Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri

Tıbbi atık bertaraf ücretleri her il için belirlenmiş olup aşağıdaki gibidir;

TIBBİ ATIK BERTARAF ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 2017
Karar tam metinleri için ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulmalıdır.
1 ADANA Büyükşehir Belediye sınırlarında (Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Çukurova Merkez İlçeleri) taşıma ücreti 0,85 TL/KG+KDV ve bertaraf ücreti 1,3 TL/KG+KDV;
İl Merkezine 30 km ve üzeri uzaklıktaki ilçelerde taşıma ücreti 0,97 TL/KG+KDV ve bertaraf ücreti 1,3 TL/KG+KDV;
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek-1 (c) kapsamındaki küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşlarında taşıma ücreti 32,4 TL/Ay+KDV ve bertaraf ücreti 1,3 TL/Ay+KDV, Ek-1 (c) kapsamındaki küçük miktarda atık üreten eczanelerden taşıma ücreti 0,85 TL/KG+KDV ve bertaraf ücreti 1,3 TL/KG+KDV olarak uygulanmasına
Tıbbi Atık Üreten Tesislerden çıkan Patolojik Atıkların yakma tesislerinde bertaraf edilmesi gerektiğinden 2017 yılı için; Patolojik Atıkların Taşıma ücretinin 10,7 TL/KG+KDV, Patolojik Atıkların Bertaraf ücretinin en yakın yakma tesisinin Ankara İlinde bulunmasından dolayı Ankara Valiliğince Mahalli Çevre Kurulunda belirlenecek olan bertaraf ücretinin uygulanması
2 ADIYAMAN 2,25 TL/Kg + KDV
3 AFYONKARAHİSAR Tıbbi atık oluşumuna neden olan büyük, orta ve küçük miktarda tıbbi atık üreten kurum kuruluşların tıbbi atık taşıma ve bertaraf etme ücretinin 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 2017 yılı boyunca 2,30 TL/kg+KDV olarak belirlenmesine,                                                                                                                                                                     İlimiz sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlarında 2017 yılında oluşan ve yakma yöntemi ile bertaraf edilmesi gereken patolojik atıklar için; patolojik atıkların toplanması, taşınması ve yakma tesisinde bertarafının Afyonkarahisar Belediyesi (İşletmeci firma) tarafından 6,4 TL/kg+KDV bedeli karşılığında gerçekleştirilmesine,
4 AĞRI 2,85 TL/kg+KDV
5 AMASYA 3,60 TL/kg+KDV
6 ANKARA Ayda 20 kg’a kadar atık üreten sağlık kuruluşları için aylık 34,50 TL (KDV hariç),
Ayda 20 kg üzerinde atık üreten sağlık kuruluşları için 2,27 TL/kg (KDV hariç), ‘

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/05/2017 tarih ve E.5586 sayılı yazısı çerçevesinde; diğer illerde oluşan sadece kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların İlimizde bulunan yakma tesisinde bertarafının uygun olduğuna, bertaraf konusunda alınacak ücretin 28/12/2016 tarih ve 2016/61 sayılı Mahalli Çevre Kurulunda Tıbbı Atıklar için belirlenen ücreti aşmayacak şekilde Yakma Tesisi tarafından belirlenmesine,

7 ANTALYA 1- Aylık 0-10 kg arası tıbbi atık üreten tesisler için tıbbi atık(patolojik atıklar hariç) toplama ve taşıma ve bertaraf ücreti 20 TL/ay +KDV

2- Aylık 10 kg üzeri tıbbi atık üreten tesisler için tıbbi atık (patolojik atıklar hariç) toplama taşıma ve bertaraf ücreti 2,30 TL/kg +KDV

3- İlimizde tıbbi atık üreten tesislerden çıkan patolojik atıklar tıbbi atık yakma tesislerinde bertaraf edileceğinden, patolojik atıkların toplama taşıma bertaraf ücreti 12,20 TL/kg + KDV

8 ARTVİN 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında İlimizde oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafında yeni bir karar alınana kadar 2,90 TL/KG + KDV ücretin uygulanmasına,
9 AYDIN Merkez İlçe Efeler adresinde yer alan ve aylık 0-15 kg arası tıbbi atık üreten üniteler için, tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin 35,00 TL/AY KDV Dahil (sabit ücret) olması,

Diğer İlçelerde yer alan ve aylık 0-15 kg arası tıbbi atık üreten üniteler için, tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin 40,00 TL/AY KDV Dahil (sabit ücret) olması,

Merkez İlçe Efeler adresinde yer alan ve aylık 16 kg ve üzeri tıbbi atık üreten üniteler için, tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin 2,35 TL/KG (KDV Dahil) olması,

Diğer İlçelerde yer alan ve aylık 16 kg ve üzeri tıbbi atık üreten üniteler için, tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin 2,70 TL/KG (KDV Dahil) olması,

Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgesi olan, tıbbi atık taşıma araçları ile tıbbi atık sterilizasyon tesisine getirilen tıbbi atıklar için sadece sterilizasyon ücretinin 1,54 TL/KG (KDV DAHİL) olması,

Alınan kararın 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanması,

10 BALIKESİR 2,15 TL/kg+KDV
11 BİLECİK Büyük ve orta miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için 2,46 TL/kg+KDV, Küçük miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için 28 TL/ay+KDV, Toplam çalışan sayısı 50 ila 250 arasında olup sağlık birimi (revir vb.) bulunan sanayi kuruluşları/işletmeler için 55 TL/ay+KDV, Toplam çalışan sayısı 251  ve üzerinde olup sağlık birimi (revir vb.) bulunan sanayi kuruluşları/işletmeler için  110 TL/ay+KDV,
12 BİNGÖL Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan büyük ve orta miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları (Hastaneler, diyaliz merkezleri, kan bankaları v.b.), küçük miktarlarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları (doktor muayenehaneleri, ağız ve diş sağlığı muayenehaneleri ve benzerleri, Veteriner muayenehaneleri, Fizik tedavi merkezleri, evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri, Güzellik merkezleri, Ambulans hizmetleri) için 2017 yılı tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf bedelinin 2,80 TL/kg+KDV olmasına,

Tıbbi atık üreten tesislerden çıkan patolojik atıklar tıbbi atık yakma tesislerinde bertaraf edileceğinden patolojik atıkların toplama-taşıma bertaraf ücretinin 20TL/kg+KDV olmasına,

13 BİTLİS 3,00 TL/kg+KDV
14 BOLU 2017 yılında tıbbi atık üreticilerine uygulanacak olan tıbbi atık toplama, taşıma ve sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertaraf ücretinin 2,65 TL/Kg+KDV, Çevre Dostu Sertifikasına sahip tıbbi atık üreticileri için 2,35 TL/Kg+KDV olarak belirlenmesi,
15 BURDUR Tıbbi atık üreten tüm sağlık kurum ve kuruluşları, muayenehaneler, eczaneler, güzellik merkezlerinde oluşan tıbbi atıklar için bertaraf bedelinin 2,49 TL/kg+KDV olmasına,
16 BURSA 1. Büyük ve Orta Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların bertarafı için: Büyııkşehir Belediyesi Sınırları içinde: 2,04 TL/Kg (KDV Hariç) ücret tarifesinin uygulanmasına.

