Tehlikeli Atık Nedir? Türleri Nelerdir?

TEHLİKELİ ATIK NEDİR?

Bileşiminde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan ve zararlılık potansiyeli taşıyan maddeleri  içeren evsel ve endüstriyel kaynaklı olabilen atıklardır.

    Eğer bir katı atık:

   1. Yanıcı ve parlayıcı

   2. Korozif

   3. Reaktif

   4. Toksik özelliğe sahipse bu katı atık tehlikeli atık sayılmaktadır.

YANICI PARLAYICI TEHLİKELİ ATIKLAR

   Parlama noktası 60 C’den düşük sıvı çözeltiler

    Normal sıcaklık ve basınç altında

    Kendiliğinden yanabilen katılar

    Yanabilir basınçlı gazlar (kısmen dolu sprey kutuları   dahil)

    Oksitleyiciler

Yanıcı parlayıcı tehlikeli atıklar şunlardır;

  Alkol

—-   Aseton

—-   Asetik asit

— –  Xylen

—-   Yağlı boya

— –  Tiner

—-   Çözücüler ve karışımları

   Benzin

—   Kısmen dolu sprey kutuları

Korozif Tehlikeli Atıklar

Depolama tanklarını korozyona uğratır, dokunulması durumunda insan dokusuna zarar verir.

Sıvı çözeltiler: pH ≤ 2.0

                         pH ≥ 12.5

Örnekler:

   Asitler

   Bazlar

   Hidroksitler

  Boyler temizleme kimyasalları

Reaktif Tehlikeli Atıklar

Su ile şiddetli reaksiyona girerler.  Zehirli gaz ve duman oluştururlar aynı zamanda patlayıcıdırlar.

Örnek:

   Siyanür,

   Patlayıcılar,

   Pikrik asit,

   Etil eterler,

   Sülfit içeren atıklar.

Zehirli Tehlikeli Atıklar

Belirli konsantrasyonların aşılması durumunda zehirli özellik sergileyen atıklardır.

Aşağıda en çok rastlanan zehirli maddeler ve sınır konsantrasyonları(ppm) bulunmaktadır;

Arsenik 5.0                                           Tetrakloretilen 0.7

Trikloretilen 0.5                                    Krom 5.0

Kurşun 5.0                                            Gümüş 5.0

Metil etil keton (MEK) 200                  Baryum 100

Benzen 0.5                                            Kloroform 6.0

Selenyum 1.0                                        Kadmiyum 1.0

Vinil Klorür 0.2                                    Cıva 0.2