Ulaslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi tarafından 26-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumun sonuç bildirgesi açıklandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi tarafından 26-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumun sonuç bildirgesi açıklandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre; 29 büyükşehir belediyesinden ve 51 il belediyesinden 140 kişi, ulusal ve uluslararası üniversitelerden 320 akademisyenin yanı sıra toplamda 600’ün üzerinde davetlinin katıldığı sempozyumda 205 bildiri sunumu gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından okunan sempozyumun sonuç bildirgesinde “Ülke kalkınmasında üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine” vurgu yapıldı.

18 maddelik bildirgede, büyükşehir olmayan illerde de su ve atıksu hizmetlerinin il sınırı bazında büyükşehirlerdeki gibi yürütülebilmesi için su ve kanalizasyon idareleri kurulmasına dikkat çekildi.

Şehirlerde su temini ve atıksu uzaklaştırma mastır planlarının yapılmasının da yer aldığı bildirgede, şunlar yer aldı:

“Su ve kanal idareleri ve belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması için bilgi paylaşım platformunun oluşturulması, su ve kanal idarelerinin ara eleman ihtiyacının karşılanması için altyapı teknikerliği yetiştirilmesi amacıyla meslek yüksek okullarında ilgili bölümlerin açılması, İSKİ kanununun yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi, tüm illerimizde yerleşim yerlerinde taşkın koruma bölgelerinin oluşturulması ve taşkın koruma yapılarının planlanması yetkilerinin yeniden düzenlenmesi, yağmur suyu drenaj çalışmalarının planlanmasında yetki dağılımının yeniden düzenlenmesi, sulama uygulamalarında ve yetki dağılımında kargaşaya sebep olan hususların gözden geçirilmesi, atık suyun bir kaynak olarak değerlendirilmesi amacıyla arıtılmış atık suların geri kazanımı için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması, su ve kanal idarelerinin bütçelerinde belirli oranda ayrılmasına olanak sağlayarak sosyal sorumluluk fonunun oluşturulması, atık su arıtma tesisi işletmesine önem verilerek, işletme iş süreci planlamalı.”

Yer altı suları stratejik öneme sahip kaynaklar olduğu, bu nedenle kaynakların korunması, risklerin belirlenmesi ve kullanım planlarının oluşturulması önemine vurgu yapılan bildirgede, su tasarrufu oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması ve uygulanması, tasarruf sağlayan ekipmanların yaygınlaştırılması, su ve kanal idarelerinde iyi uygulamaların ödüllendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünde yeni yöntem ve teknolojilerin kullanılması konusunda kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğinin arttırılması, havza yönetim ve koruma planlarının oluşturulması, su teknolojileri sempozyumunun düzenlenmesi, su kanal idarelerinde ve belediyelerinde yurt dışına bağımlı olan teknolojiler ve yazılımlarının ülkemizde gerçekleştirilmesinin sağlanmasına dikkat çekildi.

Rektör Kızılay sonuç bildirgesinde, “Ülke kalkınmasında üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğinin önemi” başlıklı konunun öne çıktığını belirterek, “Sonuç bildirgesinin ulusal ve yerel basın aracılığıyla tüm ülkemize duyuracağız. İnönü Üniversitesi olarak ülkemizin 181 üniversitesine tüm bakanlıklarımıza ve YÖK’e yazılı olarak göndereceğiz. Umuyoruz ki bu sempozyumda ortaya çıkan sonuç bildirgesi ülkemize faydalı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

01.11.2016