2. Küçük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşlanndan kaynaklanan tıbbi atıkların bertarafı için: Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde: 50 TL/ay (KDV Hariç) ücret tarifesinin uygulanmasına.

17 ÇANAKKALE A. Tıbbi Hizmet Veren ve Atık Üreten Üniteler ( Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğine Bağlı Belde ve Belediyeler):
* Bireysel Dahili Branş Muayenehaneleri, Sağlık Kabinleri ( Sünnetçi Ve Ebeler Gibi), Veteriner Hekim Muayenehaneleri (Bir Hekim Başına), Aile Sağlığı Merkezleri (Bir Hekim Başına), Diş Hekimi Muayenehaneleri (Bir Hekim Başına), Aylık  28 TL + KDV
* Bireysel Cerrahi Branş Muayenehaneleri, Veteriner Klinik ve Poliklinikleri (Bir Hekim Başına), Güzellik Ve Estetik Merkezleri, Aylık 43 TL + KDV
* Yataklı Sağlık Tesisleri (Hastaneler), Birden Çok Branş Doktoru ve Sağlık Personeli Çalışan Üniteler (Poliklinikler, Tıp Merkezleri, Özel Dal Kliniği), Radyoloji, Sintigrafi, Görüntüleme Merkezleri, Dispanserler, Âna Çocuk Sağlığı Merkezleri, Revirler, Fizik Tedavi Laboratuvariarı, Diş Poliklinikleri, Diş Protez Laboratuvariarı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastaneleri., Hayvan Hastaneleri, Hayvan Barınma – Eğitim Yeri, Diyaliz Merkezleri, Eczaneler, ilaç Depoları 2,75 kg/TL + KDV
B. Troas Katı Atık ile Çan-Biga ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliğine Bağlı Belde ve Belediyeler
* Bireysel Dahili Branş Muayenehaneleri, Sağlık Kabinleri ( Sünnetçi Ve Ebeler Gibi), Veteriner Hekim Muayenehaneleri (Bir Hekim Başına), Aile Sağlığı Merkezleri (Bir Hekim Başına), Diş Hekimi Muayenehaneleri (Bir Hekim Başına), Aylık  28 TL + KDV
* Bireysel Cerrahi Branş Muayenehaneleri, Veteriner Klinik ve Poliklinikleri (Bir Hekim Başına), Güzellik Ve Estetik Merkezleri, Aylık 43 TL + KDV
* Yataklı Sağlık Tesisleri (Hastaneler), Birden Çok Branş Doktoru ve Sağlık Personeli Çalışan Üniteler (Poliklinikler, Tıp Merkezleri, Özel Dal Kliniği), Radyoloji, Sintigrafi, Görüntüleme Merkezleri, Dispanserler, Âna Çocuk Sağlığı Merkezleri, Revirler, Fizik Tedavi Laboratuvariarı, Diş Poliklinikleri, Diş Protez Laboratuvariarı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastaneleri., Hayvan Hastaneleri, Hayvan Barınma – Eğitim Yeri, Diyaliz Merkezleri, Eczaneler, ilaç Depoları 3,16 kg/TL + KDV
C. Tıbbi Hizmet Veren Üniteler ( Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliklerine Bağlı Belde ve Belediyelerde

* Bireysel Dahili Branş Muayenehaneleri, Sağlık Kabinleri ( Sünnetçi Ve Ebeler Gibi), Veteriner Hekim Muayenehaneleri (Bir Hekim Başına), Aile Sağlığı Merkezleri (Bir Hekim Başına), Diş Hekimi Muayenehaneleri (Bir Hekim Başına), Aylık  28 TL + KDV
* Bireysel Cerrahi Branş Muayenehaneleri, Veteriner Klinik ve Poliklinikleri (Bir Hekim Başına), Güzellik Ve Estetik Merkezleri, Aylık 43 TL + KDV
* Yataklı Sağlık Tesisleri (Hastaneler), Birden Çok Branş Doktoru ve Sağlık Personeli Çalışan Üniteler (Poliklinikler, Tıp Merkezleri, Özel Dal Kliniği), Radyoloji, Sintigrafi, Görüntüleme Merkezleri, Dispanserler, Âna Çocuk Sağlığı Merkezleri, Revirler, Fizik Tedavi Laboratuvariarı, Diş Poliklinikleri, Diş Protez Laboratuvariarı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastaneleri., Hayvan Hastaneleri, Hayvan Barınma – Eğitim Yeri, Diyaliz Merkezleri, Eczaneler, ilaç Depoları 4,05 kg/TL + KDV

İlimiz sınırları içerisinde Tıbbi Atık toplama ve taşıma faaliyeti gösteren Troas Katı Atık Yönetim Birliği ile Çan-Biga ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliklerinin yukarıda belirlenen tıbbi atık ücretlerinden bertaraf için ilgili Birliğe kg başına 0,88 TL ödemesine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 31.01.2013 Tarih ve 4579 Sayılı yazıları doğrultusunda Gelibolu Yarımadası Katı atık Yönetim Birliği bünyesinde bulunan Belde ve Belediye Başkanlıklarının Trakya bölgesinde bulunan lisanslı sterilizasyon tesisleri ile sözleşme yapmasına,

Periton diyaliz hastalarından (Evlerde tedavi gören) kaynaklanan tıbbi atıkların ilgili Birlik Belediyesince ücretsiz toplanmasına,

Kemik yoğunluğu ölçen muayeneler, psikiyatri ve Fizik tedavi branşları muayenelerinden tıbbi atık ücreti alınmamasına,

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tıbbi atık torbası olarak otoklav torbalarının kullanılmasına,

Yukarıda tarifeye tabi kuruluşların 2017 Yılı Mayıs ayı sonuna kadar ilgili Katı Atık Yönetim Birlikleri ile sözleşme yapmalarına, sözleşme yapmayan kurum/kuruluşların sözleşme yapmış kabul edilmelerine ve yukarıdaki ücretlerin tahakkuk ettirilmesine,

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yeni açılan tüm sağlık ünitelerinin düzenli olarak ilgili Belediyelere bildirilerek tıbbi atık sözleşmelerinin yapılmasının sağlanmasına

