Ulusal Atık Taşıma Formu Hakkında Bilgiler

Ulusal Atık Taşıma Formu nasıl doldurulur? Ulusal Atık Taşıma Formu Nedir? Ulusal Atık Taşıma Formu Ücreti ve Nasıl Alınır?

Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF), tehlikeli atıkların Bertaraf / Geri Kazanım tesislerine taşınması sırasında kullanımı zorunlu olan bir formdur. Bu formun bir koçanı 25 adet münferit form içermektedir ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden 50 TL karşılığında alınabilmektedir.

Ulusal Atık Taşıma Formu’nu (UATF) alabilmek için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine; yetki dilekçesi ve Halk Bankasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabının 203 numaralı gelir koduna 50 TL yatırılmış olduğunu gösteren banka dekontu ile başvurulması gerekmektedir.(Bakanlıkça Yayınlanmış 2014 Yılı Birim Fiyat Listesini incelemek için tıklayınız) Ulusal Atık Taşıma Formu’nun Doldurulması Ulusal Atık Taşıma Formu 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm “Üretici”‘nin dolduracağı bölüm olup üretici bilgilerini ve atığın özelliklerini belirtir. 11 numaralı “H Numarası” hanesi tehlikeli atığın özelliğine göre seçilir.

12 ve 13 numaralı “Atık Kodu” ve “Atık Adı” hanesi Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği’ndeki atık kodlarında belirtilen atık kodlarından seçilerek yazılır. (Atık kodları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.) 14 (Fiziksel Durum), 15 (Renk), 17 (Ambalaj Türü) numaralı haneler ise UATF koçanında bulunan açıklamalar sayfasındaki bilgilere göre doldurulur. İkinci Bölüm “Taşıyıcı” bilgilerini içeren bölüm olup Taşıyıcı tarafından doldurulur. Üçüncü Bölüm ise Alıcı bölümüdür. Bu bölüm Geri Kazanım / Bertaraf firması tarafından doldurulur. 

javascript:void(0)

 

Ulusal Atık Taşıma Formu Döngüsü Ulusal Atık Taşıma Formu 6 nüshadan oluşmaktadır. Atık Taşınma işlemi sırasında UATF’nin üretici ve taşıyıcı kısımları doldurulur ve yeşil nüsha (D) haricindeki tüm nüshalar Taşıyıcı’ya verilir. Yeşil nüsha, doldurulduktan sonra Atık Üreticisi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilir, diğer nüshalar ise taşıyıcı tarafından atık ile birlikte bertarafçıya verilir. Bertarafçı, UATF’nin kendine ait kısmını doldurarak, her iki beyaz nüshayı (C1, C2) Taşımacıya, Pembe (B) nüshayı ise Atık Üreticisine gönderir. Mavi Nüshalardan birini (A1) saklar ve diğerini (A2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderir (yeni düzenlemeye göre). Taşımacı Beyaz nüshalardan birini (C1) saklar diğerini (C2) de Atık Üreticisine yollar.

14.10.2014