Tıbbi Atık İstatistikleri

Tıbbi Atık İstatistikleri, 2017

Tıbbi atık istatistikleri kapsamında 2017 referans yılı verileri ilk kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı idari kayıtları kullanılarak üretildi.

Çalışmada, 2017 yılı sonu itibari ile faaliyette olan 1 525 sağlık kuruluşu kapsanmış olup 85 bin 987 ton tıbbi atığın ayrı toplandığı tespit edildi.

Tıbbi atığın %12,4’ü yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi
 

Toplam tıbbi atığın %87,6’sı sterilize edilerek depolama alanlarına, %12,4’ü ise yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi.

Tıbbi atığın %40,4’ü üç büyükşehirde toplandı
 

Toplam tıbbi atığın %25,1’inin İstanbul, %8,7’sinin Ankara, %6,6’sının ise İzmir’deki sağlık kuruluşlarında toplandığı tespit edildi.