Yukarıda tarifleri bildirilen Tıbbi atık üretenler ile bu atıkları bertaraf ile yükümlü olan Belediyeler ve Katı Atık Yönetim Birlikleri hakkında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğindeki yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmasına,

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başkanlığında kurulacak olan komisyon marifeti ile Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; İlimizdeki “en çevreci” sağlık kuruluşunun tespit edilmesine, yapılacak değerlendirme sonucunda dereceye giren sağlık kuruluşlarına 2017 yılı KDV Hariç (kg başına) Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti bedelinden %3 oranında indirim yapılmasına,

18 ÇANKIRI Çankırı ili Merkez’de KDV dahil 2,90 TL/Kg, Çankırı ili Beldeleri ve tüm ilçelerimizde ise KDV dahil 3,10 TL/Kg olarak uygulanmasına, ayrıca ayda 0-10 kg tıbbi atık üreten Merkez hariç ilçe ve beldelerdeki tıbbi atık üreticileri için KDV dahil 30 TL/Ay olarak uygulanmasına
19 ÇORUM a) Ek-1’de yer alan A, B ve C gruplarında (Listenin B/10 sırasında yer alan Diyaliz Merkezleri hariç) sağlık kuruluşları için 3,00 -TL (KDV dahil) olarak uygulanmasına b) Tüm Diyaliz Merkezleri (Yönetmelik Ek-1 B/10) 2,50  -TL (KDV dahil)
20 DENİZLİ Pamukkale ve Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atık toplama, taşıma ve sterilize edilerek bertaraf etme ücreti; Büyük miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından (Hastaneler, poliklinikler, diyaliz merkezleri, kan bankaları ve aylık 20 kg üzeri atık üreten kuruluşlar) toplanan, taşınan, sterilize edilen ve düzenli depolama tesisinde bertaraf edilen tıbbi atıkların bertaraf ücreti 2,60 TL/kg + KDV,
Orta ve küçük miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından (Doktor muayenehaneleri (psikiyatri muayenehaneleri hariç), ağız ve diş sağlığı muayenehaneleri ve benzerleri, veteriner hekim muayenehaneleri, akapunktur merkezleri, fizik tedavi merkezleri, evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri, v.b. 20 kg/ay altında atık üreten kurumlar) tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti  32,10 TL/ay + KDV,
Diğer İlçelerde bulunan sağlık kuruluşlarından tıbbi atık toplama, taşıma ve sterilize edilerek bertaraf etme ücreti;  Honaz, Sarayköy, Akköy 2,94 TL/kg+ KDV; Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bozkurt, Buldan, Çardak, Serinhisar, Tavas 3,08 TL/kg+KDV;
Bekilli, Çal, Güney, Kale 3,20 TL/kg+KDV;
Beyağaç, Çameli, Çivril 3,27 TL/kg+KDV;
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sterilizasyon Tesisine usulüne uygun olarak lisanslı araçlarla getirilen tıbbi atıkların bertaraf ücreti (toplama ve taşıma hariç) 2,05 TL/kg (KDV Dahil) olarak uygulanmasına,
21 DİYARBAKIR 1-20 yatak ve üzeri olan büyük miktarda atık üreten sağlık kurum/kuruluşları ile orta miktarda atık üreten sağlık kurum/kuruluşlarından sadece tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, kan bankaları, Adli Tıp Kurumu, laboratuvarlar ve transfüzyon merkezleri tıbbi atık ücret tarifesi 01,01.2017 tarihinden.31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere kilogram başına 2,60 TL/kg + KDV Ücret alınmasına;

2-Orta Miktarda Atık Üreten diğer Sağlık Kurum/kuruluşları ile Küçük Miktarda Tıbbi atık üreten sağlık Kurum/kuruluşları (diş hekimleri, özel muayenehaneler, poliklinikler, dal merkezleri, güzellik merkezleri, iş yeri hekimleri ve veteriner hekimler dahil) 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere hekim başına 365 TL/yıllık + KDV ücret alınmasına;

3-İlçeler için 2,60 TL/kg + KDV ve İlçelerdeki orta miktarda ve düşük miktarda tıbbi atık üretenler (diş hekimleri, laboratuvarlar, özel muayenehaneler, poliklinikler, dal merkezleri, güzellik merkezleri, İş yeri hekimleri ve veteriner hekimler dahil) için 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere hekim başına 400 TL/vıllık + KDV ücret alınmasına;

4- Sağlık kabinleri, ambulans hizmeti veren üniteler, dispanserler ve AÇS merkezleri için 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere 365 TL/yıllık +KDV ücret alınmasına;

5-Toplum Sağlığı Merkezlerinden 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere 85 TL/yıllık + KDV ücret alınmasına;
6-Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde tıbbi atık üreten Aile Sağlık Merkezlerinden 01.01,2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere 200 TL/yıllık + KDV ücret alınmasına;
7-112 acil merkezlerinden ve Diğer ilçelerde bulunan tıbbi atık üreten Aile Sağlık Merkezlerinden 240 TL/yıllık + KDV ücret alınmasına;
8- 2018 yılı fiyatlarının belirlenmesi için 2017 yılı Kasım ayında toplanarak karar alınmasına;

22 EDİRNE Hastaneler, ASM, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri,Özel poliklinikler, Diyaliz merkezleri, Güzellik merkezleri merkez ilçe 2,80 TL/KG KDV Dahil

Merkez İlçe ve Tüm İlçelerde, Doktor  Muayenehaneleri, Diş Hekimi  Muayenehaneleri, Veteriner Hekim  Muayenehaneleri, Tıbbi Tahlil Laboratuarları 40 TL/Ay (KDV dahil),

Edirne Merkez İlçe(2,80 TL/KG KDV Dahil),
Enez(2,90 TL/KG KDV Dahil),
Havsa(2,90 TL/KG KDV Dahil),
İpsala(2,85 TL/KG KDV Dahil),
Keşan(2,80 TL/KG KDV Dahil),
Lalapaşa(2,80 TL/KG KDV Dahil),
Meriç(2,90 TL/KG KDV Dahil),
Süloğlu(2,90 TL/KG KDV Dahil),
Uzunköprü (2,90 TL/KG KDV Dahil)

