrenciler için ALES puanı gerekmemektedir.)

2- Lisans mezunu olmak

3- Yabancı Uyruklu öğrenci adayları için lisans not ortalamasının “4”lük not sisteminde en az “2.50” olması gerekmektedir.

4- Başvuru Ücreti : 50 TL

 

(Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum (2598 Enstitüler kodu) kodunu vererek başvuru ücretini ödeyebilirler.

(İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi – Ödemeler – Üniversite/ ÖSYM – Sakarya Üniv. (Enstitüler) işlem basamaklarını takip ederek, TC kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir.)

 

ÖNEMLİ: Adaylar başvuru ücretini en geç 31 Temmuz 2012 Salı günü saat 12:00’a kadar ilgili bankaya yatırıp, aynı gün saat 23:30’a kadar başvurularını yapabilirler.

Başvurular www.egitim@.sakarya .edu.tr adresinden (Ön Kayıt Online Başvuru) linkinden alınacaktır.

BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ

 

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları : ALES sınav puanının %50’si ve Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna göre hesaplanır) %50’si dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

 

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

 

1) Ön Başvuru Beyanı(imzalı)

2) ALES (veya eşdeğer) Belgesi aslı veya ÖSYM çıktısı (ÖSYM Şifresini yanınızda getirmeniz şartıyla) Enstitü tarafından onaylanır

3) Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)

4) Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)

5) 2 adet fotoğraf

6) Nüfus Cüzdan fotokopisi

7) Askerlik Durum Belgesi (son bir aylık)

8) Eğitim Gideri ve Harç Dekontları

9) Ortadoğu Çalışmaları programı için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ile başvuran adaylardan belgenin aslı veya ÖSYM çıktısı (ÖSYM şifresini yanınızda getirmeniz şartıyla) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)

10) 15 TL posta pulu

Bilgi için : www.egitim@sakarya.edu.tr

 

 

 

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi 02-31 Temmuz 2012
Kazananların İlanı 13 Ağustos 2012
Kesin Kayıt Tarihi 22-25 Ağustos 2012
Yedek Öğrenci İlanı 27- Ağustos 2012
Yedek Öğrenci Kayıtları 27-29 Ağustos 2012
Derse Yazılma (internet üzerinden) 10-11-12Eylül 2012
Güz Yarıyılı Öğretime Başlama 17 Eylül 2012
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI KONTENJAN ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
UZAKTAN EĞİTİM EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ 10+40 SÖZEL–EA–SAY. -Herhangi bir örgün Lisans programından mezun olmak -40- Kontenjan Sakarya İli Milli Eğitim Müdürlüğü Personeline arasından başvuranlar içindir. Kontenjan tamamlanmadığı takdirde diğer başvurulardan kayıt alınacaktır.
UZAKTAN EĞİTİM BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 40+10 EA -Lisans BÖTE ve/veya TEF Bilgisayar Öğretmenliği mezun olmak. -10 Kontenjan Sakarya İli Milli Eğitim Müdürlüğü Personeline arasından başvuranlar içindir. Kontenjan tamamlanmadığı takdirde diğer başvurulardan kayıt alınacaktır.