Suların Sertliği

 

Suların Sertliğinin Nedenleri ve Suların Sertlik Derecesi

Suların Sertliğinin Giderilmesi

Sabunun köpürmesini engelleyen, derinin yumuşaklığı için uygun olmayan,besin maddelerinin pişmelerini geciktirerek güçleştiren suyun sertliği suda çözünen tuzlardan
kaynaklanmaktadır. Bu tuzlardan özellikle Ca(HCO3)2 ve Mg(HCO3)2 ile CaSO4 ve
MgSO4 birinci dereceden suyun sertliğinden sorumludurlar. CaCl2 , MgCl2, Ca(NO3)2 ve
Mg(NO3)2 tuzları suya sertlik vermede çok az rol oynarlar. Ca+2, Mg+2ve Fe+3 ‘ün sabunun
köpürmesini engellemesi sabundaki karboksilat iyonlarıyla bu katyonların sudaq
çözünmeyen bileşikler oluşmasındandır. Suya sertlik veren maddelerin toplam etkisine
Total (toplam) sertlik denir. Suyun ısıtılması veya havalandırmasıyla bikarbonatlardan CO2
uçmasıyla CO3-2 bileşiklerine dönüşmesi sonucu Ca+2, Mg+2veya Fe+3 ‘ün sudan
ayrılmasıyla giderilebilen sertliğe geçici sertlik denir. Bu şekilde uzaklaştırılamayan
CaSO4, MgSO4 lardan kaynaklanan sertliğe de kalıcı sertlik denir.
Toplam sertlik = geçici sertlik + kalıcı sertlik

Ca(HCO3)2 + ISI CaCO3 + CO2 + H2O
Mg(HCO3)2 + ISI MgCO3 + CO2 +H2O
Kaynatmanın uygulandığı kazan ve borularda oluşan katı çökelekler (kazan taşı gibi ) genellikle CaCO3 ve MgCO3 tan kaynaklanır. Kalıcı sert suya Na2CO3 (çamaşır sodası) eklenerek CaCO3 ın çökmesi sağlanır. Suyun sertliği, sertlik derecesiyle ifade edilir. Amerikan sertlik derecesi, Fransız sertlik derecesi, Alman sertlik derecesi gibi değişik
ülkelere ait birimlerden, Ülkemiz Fransız derecesini kullanmaktadır.
1 F.s.d = 10 mg CaCO3/L

1 Alman s.d = 17,8 mg CaCO3/ L

1Amerikan s.d = 1 mg CaCO3 /L

1 İngiliz s.d = 14,3 mg CaCO3 /L16
Suların sertlik dereceleri şöyle sınıflandırılabilir:
mg CaCO3 /L Sertlik derecesi

0-75 yumuşak
75-150 orta sertlik
150-300 sert
300 ve üzeri çok sert