Psikiyatri Klinikleri ve eczanelerin muaf tutulmalarına

23 ELAZIĞ 2,70 TL/kg+KDV
24 ERZİNCAN 2,95 TL/kg+KDV
25 ERZURUM İlde faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan sağlık kuruluşları (büyük, orta ve küçük miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları) için 2017 yılı tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf bedelinin 2,40 TL/kg+KDV olmasına, tıbbi atık bertaraf tesisine (sterilizasyon) lisanslı araçlar ile getirilen tıbbi atıklar için 2017 yılı bertaraf bedelinin (taşıma ve toplama hariç) 1,58TL/kg+KDV olmasına
26 ESKİŞEHİR 2,40 TL/kg+KDV
27 GAZİANTEP 2,35 TL/Kg + KDV
28 GİRESUN Şebinkarahisar, Alucra Çamoluk İlçeleri İçin;
1.Büyük miktarda (20 kg/ay‘dan fazla) tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından (hastaneler, ayda 20 kg’dan fazla tıbbi atık üreten ASM, TSM ve diğer birimler) kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve düzenli depolama tesisinde bertaraf ücreti (KDV Hariç)
2,75 TL/kg
2.Az miktarda (20 kg/ay‘dan az) tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından (ayda 20 kg’dan az tıbbi atık üreten ASM, TSM, bireysel dahili branş muayenehaneleri, bireysel cerrahi branş muayenehaneleri, sağlık kabinleri (sünnetçi-ebe), ağız ve diş sağlığı muayenehaneleri v.b., veteriner hekim muayenehaneleri, akupunuktur merkezleri, fizik tedavi merkezleri, güzellik merkezleri, ekim yapılan gıda laboratuvarları v.b. diğer birimlerden) kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve düzenli depolama tesisinde bertaraf ücreti (KDV Hariç)
25 TL/ay
Diğer İlçeler İçin;
1.Büyük miktarda (20 kg/ay‘dan fazla) tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından (hastaneler, ayda 20 kg’dan fazla tıbbi atık üreten ASM, TSM ve diğer birimler) kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve düzenli depolama tesisinde bertaraf ücreti (KDV Hariç)
2,48 TL/kg
2.Az miktarda (20 kg/ay‘dan az) tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından (ayda 20 kg’dan az tıbbi atık üreten ASM, TSM, bireysel dahili branş muayenehaneleri, bireysel cerrahi branş muayenehaneleri, sağlık kabinleri (sünnetçi-ebe), ağız ve diş sağlığı muayenehaneleri v.b., veteriner hekim muayenehaneleri, akupunuktur merkezleri, fizik tedavi merkezleri, güzellik merkezleri, ekim yapılan gıda laboratuvarları v.b. diğer birimlerden) kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve düzenli depolama tesisinde bertaraf ücreti (KDV Hariç)
25 TL/ay
PATOLOJİK ATIKLAR İÇİN;
Atık Yönetimi Yönetmeliği 18 01 06 atık kodlu herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların lisanslı bertaraf tesisleri Kocaeli ve Ankara illerinde birer adet olup, atık üreticisince 18 01 06 kodlu bu atıklar azami 30 kg ağırlığındaki kelepçeli kapaklı, devrilse de sızdırmaz fıçılarda biriktirilip, tıbbi atık taşıma aracına kadar taşınıp, yerleştirilerek teslim edilecektir. Atık üreticisince 2,00 TL/kg + KDV bertaraf bedeli, 10,00 TL/kg + KDV nakliye bedeli ödenecek olup, tıbbi atık işleme tesisi geçici depolama sahasında biriktirilerek en geç 6 ayda bir bertaraf edilmek üzere lisanslı tesislere taşınarak teslim edilecektir.
29 GÜMÜŞHANE 2,60 TL/kg+KDV
30 HAKKÂRİ Tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti 2,33  TL/kg (KDV dahil)
31 HATAY İskenderun, Belen, Arsuz, Payas, Dörtyol, Erzin ilçeleri için 1,97 TL/kfc + KDV Antakya. Defne, Samandağ. Yayladığı, Hassa, Kırıkhan, Revhanlı. Kumlu, Altınözü ilçeleri için 2,08 Tl/kg + KDV olarak uygulanmasına.
32 ISPARTA *Tıbbi atık bertaraf bedelinin İlimiz Merkez İlçe için 2,40 TL/kg + KDV,
* İlçelerimiz için 2,80 TL/Kg + KDV
*30 Kg altı tıbbi atık üretenler için ise 41 TL/ay + KDV
33 MERSİN Merkez İlçeler, Tarsus ve Erdemli İlçeleri 2,31 TL/kg + KDV, Diğer İlçeler ve Komşu İller 2,46 TL/kg +KDV
34 İSTANBUL A- Hastane grupları ve çıkardıkları atık miktarının aşağıdaki şekilde sınıflandırılmasına,

1)     Diyaliz Yatağı …………………………………………………       2.00 kg/yt-gün
2)     Kalp Damar Cerrahisi Yatağı…………………………………..      1.50 kg/yt-gün
3)     Göz, Ruh ve Sinir Hastalıkları, Fizik Tedavi , Deri ve Zührevi
Hastalıkları ve Çocuk Göğüs Hatalıkları Hastaneleri …………       0.10 kg/yt-gün
4)     Eğitim Veren Üniversite Hastaneleri ve Devlet Hastaneleri…..       0.80 kg/yt-gün
5)     Eğitim Vermeyen Devlet Hastaneleri…………………………        0.42 kg/yt-gün
6)     Eğitim Vermeyen Hastaneler ile Hastanelerin Diyaliz ve Kalp
Damar Cerrahisi Dışında Kalan Yatakları…………………….        1.00 kg/yt-gün
7-1) Eğitim Veren Askeri Hastaneler……………………………….        0.35 kg/yt-gün
7-2) Eğitim Vermeyen Askeri Hastaneler…………………………..        0.10 kg/yt-gün

B-   Birim fiyatı olarak 1 ( Bir) Kg. tıbbi atık bertaraf ücretinin    1.64 TL + KDV olarak belirlenmesine,

20 yataktan az ve yataksız sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların bertaraf ücretleri aşağıdaki şekilde belirlenmesi,
A- Tıp Doktorları ve Tıbbi Hizmet Veren Üniteler:

