LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği tagged posts

LPG Sorumlu Müdürlerine Müjde

LPG Otogaz istasyonlarında sorumlu müdürlük yapan kişilerin, görev yapabileceği istasyon sayısı 3‘e çıkarıldı.

Karar, 09.01.2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. EPDK, yayımlanan yeni yönetmelik ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği”nde değişikliğe gitti. Buna göre LPG Otogaz istasyonlarında sorumlu müdürlük yapan kişilerin, görev yapa...

Read More

LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI…

EPDK’ nın LPG piyasası eğitim ve sorumlu müdür yönetmeliği 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelik  LPG  piyasasında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası almak zorunda.

Görev yapacak ta...

Read More