No Ünitenin Cinsi Ücret/yıl (TL)
KDV dahil
1 Bireysel dahili branş muayeneleri (1) 177,00
2 Bireysel cerrahi branş muayeneleri (2) 278,00
3 Birden çok branş doktoru ve sağlık personeli çalışan toplam alanı 500 m2 den az üniteler (poliklinikler, tıp merkezi, özel dal kliniği güzellikten dönen poliklinikler, rehabilitasyon merkezleri, sandıklara ait sağlık birimleri, havaalanı ve gümrüklü alanlardaki sağlık üniteleri, ilçe belediyelerinin sağlık üniteleri vs.) 770,00
4 Birden çok branş doktoru ve sağlık personeli çalışan toplam alanı 500 -1000 m2 arası üniteler        ( poliklinikler, tıp merkezi, özel dal kliniği güzellikten dönen poliklinikler, rehabilitasyon merkezleri, sandıklara ait sağlık birimleri, havaalanı ve gümrüklü alanlardaki sağlık üniteleri, ilçe belediyelerinin sağlık üniteleri vs.) 1412,00
5 Birden çok branş doktoru ve sağlık personeli çalışan toplam alanı 1000-3000 m2 arası üniteler       ( poliklinikler, tıp merkezi, özel dal kliniği güzellikten dönen poliklinikler, rehabilitasyon merkezleri, sandıklara ait sağlık birimleri, havaalanı ve gümrüklü alanlardaki sağlık üniteleri, ilçe belediyelerinin sağlık üniteleri vs.) 2119,00
6 Birden çok branş doktoru ve sağlık personeli çalışan toplam alanı 3000 m2 den fazla üniteler (poliklinikler, tıp merkezi, özel dal kliniği güzellikten dönen poliklinikler, rehabilitasyon merkezleri, sandıklara ait sağlık birimleri, havaalanı ve gümrüklü alanlardaki sağlık üniteleri, ilçe belediyelerinin sağlık üniteleri vs.) 5564,00
7.a Yataklı sağlık tesisleri ( 1-15 yatak kapasiteli )  2033,00
7.b Yataklı sağlık tesisleri ( 16-19 yatak kapasiteli )  2589,00
8 Radyoloji, sintigrafi, nükleer tıp müesseseleri, görüntüleme ve tanı merkezleri ve fizik tedavi merkezleri 278,00
9 Kan ve kan ürünleri ile çalışma yapan üniteler ve tıbbi atık üreten laboratuarlar ve merkezler (tıbbi tahlil laboratuarları, tıbbi araştırma merkezleri, biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri, kan bankaları ve transfüzyon merkezleri, biyomedikal laboratuvarları, gıda laboratuarları, mikrobiyoloji laboratuarları, üniversite laboratuvarları, deney veya test sonucu tıbbi atık üreten işyerleri/işletmeler v.b. )(1-15  personel çalıştıran) 556,00
10 Kan ve kan ürünleri ile çalışma yapan üniteler ve tıbbi atık üreten laboratuarlar ve merkezler (tıbbi tahlil laboratuarları, tıbbi araştırma merkezleri, biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri, kan bankaları ve transfüzyon merkezleri, biyomedikal laboratuvarları, gıda laboratuarları, mikrobiyoloji laboratuarları, üniversite laboratuvarları deney veya test sonucu tıbbi atık üreten işyerleri/işletmeler v.b.) (15  personelden fazla) 1766,00
11 Diyaliz makinası bulunan sağlık kuruluşları ( seans başına) (F bendi)
12 Aile sağlık merkezi, ana çocuk sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri, toplum sağlığı merkezleri, birinci basamak muayene merkezleri, resmi kurum tabiplikleri ve revirler   177,00
13 İşyeri hekimliği yapılan üniteler ( hekim sayısı kadar)       177,00
14 Evde tedavi merkezleri, yaşlı bakım evleri, huzurevleri ve hemşire hizmetleri servisi veren sağlık kuruluşları,
177,00
15 Bağımsız ambulans hizmetleri ve gezici sağlık servisleri ( gezici sağlık aracı sayısı kadar )
107,00
16 Sağlık kabinleri ve sağlık evleri 107,00
B- Dişhekimleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Veren Üniteler:
No Ünitenin Cinsi Ücret/Yıl (TL) KDV dahil
17 Diş Hekimi muayenehaneleri 284,00
18 Diş poliklinikleri 556,00
19 Ağız ve diş sağlığı merkezleri 1316,00
20 Diş hekimliği fakülteleri ve diş hastaneleri 2400,00
C. Veterinerlik Hizmeti Veren Üniteler:
No Ünitenin Cinsi  Ücret/Yıl (TL) KDV dahil
21 Veteriner Hekim muayenehanesi 278,00
22 Veteriner Poliklinikleri, hayvan barınma- eğitim yeri, hayvanat bahçesi 792,00
23 Hayvan hastaneleri 1980,00
24 Hayvanlar üzerinde araştırma ve deney yapan kuruluşlar 294,00
D. Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları
No Ünitenin Cinsi  Ücret/Yıl (TL) KDV dahil
25 Güzellik salonu işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan işletmeler 278,00
26 Kulak delme ve dövme merkezleri 155,00
27 Akupunktur 155,00

E. Evlerde tedavi gören Periton Diyaliz Hastalarından kaynaklanan tıbbi atıkların bedel alınmaksızın toplantısına,
F.  Diyaliz merkezleri 14.12.2015 tarih ve 153 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yatak başına tıbbi atık bertaraf bedeli olarak belirlenen mevcut katsayılar üzerinden 1.00 TL/kg(KDV dahil) fiyatına Maliye Bakanlığı’nca 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının uygulanması suretiyle 1.07 TL/kg(KDV dahil) belirlenmesine,
G.  Yataksız sağlık kurun/kuruluşu olup  yukarıda tanımlı listelerde yer almamış sağlık kuruluşlarının hizmet talep etmesi halinde en yakın kategori tarifesi üzerinden fiyatlandırılmasına,
H. Kemik yoğunluğu ölçen muayenehaneler ile psikiyatri branşları muayenehaneleri ve psikiyatri merkezlerinin ücretlendirilmemesine,
I. Müşterek muayenehanelerde hekim başına tıbbi atık kabul belgesi başvurusu yapılması ve hekim başına tıbbi atık bertaraf ücreti alınmasına,
I.  Her yıl 31 Mart tarihine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Tıbbi Atık Kabul Belgesi düzenlenmesi için başvuru yapılmasına (yeni açılış yapan sağlık kuruluşları hariç),

c) 20 yatak üstü sağlık kurum ve kuruluşları bazında belirlenen katsayıların güncellenmesi amacıyla bünyesinde Mühendislik Fakültesi (Çevre Mühendisliği Bölümü) ve Tıp Fakültesi bulunduran Marmara Üniversitesi’nin 2017 yılı Kasım ayı sonuna kadar çalışmasına kurul üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

35 İZMİR 1,65 TL/kg+KDV
Patolojik atık biriktirme kabı, toplama, taşıma, depolama, nakliye ve bertaraf ücretinin 2,45 TL/kg+KDV
36 KARS 2,81 TL/kg+KDV
37 KASTAMONU 2,60 TL/kg+KDV
38 KAYSERİ İlde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti olarak;
a)Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezleri dahil, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek-l/a ve Ek-l/b kapsamındaki her türlü özel ve resmi sağlık kuruluşlarından;
– İlimizdeki sterilizasyon tesisi merkez alınmak üzere sterilizasyon tesisine uzaklığı 30 km mesafe içerisinde kalan her türlü özel ve resmi sağlık kuruluşları ile tüm tıbbi atık üreticilerinden 2,35 TL/Kg+KDV,
– İlimizdeki sterilizasyon tesisi merkez alınmak üzere sterilizasyon tesisine uzaklığı 30 km mesafe dışında kalan her türlü özel ve resmi sağlık kuruluşları ile tüm tıbbi atık üreticilerinden 2,60 TL/Kg+KDV,
b) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek-l/c kapsamındaki küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşlarından;
– İlimizdeki sterilizasyon tesisi merkez alınmak üzere sterilizasyon tesisine uzaklığı 30 km mesafe içerisinde kalanlardan yılda bir defaya mahsus olmak üzere 525 TL/yıl+KDV,
– İlimizdeki sterilizasyon tesisi merkez alınmak üzere sterilizasyon tesisine uzaklığı 30 km mesafe dışında kalanlardan yılda bir defaya mahsus olmak üzere 575 TL/yıl+KDV alınmasına, (tam yıl çalışmayan sağlık kuruluşlarından çalıştığı sürelerle orantılı olarak ücret tahsis edilmesi) alınan kararın Kayseri Valiliği’nce uygulanmasına;

– 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin “Atık bertarafında mali yükümlülük” başlıklı 23. maddesi gereğince; karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İlimizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında oluşan patolojik atıkların atık üreticisi tarafından sızdırmaz kaplara konularak toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin 8,70 TL/Kg+KDV olarak belirlenmesine,

39 KIRKLARELİ Tıbbi atık üreten sağlık kurum/kuruluşlarının her birinden (büyük, orta ve küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşlarının tamamı) mer’i mevzuat çerçevesinde toplanması, taşınması, sterilizasyonu, bertaraf için 2,65 TL/kg + KDV olarak belirlenmesine,
Sağlık hizmeti verilen diğer üniteler (doktor muayenehaneleri, ağız ve diş sağlığı muayenehaneleri vb. küçük miktarda tıbbi atık üretenler) ve tüm ilçe ve beldelerdeki sağlık kurum/kuruluşlarının her birinden ayda 10 kg’a kadar tıbbi atık üreten tesisler için 25,00 TL/ay+KDV olarak belirlenmesine,
Tıbbi atıkları toplayıp, taşıyıp, sterilizasyonunu ve bertarafını yapacak olan işletme ile Kırklareli İlinde tıbbi atığı üreten kurumlar arasında tıbbi atık bertaraf ücreti ödeme planı ve takviminin aralarında yapılacak protokolle belirlenmesine,
40 KIRŞEHİR 2017 yılından geçerli olmak üzere tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin;
1) İlimizdeki Kamu ve Özel Sağlık kuruluşlarından kaynaklı tıbbi atıklar için kilogram başına 3,00 TL/kg, (KDV Hariç) bedel alınmasına,
2) İlimizdeki Aile Sağlığı Merkezlerinden oluşan tıbbi atıklar için Aile Sağlığı Merkezinde görevli her bir hekim için tıbbi atık bertaraf ücreti yıllık 160,00 TL (KDV hariç) bedel alınmasına,
3) Türkiye Kızılay Demeği Kırşehir Kan Merkezinin tıbbi atıklarının ücretsiz bertaraf edilmesine,
41 KOCAELİ Büyük ve orta ölçekli tıbbi atık üreticileri için tıbbi atık; büyük ve orta ölçekli tıbbi atık üreticileri, bertaraf (sterilizasyon+depolama) bedelinin 2,26 TL/kg+KDV olmasına (sterilizasyona ait sarf malzemeleri fiyata dahildir),  Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alınacak tıbbi atık ücretinin büyük ve orta ölçekli tıbbi atık üreticilerinden alınacak ücret ile aynı olmasına, toplama, taşıma, bertaraf (sterilizasyon+depolama) bedelinin 2,26 TL/kg+KDV (sterilizasyona ait sarf malzemeleri fiyata dahildir), Küçük ölçekli tıbbi atık üreticileri için tıbbi atık; toplama, taşıma, bertaraf (sterilizasyon+depolama) bedelinin 3,35 TL/kg+KDV olmasına (sterilizasyona ait sarf malzemeleri fiyata dahildir), Patolojik atık; toplama, taşıma ve bertaraf (yakma) bedelinin 1,56 TL/kg+KDV olmasına (Bidon fiyatı hariç)
42 KONYA İlimiz Meram, Selçuklu, Karatay ve Çumra ilçelerinde toplama+taşıma+bertaraf ücretinin 2,59 TL/kg+KDV olmasına, Meram, Selçuklu, Karatay ve Çumra ilçeleri dışında kalan ilçelerden taşınacak tıbbi atıklar için; Bertaraf Ücreti =2,33 TL/kg+KDV, tıbbi atık taşıma ücreti 1,55 kuruşXkmXkg+KDV olarak uygulanmasına, Patalojik atıklar için 2,24 TL/kg+KDV bertaraf bedeli ve 10,67 TL/kg+KDV nakliye bedeli
43 KÜTAHYA 2,47 TL/kg +KDV, ayda 10 kg ve altı tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için 32 TL/ay +KDV, ayda 10 kg ile 20 kg arasında tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için 47 TL/ay+KDV olarak belirlenmesi
44 MALATYA 29.03.2017 tarihli ve 2017/21 sayılı Karar; ” 2017 yılına ait Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertarafı ile ilgili olarak, 31.12.2013 tarih ve 2013/08 karar sayılı Mahalli Çevre Kurulunca grup kategorileri belirlenen ilçelerin 2017 yılı tıbbi atık ücretlerinin ise 30.12.2015 tarih ve 2015/16 sayılı Mahalli Çevre Kurulunda aşağıdaki şekilde belirlenen fiyat değerinde uygulanmasına,
I. Grup (Battalgazi, Yeşilyurt) 1-85 kg/ay 3,15 TL/kg, 86-2500 kg/ay 2,66 TL/kg, 2501 ve üzeri kg/ay 2,27 TL/kg
II. Grup (Akçadağ, Arguvan, Doğanşehir, Hekimhan, Kale, Yazıhan) 1-85 kg/ay 3,74 TL/kg, 86-2500 kg/ay 3,24 TL/kg, 2501 ve üzeri kg/ay 2,85 TL/kg
III. Grup (Arapgir, Darende, Doğanyol, Kuluncuk, Pütürge) 1-85 kg/ay 4,03 TL/kg, 86-2500 kg/ay 3,53 TL/kg, 2501 ve üzeri kg/ay 3,15 TL/kg  ”

01.06.2017 tarih ve 2017/22 sayılı Karar; ” 29.03.2017 tarih ve 2017/21 sayılı MÇK Kararının 3. Maddesinin sonuna “KDV Hariç” ibaresinin eklenmesine,”

45 MANİSA Aylık 0-5 TL/kg  tıbbi atık üreten üniteler 10 TL/ay+KDV, aylık 5 kg dan fazla  tıbbi atık üreten üniteler 1,95 TL/kg+KDV
2017/11 SAYILI KARARLA
Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların yakma yöntemiyle bertaraf edilmesi amacıyla 2017 yılı için toplama, taşıma, geçici depolama, bertaraf tesisine nakliye ve yakma tesisinde bertaraf bedeli olarak toplamda 6,4 TL/kg+KDV ( toplama, taşıma, geçici depolama, bertaraf tesisine nakliye olarak 4,5 TL/kg+KDV, yakma tesisinde bertaraf bedeli olarak 1,9 TL/kg +KDV)
46 KAHRAMANMARAŞ 2,15 TL/KG + KDV
47 MARDİN 2,54 TL/KG + KDV
48 MUĞLA Tüm İl sınırları içerisinde 2017 yılına ait tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertarafı ve sterilize edilmesine ait tutarın Büyükşehir Belediye Başkanlığının tesisi faaliyete geçinceye kadar 2,94 TL/kg + KDV, Küçük Ölçekli Tıbbi Atık Üreticileri için; (20 kg/ay ve 20 kg’dan daha az tıbbi atık üretenler) 35 TL/ay + KDV (oy çokluğu ile) olarak kabul edilmesine,
49 MUŞ 3 TL/kg +KDV
50 NEVŞEHİR 2,37 TL/kg +KDV

Patolojik Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücreti 6,14 TL+KDV

51 NİĞDE Tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti Niğde Merkez 2,67 TL/kg+KDV, İlçeler 2,78 TL/kg+KDV, İl ve İlçe Merkezi Dışında Kalan Belde ve Köyler (ASM) 467 TL/yıl+KDV
52 ORDU Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları:2,7 TL/kg+KDV , Orta Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları:2,7 TL/kg+KDV , Küçük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları:22,8 TL/Ay+KDV
Atık Yönetimi Yönetmeliği 18 01 06 atık kodlu herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların lisanslı bertaraf tesisleri Kocaeli ve Ankara İllerinde birer adet olup, atık üreticisine 18 01 06 kodlu bu atıklar 30 kg veya 60 kg ağırlığındaki delinmeye, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz kırmızı renkli plastik biriktirme kapları içinde toplanıp tıbbi atık toplayan firmaya teslim edilecektir. Atık üreticisine 3,00 TL+KDV bertaraf bedeli, 7,5 TL+KDV toplama ve taşıma bedeli ödenecektir. patolojik atıklar tıbbi atık stelizasyon tesisi geçici depolama sahasında biriktirilerek en geç 6 ayda bir bertaraf edilmek züere lisanslı tesislere tıbbi atıkları toplayan firma tarafından taşınarak teslim edilmesine
53 RİZE  2,2 TL/kg+KDV
54 SAKARYA Büyükşehir Beldiyesi sınırları içerisinde; (2,27 TL/kg + KDV)
İl dışından taşınacak atıklar için; (2,40 TL/kg + KDV)
55 SAMSUN Tıbbi atık bertaraf tesisine 0-40 km uzaklıkta bulunan ilçelerden İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy, 19 Mayıs ve Çarşamba İlçelerinde tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin KDV dahil 2,75 TL/kg olmasına;
Tıbbi atık bertaraf tesisine 41-80 km uzaklıkta bulunan ilçelerden Asarcık, Bafra, Kavak, Salıpazarı, Terme, Ayvacık, Alaçam ilçelerinde tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin KDV dahil 3,05 TL/kg olmasına;
Tıbbi atık bertaraf tesisine 81 km üzeri uzaklıkta bulunan ilçelerden Ladik, Yakakent, Havza, Vezirköprü ilçelerinde tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin KDV dahil 3,1 TL/kg olmasına,
Tıbbi Atık Bertaraf Tesisine usulüne uygun olarak lisanslı araçlarla getirilen tıbbi atıkların sterilizasyon ünitesinde sadece bertaraf ücretinin (toplama, taşıma hariç) KDV dahil 1,8 TL/kg olmasına,                                                                                                                                                   16.06.2016 tarihli ve 2017/21 Nolu Karar :   Atık Yönetimi Yönetmeliğinde 180106* ve 180205* atık kodları ile tanımlanan herhangi bir kimyasal ile muamele görmüş patolojik atıkların 2017 yılı Haziran-Aralık dönemi toplama ve taşıma ücretinin KDV hariç 4,97 TL/KG ve bertaraf ücretinin KDV hariç 4,00 TL/KG olmasına,
56 SİİRT Siirt İli Merkez 3,5 TL/Kg + KDV, Kurtalan, Tillo, Baykan ve Şirvan ilçelerinde 3,75 TL/Kg + KDV Eruh ilçesinde 3,85 TL/Kg + KDV, Pervari ilçesinde 3,95
TL/Kg + KDV
57 SİNOP 3,42 TL/kg+KDV
58 SİVAS Merkez İlçe belediye sınırları içinde 2,42 TL/kg (KDV Hariç), Merkez İlçe belediye sınırları dışında 3 TL/kg (KDV Hariç)
59 TEKİRDAĞ Tıbbi atıkların toplanması ve bertarafı için uygulanacak Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin(Serbest Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri dahil);  Tüm ilçelerdeki sağlık kuruluşlarında üretilen patolojik atıklar için 4,15 TL/kg+KDV, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için (patolojik atıklar hariç) 2,10 TL/kg+KDV, diğer ilçelerde tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için (patolojik atıklar hariç)  2,40 TL/kg+KDV, İl dışından sterilizasyon tesisine getirilen tıbbi atıklar için 1,95 TL/kg+KDV, İl genelinde 10kg/ay altı tıbbi atık üreten sağlık hizmeti veren birimlerin, ürettikleri  atığın bertaraf bedeline karşılık olarak 10 kg atık bedeline tekabül eden ücreti aylık olarak ödenmesine,
60 TOKAT (18.07.2017 tarihli 2017/4 Nolu Karar) İlimiz sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlarında oluşan ve yakma yöntemi ile bertaraf edilmesi gereken 180106 ve 180205 (yalnız patolojik atıklar) atık kodları ile tanımlanan herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıklar için; 2,27 TL/kg+KDV bertaraf bedeli ve 10,65 TL/kg+KDV nakliye bedeli karşılığında Ankara’da bulunan yakma tesisinde bertaraf edilmesine, Ayrıca sağlık kuruluşlarında oluşan patolojik atıkların aynı Yönetmeliğin 10’uncu maddesi üçüncü fıkrasına göre diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, üzerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT!PATOLOJİK TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan kırmızı renkli plastik biriktirme kapları ile teslim edilmesine, Alınan kararın 01.01.2018 tarihine kadar geçerli olmasına;
61 TRABZON Büyük, orta ve küçük miktarda tıbbi atık üreten Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının tıbbi atık bertaraf ücretinin yıl içerisinde  2,20 TL/Kg (KDV hariç)olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
62 TUNCELİ 3,30  TL/kg+KDV
63 ŞANLIURFA 2017 yılında tıbbi atık üreticilerine uygulanacak olan tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf (sterilizasyon) ücretinin 2,10 TL/Kg+KDV olarak belirlenmesine,
64 UŞAK 2017 yılı tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin 2,20 TL/kg+KDV olarak belirlenmesine, İlimizdeki sağlık birimlerinde oluşan patolojik atıkların yakma tesisine taşınması için 2017 yılı taşıma ücretinin KDV hariç 9,00 TL/kg olarak belirlenmesine,
65 VAN Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 2,05 TL/kg+KDV, Özel Diyaliz Merkezleri aylık 1035 TL+KDV, Kızılay Kan Merkezlerinden 1,06 TL/kg+KDV
66 YOZGAT 2017 yılı tıbbi atık bertaraf ücretinin Merkez İlçe 2,82 TL/kg + KDV ve diğer İlçeler 3,36 TL/kg +KDV olarak belirlenmesine,
67 ZONGULDAK 2,025 TL/kg + KDV, özel diyaliz merkezleri 1,32 TL/kg + KDV
68 AKSARAY Aksaray Belediyesi Mücavir Alanı Sınırları içerisinde :2,70 TL/kg + KDV
Aksaray Belediyesi Mücavir Alanı Sınırları dışında:
30 Km’ye kadar ( + 0,15 – TL/kg + KDV ilave ücret),31 km – 60 Km arası (+ 0,20 – TL/kg + KDV ilave ücret) 61 Km ve üzeri (+ 0,25 – TL/kg + KDV ilave ücret) alınmasına
69 BAYBURT Şehir Merkezi için 3,06 TL/kg+KDV, şehir merkezi dışında kalan tüm tıbbi atık üreticileri için  3,15 TL/kg+KDV
70 KARAMAN İlde oluşan Tıbbi Atıkların Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait sterilizasyon tesisinde yetki devri yapılmış işletme Biberci İnş. Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yeşilyurt Peyzaj Hizm. Taah. Tarım ve İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından

haftada 2 (iki) sefer toplanarak bertaraf edilme bedelinin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere;

2016 yılı Ekim ayı enflasyon oranları (TÜFE+ÜFE)/2 = (7,16+2,84)/2 = %5 dikkate alınarak,

Karaman merkezde ve Kazım kara bekir, Ayrancı ilçesi ve belde belediyeleri için haftada iki gün toplamak kaydıyla toplama, taşıma ve bertaraf bedelinin= 2,92 TL/Kg (KDV hariç) olarak belirlenmesine,

Ermenek , Başyayla, Sarıveliler Belediyeleri ve belde belediyeleri için 2017 yılı Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin =2,17 TL/Kg (KDV Hariç) ve Tıbbi Atık Taşıma Ücreti = 1,51 krş X km X kg (KDV Hariç) olarak belirlenmesine,

180102 kodlu patolojik atıkların yakma tesisinde bertaraf edilmek üzere 60 It’lik fıçılarda teslim edilmek şartıyla toplama, taşıma ve bertaraf bedelinin = 14,10*1,05=14,80 /TL/Kg (KDV hariç) olarak belirlenmiştir.

71 KIRIKKALE İl merkezi ;2,39 TL/kg ,  25kg/ay altı ASM TSM Muay. Revir (miktar ne olursa olsun) 36 TL/ay,  İlçeler; hastaneler 3,10 TL/kg, 25 kg/ay altı ASM TSM Muay. Revirler(miktar ne olursa olsun) 42,00 TL/ay,
72 BATMAN 2,6 TL/kg+KDV
73 ŞIRNAK
74 BARTIN Merkez, İlçe ve beldelerde bulunan; Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşlarından (hastaneler, poliklinikler, diyaliz merkezleri, kan bankaları ve aylık 30 kg üzeri atık üreten kuruluşlar) toplanan, taşınan, sterilize edilen ve düzenli depolama tesisinde bertaraf edilen tıbbi atıkların toplama, taşıma ve bertaraf ücreti 2,23 TL/kg+KDV; Orta Ve Küçük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşlarından (doktor muayenehaneleri (psikiyatri muayenehaneleri hariç) ağız ve diş sağlığı muayenehaneleri ve benzerleri, veteriner hekim muayenehaneleri, akupunktur merkezleri, fizik tedavi merkezleri, evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri vb. 30 kg/ay altında atık üreten kurumlar) tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti 0-20 Kg arası 21 TL/Ay+KDV, 20-30 kg arası 32 TL/Ay+KDV, 30 kg ve sonrası 2,23 TL/kg+KDV, Aile Sağlığı Merkezleri  0-20 Kg arası 21 TL/Ay+KDV, 20-30 kg arası 32 TL/Ay+KDV, 30 kg ve sonrası 2,23 TL/kg+KDV,
75 ARDAHAN 3,10 TL/kg+KDV
76 IĞDIR Tüm tıbbi atık üreticileri için (Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Doktor Muayenehaneleri ve Benzerleri, Veteriner Muayenehaneleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Eczaneler v.b.) kg başına 2,85 TL + KDV olarak belirlenmesine,
77 YALOVA Hastaneler, Özel Poliklinikler, Diyaliz Merkezi ve diğer orta miktarda atık üreten tıbbi atık üreticileri ıçîn tıbbi atık bertaraf ücretinin kg fiyatı KDV hariç 2.70 TL/kg olarak ücretlendirilmesine,
1. Sağlık Hizmeti veren diğer üniteler (Doktor Muayenehaneleri, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri vb.), Sağlık Kabini, Sünnet Klinikleri, Veteriner muayenehaneleri yıllık 0-120 kg arasında atık oluşturanları için 330TL + KDV olarak ücretlendirilmesine,
2. Yalova Belediyesi yerleşim alanı dışında olan fabrikalar, tersaneler ve özel kuruluşlar yıllık 0-200 kg arası atık oluşturanlar için 550 TL + KDV, yıl içinde 200 kg aşıldığında ilave her kg için 2,70 TL + KDV olarak ücretlendirilmesine,
78 KARABÜK 2,22 TL/kg+KDV
79 KİLİS 2,35 TL/kg + KDV
80 OSMANİYE 2,59 TL/kg
81 DÜZCE 2,40 TL/kg + KDV